Aktuality

Daltonský deň – Kravička Rohaňa

Daltonský deň – Kravička Rohaňa

Daltonská téma bola o mlieku a mliečnych výrobkoch.Deti pili mlieko a ochutnali syry.Vypracovali pracovné listy na tému mlieko.V knihách vyhľadávali informácie. Obe skupiny vyrobili svoju kravičku Rohaňu.Svoje poznatky a výrobky odprezentovali pred spoluži...

Tancuj po mexicky a vykrúcaj po litovsky

Tancuj po mexicky a vykrúcaj po litovsky

Aj u nás sa mihli hviezdičky Medzinárodného detského folklórneho festivalu v rámci 360. Radvanského jarmoku. Práve v piatok 8. septembra sme sa potešili stredoamerickým a pobaltským rytmom. Pestrofarebné kroje temperamentných tanečníc z Mexika upútali neje...

Vzdelávacie poukazy 2017

Vzdelávacie poukazy 2017

Vzdelávacie poukazy 2017 - Informácia pre rodiča Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský ...

Športujte s FitKids

Športujte s FitKids

Organizácia FitKids ponúka na našej škole všeobecnú pohybovú prípravu (atletika, gymnastika, džudo, pohybové hry) pre žiakov I.stupňa, a taktiež skupinové tréningy pre rodičov. Bližšie informácie nájdete v letáku. Rozvíjajte chuť detí hýbať sa a  vyplnenú ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Obloha v prvý školský deň bola síce zamračená, ale tváre našich žiakov boli plné úsmevov. Pani riaditeľka ich privítala so želaním úspechu, nových vedomostí a zážitkov. Prváci prvýkrát prešli symbolickou školskou bránou a stali sa z nich žiaci. Deviatakov ...

Kvalitná telocničňa bez únikov tepla

Kvalitná telocničňa bez únikov tepla

Zrekonštruovaná telocvičňa

Prázdniny sú tu!

Prázdniny sú tu!

Žiaci našej školy úspešne ukončili školský rok 2016/2017. Žiakom aj zamestnancom školy prajeme pekné prázdniny a dovolenku, veľa vody a slnečných dní, načerpanie nových síl....

Vystúpenie v SENIUM

Vystúpenie v SENIUM

Vystúpenie v SENIUM   Človeka nič nerobí väčšmi starším, ako neustále myslenie na to, že starne. (LICHTENBERG Georg Christoph)     Vychádzajúc z tohto príslovia sa deti z našej školy pod vedením pani Danišovej  rozhodli spríjemniť seniorom každodenné ...

Šiestaci v škole v prírode

Šiestaci v škole v prírode

Na začiatku školského roka nám pani učiteľka povedala, že nás čaká škola v prírode. „Paráda!“, povedali sme si. Nevedeli sme síce kde to bude, ale to nám predsa nemôže vadiť. Ako sa školský rok rozbehol, pomaly sa začala plánovať aj naša škola v prírode a...

Predprvácke rodičovské stretnutie

Predprvácke rodičovské stretnutie

Do školy sme pozvali rodičov našich budúcich prvákov. Dostali rôzne informácie o našej škole. Pani riaditeľka im predstavila poslanie, víziu, ciele školy a školský vzdelávací program. Pani zástupkyňa predstavila triedne učiteľky v 1.ročníku, ktoré rodičom ...

Paralympiáda

Paralympiáda

V piatok 2. júna 2017 sa na školskom ihrisku  uskutočnila SLNIEČKOVSKÁ PARALYMPIÁDA.  Pre deti zo školského klubu pripravili pracovníčky S CVČ RELAXÁČIK za pomoci 6 žiakov z II. st. ZŠ 9 súťažných disciplín, v ktorých si deti mohli vyskúšať, ako sa cítia h...

Beh olympijského dňa

Beh olympijského dňa

Dňa 23. júna 2017 sa 19 žiakov našej školy zúčastnilo Behu Olympijského dňa v areáli pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, kde deti všetkých materských, základných a stredných škôl Banskej Bystrice súťažili v disciplíne beh. Naši žiaci súťažili v 4 kategó...

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci 4.ročníka zúčastnili 20.06.2017 na výukovom programe v Tihányiovskom kaštieli s názvom Kde žijú zvieratá. Žiaci si pozreli výstavu, krátky film a mali aj tvorivé dielne, v ktorých v skupinách vyrábali veľký poster ...

Banskobystrická paletka

Banskobystrická paletka

Tak ako po mnohé roky, aj v teraz  sa žiaci 1. aj 2. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka.  Cieľom tejto súťaže je dať priestor mladým talentovaným žiakom, aby rozmanitými výtvarnými technikami svet a život nášho mesta- Banskej Bystr...

Celoslovenské kolo súťaže Liečivé rastliny

Celoslovenské kolo súťaže Liečivé rastliny

V dňoch od 16.6. - 18.6. sa v Slovenskom raji konalo celoslovenské kolo súťaže \"Liečivé rastliny\", ktoré vyhlasuje MŠ SR a organizuje ju environmentálna poradňa Studnička. Do celoslovenského kola postúpilo 17 najlepších žiakov z celej SR. Náš žiak, David...

Na dopravnom ihrisku

Na dopravnom ihrisku

Začiatkom júna žiaci štvrtých tried a žiaci 3.A navštívili dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach. Deti si zopakovali dopravné značky. Vyskúšali si rolu chodca ale i vodiča na bicykloch a iných detských vozidlách. Učili sa dodržiavať pravidlá cestnej p...

Vyhodnotenie školskej desiaty 2016/2017

Vyhodnotenie školskej desiaty 2016/2017

Od februára 2017 školská jedáleň ponúka možnosť desiaty žiakom našej ZŠ. V začiatkoch prebiehalo vzájomné overovanie, čo deťom chutí, čo by si priali, no zároveň aby to vyhovovalo normám a zásadám zdravej výživy. V mesiaci jún 2017 sa mohli žiaci a rodiči...

Účelové cvičenie na 2. stupni

Účelové cvičenie na 2. stupni

Žiaci II. stupňa sa v rámci účelového cvičenia zúčastnili besedy pod názvom \"ZDRAVOVEDA\". Beseda bola zameraná na podanie prvej pomoci. Na základe niekoľkých modelových situácií sme prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci: Ako správne vola...

Root&Shoots (Korene a Výhonky)

Root&Shoots (Korene a Výhonky)

“Nemôžeme dovoliť, aby naše deti uverili tomu, že pre túto planétu už neexistuje žiadna nádej na záchranu.”      Jane Goodall Jane Goodall založila celosvetový program Root&Shoots. Je určený pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svet, alebo aspoň malú časť sveta –...

Atletika bodovala

Atletika bodovala

Atletický areál Športového Gymnázia v Banskej Bystrici ožil vo štvrtok 18. 5. 2017 pohybom detí. Uskutočnilo sa tu okresné kolo v atletike družstiev – žiakov ZŠ. Chlapci a dievčatá súťažili samostatne, v rámci 10 – členných družstiev. Paleta disciplín bola...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore