Aktuality

Verejná zbierka Biela pastelka 2019

Verejná zbierka Biela pastelka 2019

Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky BIELA PASTELKA 2019 a tým pomohla slabozrakým a nevidiacim Slovenska. Ľudia so zrakovým postihnutím to majú v živote veľmi ťažké či už len v orientácii alebo v živote vôbec. Nevidiaci ľudia nevi...

Exkurzia SNP deviataci 2019

Exkurzia SNP deviataci 2019

V piatok 25.10. 2019 mali naši deviataci možnosť zúčastniť sa filmu o historických osobnostiach nášho národa. V kinosále SNP si žiaci pozreli dvojhodinové filmové spracovanie našich dejín. Ústrednou témou a osobnosťou bol Milan Rastislav Štefánik, ktorého ...

Dalton 2019 - Cestujeme po Slovensku

Dalton 2019 - Cestujeme po Slovensku

Cestujeme po Slovensku - daltonský blok. Deti pracovali vo dvojiciach. Z domu si priniesli krásne knihy o Slovensku. Na úvod sme do viet na tabuli dopĺňali vhodné slová o našej krajine. Potom už deti pracovali na povinných úlohách z matematiky a slovenskéh...

Geologická exkurzia Hodruša-Hámre 2019

Geologická exkurzia Hodruša-Hámre 2019

V stredu 16.10.2019 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v obci Hodruša-Hámre. Autobus nás vysadil priamo pred areálom banského múzea, kde sme sa rozdelili na tri skupiny. Každá skupina navštívila múzeum, štôlňu a vyskúšala si ryžovanie zlata. V ...

Exkurzia ČOV Rakytovce 2019

Exkurzia ČOV Rakytovce 2019

Hneď ako sme vystúpili, teda my šiestaci našej školy, z autobusu, uvideli sme obrovskú vodnú nádrž. Kráčali sme po chodníku a rozdelili sme sa do dvoch skupín. Prvá skupina išla pozorovať rastliny. My, druhá skupina, sme išli na prehliadku čistiarne odpado...

Halloween 2019

Halloween 2019

Štvrtáci si v triedach s pani učiteľkou pripravili halloweensky strašideň. Vyzdobili svoje triedy symbolmi Halloweenu. Pred vyučovaním začali do tried prichádzať strašidlá, duchovia, čarodejnice, bosorky, zombíci a iné bytosti. Na hodinách vypracovali stra...

Fuggerovská cesta 2019 - druháci

Fuggerovská cesta 2019 - druháci

Naša škola je zapojená do projektu Fuggerovská cesta – po stopách bystrickej medi. V rámci toho druháci v októbri navštívili školskú knižnicu. Každý žiak si priniesol svoju knižku Slovenské hrady a povesti. Deti si z nej čítali Povesť o Červenom kameni. Do...

Európsky týždeň športu 2019 - druháci

Európsky týždeň športu 2019 - druháci

Aj tento školský rok si druháci v rámci hesla fair-play zasúťažili medzi sebou v troch disciplínach. Najskôr sme sa spoločne rozohriali a rozcvičili, následne sme plnili súťažné disciplíny. Prvou z nich bola súťaž v spoločnom preliezaní hula-hop kruhu bez ...

Deň dobrovoľníctva u druhákov 2019

Deň dobrovoľníctva u druhákov 2019

Žiaci z 2.A – Vitamínkovo, 2.B – Daltonkovo a 2.C – Lienkovo sa aktívne zapojili do Týždňa dobrovoľníctva. Najskôr dostali náročnú úlohu – rozdeliť sa do skupín a určiť si svojho vedúceho skupiny. Dostali všetko potrebné náradie a usilovne sa pustili do za...

Riaditeľské voľno - 20.11.2019

Riaditeľské voľno - 20.11.2019

Riaditeľské voľno dňa 20.11.2019 pre žiakov 6. - 9. ročníka

Testovanie telesných predpokladov 2019

Testovanie telesných predpokladov 2019

V dňoch 24. a 25. októbra sa žiaci prvého ročníka zúčastnili na testovaní pohybových predpokladov. Toto testovanie slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí na taký šport, pri ktorom môžu uplatniť svoje vrodené predpoklady a nadanie. Osvedčenie, k...

Medzinárodný deň školských knižníc 2019

Medzinárodný deň školských knižníc 2019

Medzinárodný deň školských knižníc si žiaci 1.A pripomenuli počas svojej prvej návštevy školskej knižnice. Pani knihovníčka im vysvetlila aké knižky v knižnici nájdu, čo všetko sa z nich dozvedia, ale aj pravidlá, ako sa v knižnici majú správať. Deti dosta...

Zber papiera 2019 - vyhodnotenie

Zber papiera 2019 - vyhodnotenie

Zber papiera 2019 - vyhodnotenie

Letecký deň v ŠKD 2019

Letecký deň v ŠKD 2019

Farebné šarkany vejúce vo vetre sú neklamným znakom jesene. Dňa 15.októbra sa v 1.,2., a 3. Oddelení ŠKD konala obľúbená šarkaniáda. Deti sa na letecký deň zodpovedne pripravili a vytvorili krásne a originálne šarkany. Púšťanie šarkanov prinieslo deťom veľ...

Radvanská vareška očami detí 2019

Radvanská vareška očami detí 2019

Mesiac september sa v ŠKD niesol v duchu Radvanského jarmoku. Prvou úlohou celoročného motivačného projektu ŠKD na školský rok 2019/2020 pod názvom „Medené mesto“ bolo vytvoriť z drevených varešiek hlavné motivačné postavičky projektu „Bystríka“ a „Hronku“...

Kapustové hody 2019

Kapustové hody 2019

V piatok 25. októbra 2019 pre nás pripravilo SCVČ RELAXÁČIK v jedálni ZŠ KAPUSTOVÉ HODY. Deti z oddelení priniesli vyzdobené kapustné hlavy, ktoré sme nespoznávali: bola tam ryba, mravenisko, dinosaurie vajce, kapustniaci, lienka, stromček a mnoho ďalších....

Spoznali sme lásku 2019

Spoznali sme lásku 2019

Lásku Márie Pischlovej a Andreja Sládkoviča. Zaľúbili sme sa do Banskej Štiavnice, ktorú sme so siedmakmi navštívili v krásny slnečný októbrový deň. Banka lásky, epicentrum lásky či dom lásky sú pomenovania domu, v ktorom prežila väčšinu života Mária, veľk...

Okresné kolo vo vybíjanej 2019

Okresné kolo vo vybíjanej 2019

Dňa 22.10.2019 sa na našej škole ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica uskutočnilo Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok, ktoré organizovalo Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica. Turnaja sa zúčastnili žiaci 4.ročníkov, konkrétne žia...

Extrémizmus a radikalizácia 2019

Extrémizmus a radikalizácia 2019

Hodiny dejepisu v deviatom ročníku využívame aj na aktuálne témy, pri ktorých majú žiaci možnosť vzájomného konfrontovania názorov a hľadania ich prienikov. Porozumieť rozdielom medzi extrémizmom a radikálnym správaním sme sa rozhodli v súvislosti s učivom...

Škôlkari na náučnom chodníku 2019

Škôlkari na náučnom chodníku 2019

Žiaci našej školy sa o náučný chodník starajú v každom ročnom období. Chránia tento kus prírody, ktorý našli medzi panelákmi. Tu je im príjemne. Pravidelne naň pozývajú deti z blízkych materských škôlok. Aj tento rok sa žiaci 4.A, 4.B a 4.C tešili na chví...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore