Aktuality

Turnaj v minihádzanej

Turnaj v minihádzanej

V stredu 28. 10. 2015 sa na našej škole uskutočnil turnaj v minihádzanej, ktorého sa zúčastnilo 5 družstiev základných škôl z Banskej Bystrice a okolia. Dobrá nálada, tímová atmosféra a chuť zvíťaziť bolo hlavným cieľom celého turnaja. Štvrtákom z našej šk...

Jesenná príroda v škole

Jesenná príroda v škole

V októbri sme na ZŠ Moskovská zažili dni venované prírode. Stredoeurópsky deň stromov (20.10.) bol príležitosťou na prechádzku po náučnom chodníku v areály školy. Pozvali sme k nám deti z okolitých materských škôl- Tulská, Nová, Družby. Štvrtáci boli hrdí...

Týždeň zdravia

Týždeň zdravia

16. október sa zapísal do dejín ako svetový deň výživy už v roku 1979. Vo svete ešte stále existujú obrovské rozdiely, pokým jedni žijú v prepychu a blahobyte, ďalší trpia a zomierajú od hladu. Svetový deň potravy je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po c...

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Žiaci našej školy sa v priebehu septembra až do 16. októbra zapojili do celoškolskej akcie „Vytvor si najkreatívnejšie krabice na triedenie odpadu“. V každej triede sa s touto úlohou popasovali po svojom. Výsledkom sú krásne škatule na zber papiera a plast...

Zdravé tanieriky

Zdravé tanieriky

Hravé súťaženie, rozhovory o zdravej výžive, výroba posterov, ochutnávky ovocia a zeleniny a príprava zdravých tanierikov – aj také bolo popoludnie v oddeleniach školského klubu, počas ktorého sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Zároveň sme plni...

Európsky deň záchrany života

Európsky deň záchrany života

Dňa 16. októbra 2015 sa žiaci 2. C a 3. B triedy zúčastnili podujatia „Európsky deň záchrany života“ na Radnici (Nám. SNP) v Banskej Bystrici. Inštruktori prvej pomoci a záchranári nám ukázali poskytnutie prvej pomoci na figurínach, ale aj na špeciálnych e...

Dejepisno-literárna exkurzia

Dejepisno-literárna exkurzia

Dňa 15. 10. 2015 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie v Slovenskej Ľupči a Hornej Lehote. Na hrade v Slovenskej Ľupči žiaci absolvovali prehliadku v doprovode p. sprievodkyne. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií z histórie ...

Horehronské hry

Horehronské hry

Na štadióne AŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách sa uskutočnil v stredu 7.10.2015 55. ročník Horehronských hier v atletike žiakov základných a stredných škôl v Banskobystrickom kraji.

Policajt je „kamarát“

Policajt je „kamarát“

Už od začiatku týždňa sa deti prvej besedy s policajtmi nevedeli dočkať. Konečne prišiel štvrtok. Plní očakávania sme spoločne pripravili triedu a odrátavali minutý do štrnástej hodiny. Vo dverách sa zjavila pani policajtka a pán policajt. Deti ich srdečne...

Geologická exkurzia

Geologická exkurzia

Žiaci ôsmeho ročníka dňa 25.9.2015 vycestovali na geologickú exkurziu do Banskej Štiavnice. Prvá naša cesta viedla do Banského múzea v prírode, ktoré je umiestnené západne od centra. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovens...

Európsky deň jazykov 2015

Európsky deň jazykov 2015

Na našej škole sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. septembra) navštevujeme Štátnu vedeckú knižnicu.      Tento rok sa rôznych aktivít, ktoré pre nás pripravili jednotlivé študovne, zúčastnili žiaci 9.B. V piatok 25. sept...

Zber papiera

Zber papiera

Milí učitelia , milí rodičia , mili žiaci. V dňoch 12.10.2015 do 16.10.2015 sa uskutoční pod heslom \"Zachráň strom pomôž prírode a škole\" zber papiera. Nosiť môžete noviny , časopisy , staré knihy a ostatný papier okrem kartónu. Kontajner bude k dispozic...

Ďakovný list

Ďakovný list

V septembri bola naša škola odmenená za niekoľkoročnú aktívnu pomoc pri spoluorganizovaní najväčšieho športového podujatia v regióne a to Banskobystrického maratónu.        ...

Dobrovoľníci a maratónska štafeta ZŠ Moskovská

Dobrovoľníci a maratónska štafeta ZŠ Moskovská

Jubilejný 4. ročník Banskobystrického maratónu priniesol účastnícky rekord. Štvrtý ročník maratónskeho podujatia, ktorý sa konal dňa 6.9.2015 potvrdil pre Banskú Bystricu narastajúci záujem o tento šport.

Literárno-dejepisná exkurzia

Literárno-dejepisná exkurzia

Dňa 30.9.2015 sa triedy 9.A a 9.B zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Exkurzia bola v rámci predmetov dejepis, slovenský jazyk a občianska náuka.

Aj my sme sa zapojili

Aj my sme sa zapojili

Prednedávnom sa o nás písalo v regionálnych novinách. Naša základná škola, Moskovská 2, slávnostne otvárala multifunkčné ihrisko a nový náučný chodník. Opäť sa pripomíname v dobrom svetle. V dňoch 16. – 22. septembra 2015 sme sa zapojili do kampane s názvom Týždeň dobrovoľníctva.

ZŠ MOSKOVSKÁ MÁ NOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

ZŠ MOSKOVSKÁ MÁ NOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

S cieľom vzbudiť záujem o prírodu a zážitkovým spôsobom učiť deti o lese sa dňa 16. septembra 2015 za prítomnosti zástupcov Mestských lesov BB, zástupcu zriaďovateľa Mesta BB a školy ZŠ Moskovská 2, BB uskutočnilo slávnostné otvorenie náučného chodníka v areáli školy.

Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva

Milí žiaci, vážení rodičia, aj v tomto školskom roku sme pre Vás pripravili týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční v dňoch 14 - 18.9.2015 v ZŠ Moskovská. Hlavným cieľom tohtoročného dobrovoľníctva bude revitalizovať areál školy.

Biela Pastelka

Biela Pastelka

...

Dotkni sa hviezd

Dotkni sa hviezd

V stredu 9.9.2015 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili športovo-kultúrneho podujatia s názvom Dotkni sa hviezd . Podujatie sa uskutočnilo v športovej hale Štiavničky, kde bol pre žiakov pripravený pestrý program plný športu, zábavy, ale aj zaujímavých informácií...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore