Aktuality

Veľkonočná knižnica

Veľkonočná knižnica

Dňa 9.3.2016 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili tvorivých dielní vo verejnej knižnici na Jilemnického ulici Mikuláša Kováča. Pod vedením prezentátorov - zručných majstrov si vyskúšali zdobenie veľkonočných vajíčok voskom, madeirovým vzorom, kneplovanie, pleten...

Nový šat našej telocvične

Nový šat našej telocvične

Trpezlivosť a cieľavedomosť, ktorú naša škola, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica vynaložila počas 10 rokov pri snahe zrekonštruovania a dofinancovania havarijného stavu telocvične a sociálnych zariadení, padla na úrodnú pôdu. Z rozpočtu MŠVVaŠ SR boli na ten...

Snehuliaci u druhákov

Snehuliaci u druhákov

Zima je tu a sniežik nepadá a nepadá. Túžime po sánkovačke, lyžovačke a bobovačke. Chceme si postaviť svojho snehuliaka, no stavať môžeme tak akurát voduliaka, lebo vody jesto, no snehu nikde.          Keďže vonku nebol sneh, chceli sme privolať snehuliak...

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Na hodinách prírodovedy a vlastivedy sa trieda 2.B rozhodla venovať tvorbe pojmových máp. Ich výhodou je ľahšie a efektívnejšie zapamätanie si a opätovné vybavenie osvojeného učiva. Nájdenie komplexných vzťahov medzi myšlienkami a vyžadujú si efektívnu spo...

Poďakovanie

Poďakovanie

Ďakujem všetkým oteckom a tatíkom našich žiakov, že si vo svoj voľný deň, v sobotu, našli čas a prišli nám do našej ZŠ Moskovská pomôcť pri rekonštrukcii palubovky v telocvični. Ešte raz, ĎAKUJEM a prajem pekný zvyšok víkendu v kruhu svojej rodinky:)...

Deň snehuliakov

Deň snehuliakov

Postavím si snehuliaka na najvyššom brehu, postavím si snehuliaka z bielučkého snehu ... Pesničkou sme si chceli u Perinbabkv vyprosiť sneženie, aby sme si mohli postaviť naozajstných snehových panákov. Ale márne. Perinbabka asi tvrdo spala. Preto sme si ...

Druháci na korčuliach

Druháci na korčuliach

Konečne nastal čas korčuliarskeho výcviku, na ktorý sa druháci veľmi tešili. Počas piatich dní si deti pod vedením skúsených trénerov z HC 05 užívali korčuliarsky kurz na zimnom štadióne. Hoci niektorí stáli na ľade po prvý krát, hravo zvládli techniku kor...

Zbierame vrchnáčiky na dobrú vec

Zbierame vrchnáčiky na dobrú vec

Zbierame vrchnáčiky na dobrú vec. Pri hlavnom vchode sa už dlhšiu dobu nachádza veľká zelená škatuľa. Slúži na celoročný zber vrchnákov z PET fliaš. Každý vrchnáčik pomôže malému 5 ročnému dievčatku, ktoré je v opatere náhradných rodičov. Práve oni svojou ...

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

19. 1. 2016 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. V kategórii  Z5 získala Petra Považanová z 5. A triedy 3. miesto. V kategórii Z9 bol úspešným riešiteľom Filip Bukový z 9. A triedy. Blahoželáme! 19. 1. 2016 sa konalo okresné kolo matematickej ...

Obvodné kolo biologickej olympiády - kat. C

Obvodné kolo biologickej olympiády - kat. C

Dňa 3.2.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády - kat. C. V projektovej časti získal Samuel Žiačik, žiak IX.B triedy 1. miesto a Matej Brtko žiak IX.A triedy 3. miesto. V prakticko teoretickej časti získal Michal Pražienka, žiak VIII.A tried...

Valentínska pošta

Valentínska pošta

Milí spolužiaci, priatelia, po roku sa k nám opäť blíži 14. február„ Sviatok Svätého Valentína“ , ktorý sa v súčasnosti stal jedným z najobľúbenejších sviatkov najmä mladých ľudí. A inak to nie je ani na našej škole. Tento deň sa tradične spája s valentíns...

Návšteva sokoliarov Biatec

Návšteva sokoliarov Biatec

Žiaci 7.A a 7.B triedy sa v piatok 5.2.2016 zúčastnili exkurzie u sokoliarov Biatec. Sokoliarska skupina Biatec funguje oficiálne od roku 2010 a v tomto roku vznikla aj sokoliarska stanica. Stanica úzko spolupracuje so SAŽP a Štátnou ochranou prírody, čím ...

Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí

„Mokrade poskytujú živobytie viac ako jednej miliarde ľudí na celom svete!“. Aj pod týmto heslom sa niesli oslavy Svetového dňa mokradí. Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR pri tejto príležitosti zorganizovali súťaže, výučb...

POSTUP NA KRAJSKÉ KOLO.

POSTUP NA KRAJSKÉ KOLO.

Obvodné kolo vo volejbale žiakov ZŠ sa uskutočnilo 4. 2. 2016, v telocvični ZŠ Gaštanová, za účasti družstiev ZŠ Spojová, ZŠ Moskovská a ZŠ Gaštanová. Naši chlapci zvíťazili 2 : 0 nad ZŠ Gaštanová a prehrali 1 : 2 so ZŠ Spojová. V rozhodujúcom stretnutí vy...

Fašiangy

Fašiangy

Na známosť sa všetkým dáva, že aj deti zo školy na Moskovskej na fašiangovej burse dňa 5. 2. 2016 koledovali a ulicami v maškarách sprievodom kráčali. Za svoje krásne spevy i vystúpenia, ktoré s pani vychovávateľkami nacvičili, tradičnú výslužku – slaninku...

„Preskoč Urpín“

„Preskoč Urpín“

V stredu 3. 2. 2016 sa spojilo 150 detí zo ZŠ Moskovská s cieľom podporiť svoje mesto a skokom do výšky a do diaľky spoločne prekonať výšku banskobystrického kopca Urpín. Výkony jednotlivcov usporiadatelia zapisovali a následne spočítali. Snaha detí bola o...

Škola korčuľovania

Škola korčuľovania

V týždni od 18. - 22. 01. 2016 žiaci prvého ročníka vymenili učenie v škole za „Školu korčuľovania“ na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Do dobrodružstva na korčuliach sa pustilo 70 prváčikov. K výbave každého žiaka patrila korčuliarska výstroj – korčule...

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov formou myšlienkových máp

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov formou myšlienkových máp

Pre skvalitnenie a aktívne zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu si učiteľky 1.stupňa vymenili skúseností na tému Pojmové a myšlienkové mapy. Prezentovali ukážky prác žiakov, návrhy aktivít pre prácu učiteľa v predmetoch na 1. stupni ZŠ. FOTOGALÉRIA...

Oznam - rekonštrukcia telocvične

Oznam - rekonštrukcia telocvične

...

Všetkovedko

Všetkovedko

Dňa 1. decembra 2015 žiaci 2. až 4. ročníka zabojovali o tituly: VŠETKOVEDKO a VŠETKOVEDKOV UČEŇ v celoslovenskej vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO. Do súťaže sa spolu zapojilo 45 žiakov našej školy. Titul VŠETKOVEDKO v školskom roku 2015/2016 získalo až 17 ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore