Aktuality

Dalton - Promovaní inžinieri

Dalton - Promovaní inžinieri

Ďalší zaujímavý daltonský blok sa týkal jednoduchých strojov. Ľudia ich vymysleli už dávno, ale slúžia nám dodnes. Pracovali sme v štyroch skupinách. Každá skupina mala pridelený jeden jednoduchý stroj /naklonená rovina, páka, kladka a ozubené koleso/. Vyp...

Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B

Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B

Milí priatelia školy! Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B triedy – PANI MOSKOVSKÁ JE UŽ TRIDSIATNIČKOU - na stránke www.talentagent.sk. Okrem spoplatnených kreditov a SMS je tiež dostupná možnosť  BEZPLATNÉHO  hlasovania: 1 hlasovanie = 5 bodov. Po 5 minúta...

Vydarená predškolácka sobota 2018

Vydarená predškolácka sobota 2018

Rodičia budúcich prvákov prijali so svojimi ratolesťami pozvanie do našej školy. Mali možnosť dozvedieť sa niečo nové z prezentácií a videí o netradičných vyučovacích metódach, diskutovať s vedením školy  a školskou psychologičkou. Po následnej prehliadke ...

Projekt Educate Slovakia 2018

Projekt Educate Slovakia 2018

Uplynulý týždeň (12.2.-16.2.) sa naša škola a žiaci 6.B, 8.B, 9.A a 9.B zapojili do projektu organizácie AIESEC s názvom Educate Slovakia. Počas vzdelávacieho projektu žiaci každý deň strávili hodinu s dvojicou medzinárodných študentov z Indonézie a Malajz...

Venujte nám 2%

Venujte nám 2%

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy, aj vy môžete podporiť Základnú školu Moskovská.Stačí ak vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, ktorým poukážete 2% zo zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu.  ...

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Recitátori zo všetkých škôl banskobystrického okresu sa stretli 13. februára  2018 v ZŠ na Radvanskej ulici, aby ukázali, ako vedia využiť svoj rečnícky talent na prednes poézie i prózy. V troch kategóriách nás reprezentovalo šesť žiakov: S. Sirotiaková (4...

1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14.2.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša žiačka, Lujza Kokavcová zo 7.C triedy, bola úspešná a umiestnila sa na 1. mieste. Zabezpečila si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci. Lujze gratulujem...

Deň otvorených dverí pre rodičov

Deň otvorených dverí pre rodičov

Jeden februárový deň bol pre našich žiakov vzácny a výnimočný. Na vyučovacie hodiny ich prišli povzbudiť ich maminky a ockovia. Boli zvedaví, ako taká vyučovacia hodina prebieha v súčasnosti. Mohli vidieť zaujímavé metódy a formy práce so žiakmi, ktoré si ...

Školské kolo Chemickej olympiády

Školské kolo Chemickej olympiády

Dňa 9. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Chemickej olympiády kategórie D. Mladí chemici riešili teoretické úlohy zamerané na chemické názvoslovie, chemické výpočty a zlúčeniny kyslíka. Úspešní boli dvaja riešitelia – žiaci deviateho...

Okresné kolo Biologickej olympiády

Okresné kolo Biologickej olympiády

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo na CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici okresné kolo Biologickej olympiády, kategória C. Žiaci našej školy opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti.

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

Žiaci 7. ročníka našej školy absolvovali v dňoch 5. – 9. 2. 2018 lyžiarsky/snowboardový výcvik v LS Králiky. Žiaci boli rozdelený do jednotlivých družstiev, podľa ich individuálnych  schopností. Pod vedením inštruktorov zlepšovali svoje pohybové schopnost...

Fašiangy na Fončorde

Fašiangy na Fončorde

„Ej veruže každoročne príde táto slávna chvíľa, keď dlhý fašiang na „Moskovskej“ býva!“ A veru bol aj tohto roku. V piatok 9. februára 2018 deti zo Školského klubu SLNIEČKOVO pri ZŠ na Moskovskej 2 so svojimi staršími kamarátmi z II. stupňa ZŠ, rodičmi a ...

Dalton - lego

Dalton - lego

Daltonský blok o najznámejšej stavebnici na svete – Lego, nás veľmi bavil. Pracovali sme v skupinách, stavali sme rôzne veci z Lega, ale aj zo stavebnice Merkur. Stavali sme podľa plánov, ale niektorí z nás využili len svoju fantáziu a tvorivosť. Na „papie...

Bronzové dievčatá a chlapci v stolnom tenise

Bronzové dievčatá a chlapci v stolnom tenise

V školskom roku 2017/18 sme sa zúčastnili súťaže okresného kola v stolnom tenise štvorčlenných družstiev žiakov ZŠ a OG. Zo skupinovej fázy súťaže dňa 5.12.2017 sme postúpili do finálovej časti, ktorá sa uskutočnila 8.12.2017 v CVČ Havranské Banská Bystric...

Burza stredných škôl

Burza stredných škôl

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka navštívili burzu stredných škôl, ktorá sa konala na našej škole dňa 6.2.2018. Mali príležitosť získať informácie z „prvej ruky“ od zástupcov pozvaných škôl. Gymnáziá, či odborné školy nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo Zv...

Tanečnice v materských školách

Tanečnice v materských školách

Dievčatá zo „slniečkovského“ krúžku „Tanečníček s Majkou“ 25. a 26. januára navštívili so svojím tanečným programom MŠ na ulici Jilemnického a Tulskej, kde ich privítali skvelé deti so svojimi pani učiteľkami. Najprv  predškolákom aj ich mladším kamarátom ...

Educate Slovakia na našej škole

Educate Slovakia na našej škole

Už budúci týždeň (12.2. - 16.2.) sa naša škola zapojí do projektu Educate Slovakia, počas ktorého nás navštívia zahraniční stážisti z Indonézie a Malajzie. Počas celého týždňa zameriame vyučovací proces vo vybraných triedach na zlepšenie interkultúrneho po...

Fašiangový sprievod

Fašiangový sprievod

Základná škola, Moskovská , Banská Bystrica pozýva na FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD. (viac..)

Čo o mne vieš

Čo o mne vieš

 „Čo o mne vieš?“ bol názov hudobno-vzdelávacieho programu, ktoré na našej škole dňa 31. januára 2018 v rámci výchovného koncertu pre žiakov II. stupňa odspievali a prerozprávali členovia OZ Phantasia, ktorí sa venujú takejto netradičnej forme vzdelávania ...

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

Žiačky 5. ročníka opäť dokázali, že majú výborné vedomosti z matematiky. V okresnom kole MO si poradili s náročnými úlohami a umiestnili sa na pekných miestach: Jasovská Andrea V.A - 5. miestoValachyová Lenka V.C - 6. miestoPovažanová Ivana V.C - 7. miest...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore