Aktuality

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Žiaci siedmeho ročníka sa v dňoch 14 – 18. 3. 2016 zúčastnili zdokonaľovacieho pobytového lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom centre Králiky. Ubytovaní boli v horskom penzióne Horec pár desiatok metrov od zjazdovky. Lyžiari boli rozdelení do troch skupín podľ...

Okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl

Okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl

Dňa 17. 3. 2016 sa uskutočnilo v športovej hale v Slovenskej Ľupči okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl a OG pre školský rok 2015/16. Zúčastnili sa ho žiačky zo ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky, ZŠ Moskovská a domácej ZŠ zo Slovenskej Ľupče. Súťaže ...

EURÓPA V ŠKOLE

EURÓPA V ŠKOLE

Európa v škole  - medzinárodný projekt spojený s výtvarnou a literárnou súťažou – vstúpila v tomto školskom roku už do svojho 62. ročníka. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Tak ako každoročne sa žiaci n...

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

Dňa 8.3.2016 sa konalo okresné kolo pytagoriády na ZŠ Radvanská, BB. V kategórii P4 žiakov 4. ročníka sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov z 20 základných škôl.  1. miesto získal Dominik Pecháček zo 4.A Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo v C...

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ.

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ.

Dňa 22. 3. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo volejbale, v športovej hale v Detve, za účasti chlapcov zo ZŠ Revúca, ZŠ Banská Belá, ZŠ Hriňová, ZŠ Poltár, ZŠ Spojová a  našich žiakov. V základnej skupine sme prehrali prvý zápas s neskor...

Okresné kolo v hádzanej

Okresné kolo v hádzanej

Dňa 16. 3. 2016 sa uskutočnilo v športovej hale v Slovenskej Ľupči, okresné kolo v hádzanej žiakov, za účasti chlapcov zo ZŠ Golianova, ZŠ Moskovská a domácej ZŠ zo Slovenskej Ľupče. Súťaže sa nezúčastnili dopredu prihlásené družstvá ZŠ Pieninská a ZŠ Sitn...

Deň vody

Deň vody

Voda , niečo tak samozrejmé a pritom, tak nevyhnutne potrebné pre každodenný život. Áno neobyčajne obyčajnú vodu sme si pripomenuli pred prázdninami 22. marca, nečudo, veď bol medzinárodný deň vody... Hoci sa nazývame modrou planétou, len malé percento vo...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  -   REGIONÁLNE KOLO

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - REGIONÁLNE KOLO

Stalo sa už peknou tradíciou, že regionálne kolo najznámejšej  súťaže  v prednese poézie a prózy žiakov prebieha v našej škole,  ZŠ Moskovskej . Jej organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko v BB, ktoré v spolupráci s našou školou každoročne prip...

Morena, Morena...

Morena, Morena...

Deti z ŠKD Slniečkovo na Moskovskej ulici dňa   18. 3. 2016 veselým sprievodom, riekankami a spevom vítali jar. Pri potoku Udurná spoločne symbol zimy Morenu zapálili a hodili dolu prúdom. Aj takýmto spôsobom tento sviatok deti oslávili. FOTOGALÉRIA  ...

Cesta vodnej kvapky

Cesta vodnej kvapky

Dňa 16.3.2016 sa pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočnila vedomostno-športová aktivita „Cesta vodnej kvapky“. Na príprave sa okrem vychovávateliek podieľali aj poslucháčky UMB, ktoré sú u nás na praxi. Deťom sa toto podujatie veľmi páčilo, absolvova...

Školská akadémia „Od fašiangov po Veľkú noc“

Školská akadémia „Od fašiangov po Veľkú noc“

Tento rok sme pozvali hostí na našu akadémiu v jarnom období pred Veľkou nocou. Piesňami, scénkami i tancom sme prerozprávali príbeh, v ktorom sa hostia dozvedeli, aké máme tradície od fašiangov po Veľkú noc. Zažili sme fašiangový sprievod, mali sme karnev...

Kováčova Bystrica

Kováčova Bystrica

V našej ZŠ venujú učitelia SJL už dlhé roky zvýšenú pozornosť aj talentovaným žiakom. Svoje schopnosti preukazujú v rôznych súťažiach, kde sa často umiestňujú na popredných miestach. Aj v tomto roku sme zaznamenali úspech v literárnej súťaži mladých talent...

Krajské kolo biologickej olympiády

Krajské kolo biologickej olympiády

Dňa 17.3.2016 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády - kategória C. Samuel Žiačik , žiak 9.B triedy sa umiestnil na prvom mieste v projektovej časti. Postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bratislave. K tomuto úspe...

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Na našej  škole sa dňa 16.3.2016 konalo okresné kolo fyzikánej olympiády. Medzi uspešných žiakov patria aj naši deviataci Filip Bukový , Jakub Žabka , Hugo Belička,ktorým blahoželáme. Na organizacii sa podieľala predmetová komisia FYZ-BIO-CHE....

Veľkí čítajú malým

Veľkí čítajú malým

Janko, Sofia a Malý princ zo 4. A si pre deti z Ovocníčkovej triedy 2. D pripravili rozprávku „Pod hríbom“. Krásne ju prečítali, dávali deťom rôzne otázky, aby sa presvedčili, či všetkému porozumeli a pomáhali im ukladať obrázky z rozprávky podľa správneho...

Predškoláci v ríši rozprávok

Predškoláci v ríši rozprávok

V utorok 15.marca zavítali do Základnej školy na Moskovskej ulici 2 v Banskej Bystrici predškoláci z MŠ Družby, MŠ Nová a MŠ Tulská. Čakali ich tu rozprávkové bytosti: Snehulienka a siedmi trpaslíci, Ferdo mravec a včielka Maja v podaní žiačikov z prvého s...

Úspešná spolupráca s materskými školami

Úspešná spolupráca s materskými školami

Aj v tomto školskom roku deti zo ZŠ na Moskovskej ulici sa so svojím tanečným programom predstavili v MŠ na Novej ulici, na Tulskej ulici, ale aj na Družby. Predškolákom zatancovali niekoľko tancov, ktoré sa deťom a aj pani učiteľkám veľmi páčili. Ich výko...

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Druháci z Ovocníčkovej triedy si s pomocou pani riaditeľky z Relaxáčika a pani učiteľky zdobili svoje vyfúknuté vajíčka. Najskôr si vajíčko namaľovali pestrou farbou, zalakovali, opäť naniesli farbu a nakoniec prilepili obrázok zo servítky. Popritom, ako ...

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK“

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK“

V rámci „mesiaca knihy“- 11.marca 2016 - deti v ŠKD Slniečkovo súťažili o „najlepšieho čitárika“. Je to súťaž medzi deťmi jednotlivých ročníkov o najlepšie čítajúce dieťa. Porotou boli pani vychovávateľky, ale aj deti mali svojich víťazov. Pani vychovávate...

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

Snežienky, tulipány, narcisy, ale hlavne - karafiát. To sú obrázky, ktoré sa mnohým vybavia v pamäti, keď sa povie MDŽ. Medzinárodný deň žien sa pritom vo svete oslavuje už rovných 100 rokov. Prvýkrát ustanovili MDŽ na medzinárodnej konferencii žien v Ko...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore