Aktuality

Stredoeurópsky deň stromov

Stredoeurópsky deň stromov

Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov dňa 20.10. sa žiaci IV.B a III.C stretli s odborníkmi zo SAŽP na vzdelávacej aktivite, na ktorej sa dozvedeli zaujímavé informácie o stromoch a zároveň si zopakovali učivo z prírodovedy. Pripomenuli si, aké str...

Pozemný hokej

Pozemný hokej

V piatok 6. novembra 2015 sa deti školského klubu SLNIEČKOVO zúčastnili turnaja v pozemnom hokeji, na ktorí sa už veľmi tešili. Ako prví začali hrať prváci. Zatiaľ, čo sa niektorí snažili dostať puk do súperovej bránky, ostatní hlasito povzbudzovali a teši...

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Vo štvrtok 5.Novembra 2015 sa v estetickej učebni uskutočnilo vystúpenie pre seniorov z Denného centra POHODA a starých rodičov našich detí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Celým programom sprevádzali Eli, Lenka, Roderik a Marko zo 7.A triedy. Každ...

Halloween – Deň strašidiel

Halloween – Deň strašidiel

Dňa 28.10.2015 sa v našom klube ŠŤASTKOVO konal Deň strašidiel. Deti sa veľmi tešili a do školy prišli oblečené za strašidlá. V popoludňajších hodinách bola módna prehliadka fantastických strašidiel, kde si strašidielka sami obodovali 1. 2. a 3 miesto víťa...

Návšteva v Klube

Návšteva v Klube

3.11.2015 do nášho klubu ŠŤASTKOVO zavítala p. policajtka Cimermanová, ktorá s deťmi besedovala o dopravnej výchove a o správaní sa na chodníkoch a cestách. Deti pracovali s interaktívnou tabuľou. Dopravné značky si preskúšali na interaktívnom pexese. Ďaku...

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Dňa 28. 10. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ, v areály CVČ Havranské 9, Banská Bystrica. Naše družstvo v zložení Dominik Pecháček 4. A - Noemi Jabrocká 4. B obsadilo 1. miesto. Turnaja sa zúčastnili žiaci zo ZŠ SL. Ľup...

Čistička odpadových vôd

Čistička odpadových vôd

„Je lepšie jedenkrát vidieť ako stokrát počuť.“ Aj v tomto duchu sa niesla exkurzia do čističky odpadových vôd v Rakytovciach, ktorej sa dňa 28. októbra 2015 zúčastnili žiaci 6. ročníka. Sitá na mechanické čistenie vôd, dúchače kyslíka potrebného pre bakté...

Strašidlá u druhákov

Strašidlá u druhákov

Aj tento rok navštívili našu školu najrôznejšie strašidlá. Do tried vyzdobených vyrezávanými tekvicami, pavučinami s pavúkmi a čiernymi mačkami sa nahrnuli krásne čarodejnice, strašidelní kostlivci, piráti, zubatí upíri, múmie a samozrejme nechýbali strigy...

Imatrikulácia piatakov 2015

Imatrikulácia piatakov 2015

V stredu 28. októbra sa na našej škole uskutočnila slávnostná imatrikulácia najmladších žiakov druhého stupňa – našich piatakov. Žiaci sa už nemohli dočkať konca tretej hodiny a nervózne vyčkávali, čo sa bude diať. Celá imatrikulácia sa niesla v duchu vyso...

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ.

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ.

21. 10. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, v areály SOŠ Pod   Bánošom. Družstvo našich dievčat v zložení Lucia Rusková 8.B, Veronika Bučeková a Sára Gulíková, obidve zo 7. B triedy obsadilo pekné 3. miesto. V súťaži chlapcov dobeh...

Literárna exkurzia

Literárna exkurzia

Jesenné obdobie sa v našej škole už tradične spája s návštevou kultúrnych a literárnych zariadení .Aj v tomto roku sme sa vybrali po stopách našich národných dejateľov. Žiaci siedmeho ročníka navštívili rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a Múzeum P.O. ...

Turnaj v minihádzanej

Turnaj v minihádzanej

V stredu 28. 10. 2015 sa na našej škole uskutočnil turnaj v minihádzanej, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev základných škôl z Banskej Bystrice a okolia. Dobrá nálada, tímová atmosféra a chuť zvíťaziť bolo hlavným cieľom celého turnaja. Štvrtákom z našej šk...

Jesenná príroda v škole

Jesenná príroda v škole

V októbri sme na ZŠ Moskovská zažili dni venované prírode. Stredoeurópsky deň stromov (20.10.) bol príležitosťou na prechádzku po náučnom chodníku v areály školy. Pozvali sme k nám deti z okolitých materských škôl- Tulská, Nová, Družby. Štvrtáci boli hrdí...

Týždeň zdravia

Týždeň zdravia

16. október sa zapísal do dejín ako svetový deň výživy už v roku 1979. Vo svete ešte stále existujú obrovské rozdiely, pokým jedni žijú v prepychu a blahobyte, ďalší trpia a zomierajú od hladu. Svetový deň potravy je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po c...

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra až do 16. októbra zapojili do celoškolskej akcie „Vytvor si najkreatívnejšie krabice na triedenie odpadu“. V každej triede sa s touto úlohou popasovali po svojom. Výsledkom sú krásne škatule na zber papiera a plast...

Zdravé tanieriky

Zdravé tanieriky

Hravé súťaženie, rozhovory o zdravej výžive, výroba posterov, ochutnávky ovocia a zeleniny a príprava zdravých tanierikov – aj také bolo popoludnie v oddeleniach školského klubu, počas ktorého sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Zároveň sme plni...

Európsky deň záchrany života

Európsky deň záchrany života

Dňa 16. októbra 2015 sa žiaci 2. C a 3. B triedy zúčastnili podujatia „Európsky deň záchrany života“ na Radnici (Nám. SNP) v Banskej Bystrici. Inštruktori prvej pomoci a záchranári nám ukázali poskytnutie prvej pomoci na figurínach, ale aj na špeciálnych e...

Dejepisno-literárna exkurzia

Dejepisno-literárna exkurzia

Dňa 15. 10. 2015 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie v Slovenskej Ľupči a Hornej Lehote. Na hrade v Slovenskej Ľupči žiaci absolvovali prehliadku v doprovode p. sprievodkyne. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií z histórie ...

Horehronské hry

Horehronské hry

Na štadióne AŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách sa uskutočnil v stredu 7.10.2015 55. ročník Horehronských hier v atletike žiakov základných a stredných škôl v Banskobystrickom kraji.

Policajt je „kamarát“

Policajt je „kamarát“

Už od začiatku týždňa sa deti prvej besedy s policajtmi nevedeli dočkať. Konečne prišiel štvrtok. Plní očakávania sme spoločne pripravili triedu a odrátavali minutý do štrnástej hodiny. Vo dverách sa zjavila pani policajtka a pán policajt. Deti ich srdečne...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore