Aktuality

Kováčova Bystrica

Kováčova Bystrica

V našej ZŠ venujú učitelia SJL už dlhé roky zvýšenú pozornosť aj talentovaným žiakom. Svoje schopnosti preukazujú v rôznych súťažiach, kde sa často umiestňujú na popredných miestach. Aj v tomto roku sme zaznamenali úspech v literárnej súťaži mladých talent...

Krajské kolo biologickej olympiády

Krajské kolo biologickej olympiády

Dňa 17.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády - kategória C. Samuel Žiačik , žiak 9.B triedy sa umiestnil na prvom mieste v projektovej časti. Postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bratislave. K tomuto úspe...

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Na našej  škole sa dňa 16.3.2016 konalo okresné kolo fyzikánej olympiády. Medzi uspešných žiakov patria aj naši deviataci Filip Bukový , Jakub Žabka , Hugo Belička,ktorým blahoželáme. Na organizacii sa podieľala predmetová komisia FYZ-BIO-CHE....

Veľkí čítajú malým

Veľkí čítajú malým

Janko, Sofia a Malý princ zo 4. A si pre deti z Ovocníčkovej triedy 2. D pripravili rozprávku „Pod hríbom“. Krásne ju prečítali, dávali deťom rôzne otázky, aby sa presvedčili, či všetkému porozumeli a pomáhali im ukladať obrázky z rozprávky podľa správneho...

Predškoláci v ríši rozprávok

Predškoláci v ríši rozprávok

V utorok 15.marca zavítali do Základnej školy na Moskovskej ulici 2 v Banskej Bystrici predškoláci z MŠ Družby, MŠ Nová a MŠ Tulská. Čakali ich tu rozprávkové bytosti: Snehulienka a siedmi trpaslíci, Ferdo mravec a včielka Maja v podaní žiačikov z prvého s...

Úspešná spolupráca s materskými školami

Úspešná spolupráca s materskými školami

Aj v tomto školskom roku deti zo ZŠ na Moskovskej ulici sa so svojím tanečným programom predstavili v MŠ na Novej ulici, na Tulskej ulici, ale aj na Družby. Predškolákom zatancovali niekoľko tancov, ktoré sa deťom a aj pani učiteľkám veľmi páčili. Ich výko...

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Druháci z Ovocníčkovej triedy si s pomocou pani riaditeľky z Relaxáčika a pani učiteľky zdobili svoje vyfúknuté vajíčka. Najskôr si vajíčko namaľovali pestrou farbou, zalakovali, opäť naniesli farbu a nakoniec prilepili obrázok zo servítky. Popritom, ako ...

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK“

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK“

V rámci „mesiaca knihy“- 11.marca 2016 - deti v ŠKD Slniečkovo súťažili o „najlepšieho čitárika“. Je to súťaž medzi deťmi jednotlivých ročníkov o najlepšie čítajúce dieťa. Porotou boli pani vychovávateľky, ale aj deti mali svojich víťazov. Pani vychovávate...

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

Snežienky, tulipány, narcisy, ale hlavne - karafiát. To sú obrázky, ktoré sa mnohým vybavia v pamäti, keď sa povie MDŽ. Medzinárodný deň žien sa pritom vo svete oslavuje už rovných 100 rokov. Prvýkrát ustanovili MDŽ na medzinárodnej konferencii žien v Ko...

Veľkonočná knižnica

Veľkonočná knižnica

Dňa 9.3.2016 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili tvorivých dielní vo verejnej knižnici na Jilemnického ulici Mikuláša Kováča. Pod vedením prezentátorov - zručných majstrov si vyskúšali zdobenie veľkonočných vajíčok voskom, madeirovým vzorom, kneplovanie, pleten...

Nový šat našej telocvične

Nový šat našej telocvične

Trpezlivosť a cieľavedomosť, ktorú naša škola, ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica vynaložila počas 10 rokov pri snahe zrekonštruovania a dofinancovania havarijného stavu telocvične a sociálnych zariadení, padla na úrodnú pôdu. Z rozpočtu MŠVVaŠ SR boli na ten...

Snehuliaci u druhákov

Snehuliaci u druhákov

Zima je tu a sniežik nepadá a nepadá. Túžime po sánkovačke, lyžovačke a bobovačke. Chceme si postaviť svojho snehuliaka, no stavať môžeme tak akurát voduliaka, lebo vody jesto, no snehu nikde.          Keďže vonku nebol sneh, chceli sme privolať snehuliak...

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Na hodinách prírodovedy a vlastivedy sa trieda 2.B rozhodla venovať tvorbe pojmových máp. Ich výhodou je ľahšie a efektívnejšie zapamätanie si a opätovné vybavenie osvojeného učiva. Nájdenie komplexných vzťahov medzi myšlienkami a vyžadujú si efektívnu spo...

Poďakovanie

Poďakovanie

Ďakujem všetkým oteckom a tatíkom našich žiakov, že si vo svoj voľný deň, v sobotu, našli čas a prišli nám do našej ZŠ Moskovská pomôcť pri rekonštrukcii palubovky v telocvični. Ešte raz, ĎAKUJEM a prajem pekný zvyšok víkendu v kruhu svojej rodinky:)...

Deň snehuliakov

Deň snehuliakov

Postavím si snehuliaka na najvyššom brehu, postavím si snehuliaka z bielučkého snehu ... Pesničkou sme si chceli u Perinbabkv vyprosiť sneženie, aby sme si mohli postaviť naozajstných snehových panákov. Ale márne. Perinbabka asi tvrdo spala. Preto sme si ...

Druháci na korčuliach

Druháci na korčuliach

Konečne nastal čas korčuliarskeho výcviku, na ktorý sa druháci veľmi tešili. Počas piatich dní si deti pod vedením skúsených trénerov z HC 05 užívali korčuliarsky kurz na zimnom štadióne. Hoci niektorí stáli na ľade po prvý krát, hravo zvládli techniku kor...

Zbierame vrchnáčiky na dobrú vec

Zbierame vrchnáčiky na dobrú vec

Zbierame vrchnáčiky na dobrú vec. Pri hlavnom vchode sa už dlhšiu dobu nachádza veľká zelená škatuľa. Slúži na celoročný zber vrchnákov z PET fliaš. Každý vrchnáčik pomôže malému 5 ročnému dievčatku, ktoré je v opatere náhradných rodičov. Práve oni svojou ...

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

19. 1. 2016 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. V kategórii  Z5 získala Petra Považanová z 5. A triedy 3. miesto. V kategórii Z9 bol úspešným riešiteľom Filip Bukový z 9. A triedy. Blahoželáme! 19. 1. 2016 sa konalo okresné kolo matematickej ...

Obvodné kolo biologickej olympiády - kat. C

Obvodné kolo biologickej olympiády - kat. C

Dňa 3.2.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády - kat. C. V projektovej časti získal Samuel Žiačik, žiak IX.B triedy 1. miesto a Matej Brtko žiak IX.A triedy 3. miesto. V prakticko teoretickej časti získal Michal Pražienka, žiak VIII.A tried...

Valentínska pošta

Valentínska pošta

Milí spolužiaci, priatelia, po roku sa k nám opäť blíži 14. február„ Sviatok Svätého Valentína“ , ktorý sa v súčasnosti stal jedným z najobľúbenejších sviatkov najmä mladých ľudí. A inak to nie je ani na našej škole. Tento deň sa tradične spája s valentíns...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore