Aktuality

Mária Ďuríčková 2019

Mária Ďuríčková 2019

Tretiakom a štvrtákom prišla dňa 8.10.2019 pani Mária Masárová z Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene porozprávať o spisovateľke Márii Ďuríčkovej – „Deviatkovej Márii“. Pripomenuli sme si 100. výročie narodenia tejto spisovateľky. Je našou regionálnou spis...

Úspešný vstup do športových súťaží 2019

Úspešný vstup do športových súťaží 2019

Okresné kolo v cezpoľnom behu Naši žiaci úspešne reprezentovali školu na prvých športových súťažiach. Okresné kolo v cezpoľnom behu na tratiach SOU pod Bánošom, v utorok 1. 10. 2019 naznačilo potenciál mladých bežcov. Družstvo dievčat v zložení Kristína Š...

Dalton 2019 - Mlieko

Dalton 2019 - Mlieko

Prvý daltonský blok bol venovaný mlieku. Po vypracovaní povinných úloh z matematiky a slovenského jazyka sa deti rozdelili do 6 skupín. Každá skupina pracovala na jednotlivých úlohách, ktoré boli zadané na tabuli. Po vypracovaní úloh na výkres si každá sku...

Európsky týždeň športu 2019

Európsky týždeň športu 2019

V týždni od 23. do 27. septembra sa aj u nás v ŠKD deti a vychovávatelia zapojili do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA ŠPORTU. Deti tancovali, hrali futbal, vybíjanú, kolektívne športové hry boli z dôvodu nepriaznivého počasia v telocvični, pri bylinkovej záhradke deti ab...

Plavecký výcvik 2019

Plavecký výcvik 2019

Žiaci druhých a tretích ročníkov aj tento školský rok absolvovali plavecký výcvik. Neplavci sa prestali báť vody, naučili sa ponárať a splývať na vode. Počas tréningov využívali rôzne plavecké pomôcky, ktoré im pomohli pri plávaní a hrách vo vode. Zdatnejš...

Privítanie prvákov v ŠKD 2019

Privítanie prvákov v ŠKD 2019

V piatok 27. septembra 2019 prišli medzi nás do estetickej učebne Hronka a Bystrík, aby deťom predstavili nový motivačný projekt na školský rok 2019/2020 „Medené mesto“. Permoník dal deťom úlohu: museli vylúštiť tajničku. A potom už nasledovali vystúpenia ...

Tréningy s FitKids 2019

Tréningy s FitKids 2019

Profesionálni tréneri z FitKids spravili ukážkové hodiny pre žiakov I. stupňa. Deti boli športovými aktivitami nadšené a radostne sa zapájali do všetkých súťaží. Tréning rozvíja všeobecné pohybové schopnosti detí. Žiakov môžu rodičia ešte stále prihlásiť n...

Daj si čas 2019

Daj si čas 2019

Nový školský rok sa ešte poriadne nezačal a my sme ho už prerušili návštevou RTVS. Dostali sme pozvanie zúčastniť sa zábavno-vedomostnej súťaže „DAJ SI ČAS“. Do tímu sme vybrali to najlepšie z najlepšieho zo siedmeho ročníka – Lenku, Danielku, Mateja a Ma...

SCVČ - Ponuka záujmových krúžkov 2019/2020

SCVČ - Ponuka záujmových krúžkov 2019/2020

Do SCVČ Relaxáčik sa môžete prihlasovať každý pracovný deň od 7:00 do 17:00 v kancelárii SCVČ - ZŠ Moskovská2, Banská Bystrica. Zber prihlášok pre uplatnenie si zľavy je do 13.9.2019. Prihlášky prijímame aj po uvedenom termíne, ale bez uplatnenia si zľavy.

Športové tréningy pre žiakov 1.stupňa - O2 akadémia

Športové tréningy pre žiakov 1.stupňa - O2 akadémia

...

OZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

OZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Važení rodičia, čipové karty si môžete prísť vyzdvihnúť od 19.08.2019 v čase od 8:00 do 14:00. Cena čipovej karty je 3 €....

Ukončenie činnosti v ŠKD 2019

Ukončenie činnosti v ŠKD 2019

V stredu 26. júna 2019 sme sa v Školskom klube detí rozlúčili s odchádzajúcim školským rokom 2018-2019. Ako? Spevom, tancom, básničkami a veselou náladou. Rozlúčili sme sa so štvrtákmi a popriali im veľa úspechov na druhom stupni ZŠ. Zároveň sme vyhodnotil...

Vystúpenie v DD SENIUM 2019

Vystúpenie v DD SENIUM 2019

Ak ste v stredu ráno 26.6.2019 videli „štrúdlu“ detí, ako prechádza cez Fončordu na Jilemnického ulicu, tak to sme boli my: tanečnice z krúžkov TANEČNÍČEK a AEROBIC-DANCE, deti z 3.A a Miško s Tomášom z 2.C triedy. Na záver školského roka sme ešte boli  po...

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

Vedenie školy ďakuje všetkým zamestnancom školy za prácu odvedenú počas celého školského roka. Našim žiakom blahoželáme k úspešnému ukončeniu školského roka 2018/2019 a reprezentáciu školy. Po práci prichádza čas oddychu, prajeme Vám pekné leto a veľa záži...

Maxík 2019

Maxík 2019

Žiaci druhého až štvrtého ročníka našej školy sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK. Spolu sa prihlásilo 46 žiakov. Z uvedeného počtu bolo 16 žiakov úspešných a získali titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK. Ku krásnemu diplomu...

Tretiaci v Babylonskej škole 2019

Tretiaci v Babylonskej škole 2019

Tretiaci v Babylonskej škole v prírode v Mýte pod Ďumbierom Úryvky z denníčkov malých Babylončanov „Konečne tu bol jún, ten desiaty! Po veľmi rýchlom balení sme vyrazili do školy v prírode. A poviem vám, tá škola bola veru čarovná. Veľa sme sa hrali, smi...

Krok pre prírodu 2019

Krok pre prírodu 2019

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ocenila našu školu v súťaži o najlepší školský ekologický projekt zameraný na ochranu prírody a krajiny pre základné školy v okrese Banská Bystrica pod názvo...

Oskariáda 2019

Oskariáda 2019

V závere školského roka každoročne oceňujeme najúspešnejších žiakov našej školy. Riaditeľka školy Mgr. Marta Melicherová odovzdala pochvaly – ocenenia šikovným a výnimočným žiakom. Každý jeden má v sebe kus talentu, ktorý ak vhodne využijú, môžu zažiť krás...

Týždeň cereálii a celozrnných výrobkov 2019

Týždeň cereálii a celozrnných výrobkov 2019

Žiaci z Vitamínkova – 1. A triedy absolvovali ďalší týždeň zdravej výživy. Tento týždeň sme venovali cereáliám a celozrnným výrobkom. Zistili sme, že sú vhodné a dôležité pre naše zdravie a dozvedeli sme sa, ako si môžeme vyrobiť veľmi ľahko a jednoducho z...

Týždeň zeleniny vo Vitamínkove 2019

Týždeň zeleniny vo Vitamínkove 2019

Žiaci Vitamínkova – 1.A opäť zažili ďalší zdravý týždeň. Tento týždeň sme venovali zdravej zeleninke, ktorá nás sprevádzala počas celého týždňa. V závere týždňa sme vymenili triedu a školské lavice za školskú kuchynku, v ktorej sme si spoločne pripravili c...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore