Aktuality

Hvezdáreň

Hvezdáreň

Dňa 25.mája 2018 sme v rámci ŠKD  s oddeleniami Lienkovo a Vitamínkovo absolvovali exkurziu v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Vo hviezdnej sále nás previedli dobrodružstvom slnečnej sústavy a v Ufo sále sa deti podrobn...

Paraolympiáda 2018 - POZVÁNKA

Paraolympiáda 2018 - POZVÁNKA

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica a Školský klub detí pri ZŠ Vás pozýva na PARAOLYMPIÁDU konanú dňa 1.júna 2018 (piatok) od 13:30 do 15:30 v areáli ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Športová olympiáda Mateja Tótha

Športová olympiáda Mateja Tótha

Dňa 16. mája 2018 sme sa spolu so žiakmi 1. až 4. ročníka zúčastnili športovej olympiády, O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v hale SNP Štiavničky v B. Bystrici. Žiaci súťažili v piatich súťažných disciplínach, ako napr. v skoku z blízka, štafetovom behu, ...

Divadielko v MŠ 2018

Divadielko v MŠ 2018

V estetickej učebni 17. mája 2018 sme si pripravili spoločný program. Predstavili sa v ňom deti z Vitamínkova (II.A trieda) a Lienkova (II.B trieda). Pripravili si spoločný program pre malých žiačikov z Materskej škôlky z ul. Tulskej. Najskôr sme detičky p...

Vyhodnotenie Krajského kola chemickej olympiády

Vyhodnotenie Krajského kola chemickej olympiády

Dňa 26. apríla 2018 sa uskutočnilo Krajské kolo chemickej olympiády kategórie D na Základnej škole Sitnianska 32 v Banskej Bystrici.David Mikula, žiak IX. B triedy, opäť dokázal svoju odhodlanosť v boji s vedomosťami a zručnosťami v odbore chémia. Na celej...

Vyhodnotenie Krajského kola biologickej olympiády

Vyhodnotenie Krajského kola biologickej olympiády

Dňa 9. mája 2018 sa uskutočnilo Krajské kolo biologickej olympiády kategórie E na Základnej škole Sitnianska 32 v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy David Mikula z IX. B triedy v odbore botanika a Lenka Troiaková zo VII. B tried...

Galaxiáda

Galaxiáda

„Píše sa rok x49 y576, keď sa po bežnom školskom vyučovaní kamaráti Tim a Spike z planéty Sandy vybrali hrať na svojich GalaxyBletoch. ..“Takto sa začína interaktívna vzdelávacia hra GALAXIÁDA, vďaka ktorej si žiaci zo 4.A  a z 3.A zábavným spôsobom rozvíj...

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny

Súťaž organizuje environmentálna poradňa Studnička pod záštitou MŠ SR. Zatiaľ prebehli dve školské kolá – teoretická a praktická časť. Traja najlepší žiaci David Mikula, Jozef Ambroz a Daniela Buková postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 8. –...

Kamufláž v prírode

Kamufláž v prírode

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici zorganizovalo regionálnu výtvarnú súťaž pod názvom „Kamufláž v prírode“. Súťaž je súčasťou pripravovanej výstavy Kamufláž, ktorá bude v Tihányiovskom kaštieli otvorená pre všetkých návštevníkov od 31.5.2018.Pani uč...

Deň kreatívcov 2018

Deň kreatívcov 2018

V Komunitnom centre Fončorda je takmer každý deň výnimočný. Stretávajú sa tu skvelí šikovní ľudia, ktorí majú otvorené srdce a myseľ plnú dobrých nápadov. Inšpiráciou je sám život a podeliť sa dobrovoľnícky o zručnosti je pre nich radosťou. O tom, že talen...

The Heroes

The Heroes

Anketa Detský čin roka už takmer 20 rokov predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo...

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Už tradične sa na našej škole koná súťaž Slávik Slovenska. Aj tento rok si 24.04. 2018 tí najlepší „triedni slávici“ zmerali svoje sily v speve ľudovej piesne. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to v I. kategórii (1. - 3. ...

Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi

Koncom apríla sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Spolu s pani sprievodkyňou si prezreli umeleckú inštaláciu v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a spoznali autentické miesto viažuce sa k tragick...

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Dňa 27.4.2018 sa v rámci ŠKD medzi jednotlivými oddeleniami konala Bláznivá olympiáda. Paradajková vojna, hod pizzou, račia dráha, suchovodné pólo a mnohé ďalšie netradičné názvy boli súčasťou disciplín tejto olympiády. Deti sa dosýta vyšantili, zasmiali, ...

Ó, šťastný deň!

Ó, šťastný deň!

Rok 2018 je výnimočným medzníkom v živote jednej výnimočnej školy. O tom, že pani Moskovská je už tridsiatničkou, čvirikajú všetky vrabce na Fončorde.   „Čerešnisko“ na slávnostnej torte predstavovala akadémia, ktorá 19. apríla, či 20. apríla v repríze, z...

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Dňa 23.4.2018 škola odovzdala zhotoviteľovi stavenisko – Pavilón H (telocvičňa) k sanácii a oprave vonkajšieho povrchu obvodových stien telocvične. Žiadame všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú a prechádzajú areálom školy, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť a o...

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Dňa 11. apríla 2018 sa na CVČ Havranské uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v poznávaní rastlín a živočíchov.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 1. mieste - v odbor...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Každoročne v apríli očakávame príchod nových detí do našej školy. Tento rok ich vítali Bob a Bobek, šikovní králici z klobúka. Deti dostali čelenky so svojim menom a k tomu jednu krásnu zdravú mrkvičku. Potom už mohli dosýta prechádzať z rozprávky do rozpr...

Okresné kolo Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády

Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici. Súťažiaci riešili náročné úlohy v teoretickej a praktickej časti. Žiaci našej školy ukázali svoje vedomosti a veľmi dobre obstáli v konkurencii 29 zú...

Projektové práce z dejepisu

Projektové práce z dejepisu

Naučiť sa urobiť dobrý projekt nie je záležitosť mesiaca. Naučiť sa projekt naplánovať, zrealizovať a odprezentovať sa budú žiaci učiť postupne. Treba sa naučiť rešpektovať danosti každého jednotlivca, vedieť si presadiť svoj názor alebo naopak, vedieť ust...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore