Aktuality

Stop drogam

Stop drogam

Skutočnosť, že droga sa stala realitou dnešnej súčasnosti, si všetci uvedomujeme  a kladieme  väčší dôraz na prevenciu. V mesiaci november, počas týždňa proti drogám bola v rámci preventívnych aktivít vyhlásená celoškolská súťaž o najkrajší plagát s témou ...

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Dňa 4.12.2015 nás počas hodiny občianskej náuky navštívil poslanec mestského zastupiteľstva pán Daniel Karas. Porozprával nám o práci a povinnostiach poslancov mestskej samosprávy. Zároveň žiaci a žiačky 6.A triedy prezentovali svoje vedomosti a projekty o...

Mikuláš

Mikuláš

V piatok – 4. decembra 2015 sa všetky deti ŠKD SLNIEČKOVO stretli pekne vyobliekaní, niektorí v bielom, iní v červenom, žltom.....a čakali, či príde, alebo nepríde – a predsa prišiel a priviedol si so sebou aj pomocníkov – anjelikov. Toľko darčekov od det...

Košík zdravia

Košík zdravia

V piatok 11.12.2015 deti zo školského klubu Slniečkovo plnili ďalšiu úlohu od Zdravulienky a Naturáčika. Piatkové popoludnie sme si spríjemnili zábavným súťažením v našich oddeleniach. Okrem zdravého pohybu sme dokázali, že vieme súťažiť a plniť disciplíny...

Šachový turnaj

Šachový turnaj

V stredu 9. decembra 2015 sme ofiiciálne ukončili jesenný šachový turnaj medzi žiakmi našej školy a odovzdali sme ceny víťazom. Žiaci súťažili v niekoľkých kolách, pričom do vyššieho kola postupoval víťaz z každej partie. Celkovým víťazom sa nakoniec stal ...

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

Dňa 1. 12. 2015 sme sa zúčastnili na vyhodnotení súťaže Ochranárik , ktorej usporiadateľom je už tradične Okresný úrad , odbor CO v Banskej Bystrici. Cieľom a poslaním tejto súťaže je skvalitniť osvetu civilnej ochrany, IZS a čísla tiesňového volania 112. ...

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

V stredu 2. decembra 2015 sa žiaci ZŠ Moskovská zúčastnili stolnotenisového turnaja. Usporiadateľom turnaja bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 12 tímov a súperi si merali sily počas troch nasledujúcich dní. V našom hernom dni sm...

HODINA DEŤOM

HODINA DEŤOM

V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do celonárodnej verejnej zbierky Hodina deťom 2015, slúžiacej na podporu projektov a neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou v rôznych oblastiach. Finančná zbierka sa...

MIKULÁŠ

MIKULÁŠ

V piatok 4.12. zavítala mikulášska nálada aj na našu základnú školu. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi ...

Deň regiónu na 1.stupni

Deň regiónu na 1.stupni

Deň tradícií nášho regiónu sa tento rok niesol v znamení Vianoc. Pripomenuli sme si vianočné zvyky a tradície, formou tvorivých dielní. Rodičia a starí rodičia boli ochotní sa podeliť so svojimi zvykmi a skúsenosťami, za čo im ďakujeme. Vyrábali so žiakmi ...

Plavecký výcvik tretiakov

Plavecký výcvik tretiakov

V dňoch 16. – 27. novembra sa tretiaci zúčastnili na zdokonaľovacom plaveckom výcviku, ktorý sa uskutočnil na Krytej plavárni Štiavničky. Podľa úrovne plávania boli žiaci v prvý deň zaradení do družstiev. Teší nás, že najviac detí bolo v družstve plavcov,...

Mikulášska zbierka sladkostí

Mikulášska zbierka sladkostí

Heslom pomôžme pomáhať sa niesla zbierka organizácie Úsmev ako dar, na pomoc deťom z detských domovov. Do tejto akcie sa zapojila aj naša škola. Žiaci počas dvoch dní nosili do školy sladkosti, ktoré triedne učiteľky a zástupcovia žiackeho parlamentu vyzbi...

Krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov

Krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov

Školské majstrovstvá kraja Banská Bystrica žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu 2015 Dňa 20.11.2015 sa uskutočnilo krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ, v areály CVČ Havranské 9, Banská Bystrica. Naše družstvo v zložení Filip Haring 6. B - ...

Mladá spisovateľka, bývalá žiačka ZŠ Moskovská.

Mladá spisovateľka, bývalá žiačka ZŠ Moskovská.

Dňa 23.11.2015  prijala pozvanie  od našich štvrtákov mladá spisovateľka, bývalá žiačka ZŠ Moskovská, Valentína Sedileková, ktorú všetci jej známi volajú jednoducho Vavi. Témou besedy  bola motivácia a sny.  Spisovateľka porozprávala deťom o naplnení svojh...

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ

V pondelok 16. novembra 2015 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili exkurzie do Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Počas exkurzie mohli žiaci vidieť krásnu expozíciu prírody stredného Slovenska, vypočuť si zaujímavé rozprávanie príbehov, pri výbornom čaji,o ...

HODINA DEŤOM

HODINA DEŤOM

Tento rok bude v priestoroch našej školy prebiehať zbierka Hodina deťom, ktorej výťažok je určený na podporu detí a mládeže vo všetkých kútoch Slovenska. V piatok 4. decembra výjde skupina žiakov s pokladničkami a usmiatym Hugom, maskotom zbierky Hodina d...

Literárna exkurzia Martin – Mošovce

Literárna exkurzia Martin – Mošovce

Dňa 5. novembra 2015 sa žiaci troch tried ôsmeho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie Martin – Mošovce. Už každoročne na tieto miesta prichádzajú žiaci so záujmom o nové poznatky, ktoré im pani lektorky a sprievodkyne prinesú. V Mošovciach žiaci navštívi...

Majstrovstvá sveta v šachu

Majstrovstvá sveta v šachu

Dňa 25. októbra 2015 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta v šachu v Grécku. Na tento prestížny a rakingovo najvyšší svetový turnaj postúpil aj náš žiak Filip Haring zo 6.B triedy. Turnaj odohralo 1596 najlepších mládežníkov z 93 krajín sveta. Filip hral v ka...

Lučnica

Lučnica

Dňa 6. novembra sa žiaci 4. a 8. ročníka zúčastnili vystúpenia folklórneho súboru Lúčnica. Zo školy sme sa presunuli do športovej haly na Štiavničkách. Hala bola celkom zaplnená žiakmi z rôznych banskobystrických škôl. Niektorí z nás ani netušili, že sme n...

Návšteva kamarátov v materských školách

Návšteva kamarátov v materských školách

Dňa 10. 11. 2015 žiaci 3.ročníka prišli navštíviť svojich mladších kamarátov v MŠ Tulská, Družby a Nová. Predškoláci sa na školákov tešili a netrpezlivo ich očakávali – v MŠ Tulská im na privítanie zahrali divadielko o lesných zvieratkách. Tretiaci si pre ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore