Aktuality

Súťaž liečivé rastliny

Súťaž liečivé rastliny

17 žiakov II. stupňa našej ZŠ sa zúčastnilo celoslovenskej súťaže \"Liečivé rastliny\", ktorú vyhlásila mimovládna organizácia Studnička. Úspešných sme mali 10 žiakov, jeden z nich, David Mikula postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Slov...

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Dňa 29.3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. E. V sekcii botanika sa zúčastnil David Mikula z VIII.A (2. miesto) a Daniela Buková zo VII.A (3.miesto). David Mikula postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 3.5.2017, kde sa um...

Školský literárny kvíz   MÚDROSTI BÁJOK

Školský literárny kvíz MÚDROSTI BÁJOK

Tento školský rok sprevádzalo motto : Rok čitateľskej gramotnosti.   Preto sme na  hodinách slovenského jazyka  literatúry vo zvýšenej miere venovali pozornosť knihám a následne rôznym možnostiam práce s nimi.  Rozhodli sme sa aj zasúťažiť si.  Témou sa st...

Výtvarná súťaž   TAJOMSTVÁ HMYZIEHO SVETA

Výtvarná súťaž TAJOMSTVÁ HMYZIEHO SVETA

Na hodine výtvarnej výchovy sme sa  zapojili do výtvarnej súťaže týkajúcej sa prírody  a živočíchov v nej. Jej cieľom bolo výtvarnými prostriedkami zachytiť svet hmyzu ako druhovo bohatú skupinu živočíchov, ktorá má v ekosystéme svoju nezastupiteľnú úlohu....

Na Moskovskej ožil májový chodník lásky

Na Moskovskej ožil májový chodník lásky

V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska. Aj na ZŠ Moskovská zakvitla láska v podobe úcty a hrdosti k tradíciám našich predkov. Pedagógovia a žiaci tejto školy sa od začiatku školského roka pripravovali na dôležitý deň, ktorý vyvrcholil 2...

ZŠ Moskovská má MAJSTRA SLOVENSKA v šachu

ZŠ Moskovská má MAJSTRA SLOVENSKA v šachu

Dňa 22.-  28.4.2017  sa v Kongresovom centre  Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, konali majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu. Stretli sa tu najlepší mládežníci,  271 mladých šachistov zo všetkých regiónov Slovenska  bojovalo v 11. kategór...

Deň Zeme netradične

Deň Zeme netradične

Žiaci Základnej školy na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici vedia, že životné prostredie, v ktorom žijeme je naším veľkým bohatstvom. Tento rok sa rozhodli pripomenúť si Deň Zeme zaujímavým spôsobom, a to pokusom vytvoriť rekord z recyklovaných roliek toa...

Staviame my máje

Staviame my máje

Vo štvrtok, dňa 27.04.2017 vyvrcholí náš celoročný projekt zameraný na zachovanie regionálnej kultúry. Tento rok sú to zvyky a tradície spojené so stavaním mája. V dopoludňajších hodinách žiaci na pripravených stanovištiach budú prezentovať svoje práce, vý...

Podarí sa nám ďalší zápis do Slovenskej knihy rekordov?

Podarí sa nám ďalší zápis do Slovenskej knihy rekordov?

Žiaci, učitelia a pani vychovávateľky našej školy už niekoľko týždňov, či dokonca mesiacov pracujú na zaujímavom environmentálnom projekte. Cieľom projektu je zdôrazniť krehkosť našej planéty a zvýšiť u žiakov povedomie o dôležitosti správnej separácii odp...

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Spevácka súťaž Slávik Slovenska už tradične prebieha na našej škole v apríli. Aj tento rok si tí najlepší speváci triednych kôl súťaže  zmerali svoje hlasy v školskom kole v dvoch kategóriách 1.-3. ročník a 4.- 6. ročník a bolo ich 28.Dve najlepšie speváč...

Príprava na Deň regiónu - zdobenie medovníkov

Príprava na Deň regiónu - zdobenie medovníkov

Ani sme sa nenazdali a už k nám zavítal apríl. Koncom mesiaca prebehne v priestoroch základnej školy, Moskovská, Deň regiónu. Hudobnými, tanečnými vystúpeniami, prezentáciou zvykov, tradícii a tvorivými aktivitami našich žiakov s tematikou jari a májovej l...

Veľkonočné tvorivé dielne v knižnici Mikuláša Kováča

Veľkonočné tvorivé dielne v knižnici Mikuláša Kováča

Žiaci 3.A a 4.A sa v stredu 5. apríla zúčastnili na tvorivých dielňach v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Boli tam pre nich pripravené ukážky remesiel, ktoré sú už tradične späté s Veľkou nocou. Žiaci si mohli vyskúšať zdobenie sviečok serví...

Slávnostný zápis prvákov - V krajine zázrakov

Slávnostný zápis prvákov - V krajine zázrakov

V utorok 4.apríla 2017 sa konal v Základnej škole Moskovská 2 v Banskej  Bystrici Slávnostný zápis prvákov - V krajine zázrakov. Budúcich prvákov a ich rodičov pri vstupe privítala Mamka myška s malými myškami. Prvýkrát sa spoznali už na Dni otvorených dv...

Vedomostná súťaž o olympizme 2017

Vedomostná súťaž o olympizme 2017

Dňa 31.3.2017 sa naši žiaci zúčastnili vedomostnej súťaži s názvom Vedomostná súťaž o olympizme a športe 2017. V súťaži sme mali prihlásené dve trojčlenné družstvá zo 7.A a 7.B triedy. Priebeh súťaže pozostával z dvoch kôl vedomostného kvízu, troch kôl tvo...

Piatacka imatrikulácia

Piatacka imatrikulácia

V piatok 31. marca všetky triedy najmladších žiačikov na druhom stupni prešli ťažkou skúškou, vďaka ktorej oficiálne a právoplatne môžu používať titul piatak/piatačka. V úvode programu ich privítali starší žiaci a po príhovore pani zástupkyne, mohli pristú...

Beseda s Martou Hlušíkovou

Beseda s Martou Hlušíkovou

Ak neznášaš, keď ťa hladkajú po hlave... alebo si začínaš uvedomovať, že už nie si malé decko... a bol/-a si vo štvrtok 30. marca na besede so súčasnou autorkou slovenskej literatúry nielen pre dospelákov, tak mi dáš určite za pravdu, že to bol super zážit...

Kováčova Bystrica

Kováčova Bystrica

Dňa 30. marca sa naša žiačka, Dominika Palúchová (5. B), zúčastnila workshopu spojeného s oceňovaním víťazov trinásteho ročníka amatérskej umeleckej súťaže - Kováčova Bystrica. Je to súťaž zameraná na literárnu a interpretačnú tvorbu žiakov, ktorá rozvíja ...

Žiaci základnej školy Moskovská, majú100% talent na nemčinu.

Žiaci základnej školy Moskovská, majú100% talent na nemčinu.

V mesiaci marec sa na našej škole hovorilo nemecky.V rámci projektu Chceme vedieť nemecky, ktorý realizuje  celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko -  Goetheho inštitút, bola pre všetkých žiakov šiesteho ročníka pripravená ani...

Oslavy 72. výročia oslobodenia Banskej Bystrice

Oslavy 72. výročia oslobodenia Banskej Bystrice

24. marca 1945, už 72 rokov odvtedy, čo sovietske a rumunské vojská postúpili k Banskej Bystrici, aby ju oslobodili spod fašistickej okupácie. Počas oslobodzovacích bojov zahynulo mnoho spojeneckých vojakov, 26. marca sa však mesto stalo slobodným. Túto vý...

Deň otvorených dverí SHMU BB

Deň otvorených dverí SHMU BB

Žiaci 7.B triedy sa v piatok 24. 3. 2017 zúčastnili DOD na SHMÚ v Banskej Bystrici. Mali možnosť overiť si nadobudnuté vedomosti z meteorológie, vidieť rôzne meracie prístroje, pomocou ktorých určujú meteorológovia predpoveď počasia priamo na pozemku SHMÚ....

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore