Aktuality

Hovorme o jedle 2018

Hovorme o jedle 2018

Na tému: „Hovorme o jedle“ v 4. C triede „Zdravie je predpokladom kvalitného života“ Každý z nás to vie a práve preto sme sa aj my, žiaci 4.C triedy, zapojili do projektu „Hovorme o jedle“, ktorého cieľom je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí pri...

Jesenný školský zber 2018

Jesenný školský zber 2018

Zachránili sme 133 stromov Jesenný školský zber už máme za sebou a môžeme hrdo konštatovať, že bol zase o niečo úspešnejší ako ten predchádzajúci. Žiakom prvého a druhého stupňa našej školy sa spoločne podarilo vyzbierať 9825,5 kg papiera a kartónu. Všetk...

Daltonský blok - Maliarikovo 2018

Daltonský blok - Maliarikovo 2018

Deti pracovali v 4 skupinách. Dozvedeli sme sa, ktoré farby sú základné, teplé, studené a aké farby vzniknú miešaním 2 rôznych farieb. Podľa rozdelenia farieb si deti vymaľovali kvetináče s kvetmi. Svoje práce deti na záver odprezentovali. album_607...

Záchrana som ja 2018

Záchrana som ja 2018

Triedny kolektív 3.A sa zapojil do projektu ZÁCHRANA SOM JA. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci na základné školy a vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Tretiaci sa najprv naučili bezpečne sa správať n...

Riaditeľské voľno 21.11.2018

Riaditeľské voľno 21.11.2018

Riaditeľské voľno 21.11.2018 pre žiakov 6. - 9. ročníka

Šarkaniáda 2018

Šarkaniáda 2018

Dňa 19.10.2018 sa v rámci ŠKD uskutočnila ŠARKANIÁDA. Deti prvých ročníkov minulý týždeň usilovne pracovali na vyrábaní šarkanov podľa vlastnej fantázie. Šarkaniádu sme otvorili pretekmi vo dvojiciach a uzavreli spoločným „preletom“. Deti s vetrom vo vlaso...

Zdravé nátierky 2018

Zdravé nátierky 2018

V utorok 23.10. štvrtáci zo školského klubu v rámci TÝŽDŇA ZDRAVEJ VÝŽIVY pripravovali v cvičnej kuchynke z prinesených surovín rôzne druhy zdravých nátierok. Boli to napríklad: vajíčková, mrkvová, tvarohová, avokádová a sladká – medová. Okrem toho natiera...

Deň jablka 2018

Deň jablka 2018

V októbri dozrievajú na stromoch jabĺčka, čo sme si pripomenuli aj Medzinárodným dňom pôvodných odrôd jablka. Pečenie jablkových koláčov v novej cvičnej kuchynke úspešne zvládli žiaci VIII.B. Tri druhy koláčov rozvoňali celú školu a chutili výborne. V šk...

Deti z materských škôl na náučnom chodníku 2018

Deti z materských škôl na náučnom chodníku 2018

Tak ako každý rok, aj  tento október sme privítali na našom náučnom chodníku škôlkarov z MŠ na Jilemnického, Novej a Tulskej ulici. Žiaci zo 4. A si pre nich pripravili veľa zaujímavých informácií o najznámejších listnatých a ihličnatých stromoch. Malí ka...

Kravička Elička 2018

Kravička Elička 2018

Vo štvrtok 11.10. sme mali v 1.B triede prvý daltonský blok. Bol venovaný téme o mlieku. Deti vypracovali pracovné listy kravičky Eličky zo slovenského jazyka a matematiky. Pracovali v 4 skupinách. Každá skupina pracovala na niečom inom. Na záver každá sku...

Cezpoľný beh 2018

Cezpoľný beh 2018

Dňa 11.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v cezpoľnom behu družstiev základných a stredných škôl. Išlo o preteky trojčlenných družstiev. Naša škola mala obsadenie v kategóriách: družstvo žiakov, družstvo žiačok. Chlapci sa v silnej konkurencii ...

Exkurzia ČOV Rakytovce 2018

Exkurzia ČOV Rakytovce 2018

Dňa 24. septembra sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie v Čističke odpadových vôd v Rakytovciach. Zážitkovým učením spoznali proces čistenia a úpravy odpadovej vody. Oboznámili sa s bezodpadovým hospodárstvom čističky. V rámci areálu je vybudovaný priest...

Horehronské hry v atletike žiakov ZŠ 2018

Horehronské hry v atletike žiakov ZŠ 2018

Podobne ako v minulých školských rokoch, aj teraz patrili medzi prvé športové súťaže tradičné Horehronské hry v atletike. Štadión na Štiavničkách ožil v stredu, 3. októbra žiackou školskou atletikou. Súťažilo sa v kategóriách mladších aj starších žiakov. V...

Deň dobrovoľníctva 2018

Deň dobrovoľníctva 2018

Stalo sa už tradíciou, že každý rok aj naša škola podporí myšlienku dobrovoľníctva. Tak to bolo aj v sobotu, 6.10.2018, keď sme spoločne so žiakmi, ich rodičmi a zamestnancami školy strávili dopoludnie v škole. Upravili sme vonkajší areál, zametalo sa, píl...

Tajný život mesta 2018

Tajný život mesta 2018

Projekt Tajný život mesta 2 sme dotiahli do víťazného konca! Žiačky ôsmeho ročníka vymysleli hľadačku, nakrútili video, poskytli rozhovor do rádia a pomocou letáčikov informovali verejnosť. Za ich celoročnú prácu dostali zaslúženú odmenu v podobe trojdňov...

Zdravý životný štýl 2018 - beseda

Zdravý životný štýl 2018 - beseda

Dňa 2. októbra 2018 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili besedy na tému Zdravý životný štýl. Zaujímavým spôsobom sa oboznámili s odporúčaniami odborníkov ako správne a zdravo žiť. Rady boli zamerané predovšetkým na súčasné trendy vo výžive, pestrosť a zloženie j...

Európsky týždeň športu 2018

Európsky týždeň športu 2018

V poslednom septembrovom týždni sa žiaci I. stupňa zapojili do Európskeho týždňa športu 2018. Intenzívne športovali v rámci hodín telesnej výchovy a školského klubu detí. Zaujímavé aktivity a súťaže plnili s nadšením: 1.ročník - Skákajúce žabky 2.ročník ...

Mliečny deň vo Zvedavkove 2018

Mliečny deň vo Zvedavkove 2018

Odkiaľ máme mlieko? Kde bývajú kravičky? Aká dlhá je cesta mliečka od kravičky k nám? Ako sa doja kravičky? Prečo je mlieko pre deti dôležité? Odpovede na tieto otázky vyriešili prváci v 1.D triede poslednú septembrovú stredu v rámci Mliečneho dňa, ktorý b...

Deň dobrovoľníctva 2018

Deň dobrovoľníctva 2018

Milí rodičia, milí žiaci, rovnako ako minulý školský rok, aj teraz organizujeme školský Deň dobrovoľníctva. Spoločne si upravíme a skrášlime priestory a okolie školy. Môžete sa pridať k nám, prispieť k dobrej veci. Za odmenu nás čaká chutný guláš. ...

Privítali sme prvákov v SLNIEČKOVE 2018

Privítali sme prvákov v SLNIEČKOVE 2018

V piatok 21. septembra 2018 sme sa všetci klubáci stretli v estetickej učebni, aby sme kamarátom z ostatných oddelení školského klubu ukázali, čo sme sa stihli naučiť v nových kolektívoch a hlavne – boli sme veľmi zvedaví na nové deti, na prvákov. Nesklama...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore