Aktuality

Geologická exkurzia Banská Štiavnica 2017

Geologická exkurzia Banská Štiavnica 2017

Dňa 5.10.2017 sa žiaci 8.ročníka zúčastnili geologickej exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili prírodné múzeum, mineralogické múzeum, lokalitu Glanzenberg a botanickú záhradu. album_693...

E-twinning v našej škole

E-twinning v našej škole

Aj tento školský rok naša škola pokračuje v projektoch e-twinning. Na vyučovaní cudzích jazykov vyhľadávame partnerské školy, s ktorými si vymieňame skúsenosti, aktivity, tvoríme a objavujeme.Viac o školských e-twinning projektoch sa dočítate TU:...

Obezita a jej prevencia 2018 - beseda

Obezita a jej prevencia 2018 - beseda

V rámci projektu Zdravie na tanieri sa žiaci VIII.B triedy dňa 14. novembra 2018 zúčastnili besedy na tému Obezita a jej prevencia. Žiaci získali odborné informácie ako obezite predchádzať. Podrobnejšie sa dozvedeli o zdravotných dôsledkoch nedodržiavania ...

Okresné kolo v basketbale 2018

Okresné kolo v basketbale 2018

Okresné kolo v basketbale Dňa 13. 11. 2018 sa uskutočnilo na KGŠM (Katolícke gymnázium Štefana Moysesa) okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ. Naši žiaci v prvom zápase uspeli v súboji so ZŠ Spojová. V druhom zápase nás po dramatickom priebehu (po zmene str...

Zdravý receptár 2018

Zdravý receptár 2018

Od začiatku školského roka to v našej škole žije zdravím, po chodbách cítiť vône rôznych jedál, ktoré pripravujú žiaci na hodinách a skúšajú zdravé recepty. V rámci projektu Zdravie na tanieri 2018 – Žijeme zdravo sme tieto a mnohé ďalšie recepty zozbieral...

Program pre seniorov 2018

Program pre seniorov 2018

Vo štvrtok – 8.11.2018 sme mali v našej škole vzácnych hostí: prišli medzi nás starí rodičia a seniori z DC POHODA. Najprv sme ich ponúkli zdravými maškrtami – chlebíkmi s nátierkami, ktoré vyrobili deti s pani vychovávateľkami a potom už posilnení mohli s...

Farebné Zvedavkovo 2018

Farebné Zvedavkovo 2018

Aký by bol svet bez farieb? Odpoveď na túto otázku hľadali Zvedavkovia zo Zvedavkova na začiatku svojho Farebného dňa. \" Svet by bol smutný, čierny alebo sivý. Nežilo by sa v takej krajine dobre. S farbami je svet oveľa krajší. Sú pre náš život veľmi dô...

Hádzaná opäť úspešná 2018

Hádzaná opäť úspešná 2018

Okresné kolá v hádzanej žiakov ZŠ, ako sa už stalo dobrou tradíciou, sa skončili pre našich žiakov úspešne. Chlapci aj dievčatá využili domáce a postúpili do krajského kola. Chlapci zvíťazili v konkurencii žiakov zo ZŠ Sitnianskej, ZŠ Radvanskej a ZŠ Goli...

Najlepší šachista Banskobystrického okresu 2018

Najlepší šachista Banskobystrického okresu 2018

Majstrovstvá okresu v šachu žiakov sa uskutočnili 6. 11. 2018. Titul majstra obhájil žiak ZŠ Moskovská, deviatak Filip H.. Potvrdil vysokú úroveň svojho majstrovstva a naznačil sľubnú perspektívu do budúcnosti....

Príbeh hudby 2018

Príbeh hudby 2018

Dňa 26.novembra sa žiaci 6.ročníka zúčastnili výchovného koncertu pod názvom PRÍBEH HUDBY. Uvedený koncert bol súčasne prvým výchovným koncertom v histórii, ktorý sme sledovali online. V 55 minútovom programe sa predstavil svetoznámy Bratislavský chlapčens...

Tatranskí rytieri 2018

Tatranskí rytieri 2018

„ZERO WASTE“ alebo Tvoríme čo najmenej odpadu. Toto je heslo projektu Tatranskí rytieri, ktorý v októbri odštartovali siedmaci na hodinách environmentálnej výchovy. Cieľom projektu je viesť žiakov k zodpovednému správaniu sa k prírode a našej planéte. Žia...

Návšteva Múzea holokaustu 2018

Návšteva Múzea holokaustu 2018

Novembrové počasie nám prialo, a tak sme sa s deviatakmi vybrali do Serede, aby sme si prezreli expozíciu Múzea holokaustu. Navštívili sme zrekonštruované priestory bývalého pracovného tábora, vypočuli sme si výklad o osude Židov v Seredi, o riešení židovs...

Viem čo zjem 2018

Viem čo zjem 2018

V rámci projektu Zdravie na tanieri žiaci 3.a 4. ročníka získavali vedomosti o význame zdravého stravovania. Jednou z aktivít boli prednášky lektoriek z regionálneho pracoviska Úradu verejného zdravotníctva SR v Banskej Bystrici, za čo im touto cestou ďaku...

Halloween v 3.ročníku 2018

Halloween v 3.ročníku 2018

Koncom októbra oslávili tretiaci HALLOWEEN tradičnými hrami a netradičnými aktivitami počas vyučovania. Oslava tohto sviatku je súčasťou multikultúrnej výchovy. DOSTRAŠENIA zase o rok. album_615...

Pečieme tekvicové koláče 2018

Pečieme tekvicové koláče 2018

Dňa 25.10.2018 sa žiaci IV.B  triedy zapojili do Týždňa zdravej výživy. V cvičnej kuchynke pripravili zdravé tekvicové dobroty. Pod vedením Zuzky a Ivetky z SCVČ Relaxáčik upiekli podľa receptov tekvicovo-jablkový chlebík, sladké tvarohovo-tekvicové koláče...

Zdravie v liečivých bylinkách 2018

Zdravie v liečivých bylinkách 2018

Celý mesiac október sa na ZŠ Moskovská 2 niesol v duchu zdravej výživy, stravovania a životného štýlu. V rámci predmetu environmentálna výchova sme sa s  ôsmakmi celý mesiac venovali téme zdravie a starostlivosti o svoje telo. Tento okruh tém sme uzavreli...

Medzinárodný deň školských knižníc 2018

Medzinárodný deň školských knižníc 2018

Medzinárodný deň školských knižníc si žiaci 3.B pripomenuli počas návštevy našej školskej knižnice. S pani knihovníčkou diskutovali na tému „Ako vyberať vhodnú knihu“. Čítajú veľmi radi a patria k častým návštevníkom knižnice. Niektorí si hneď po prehliadk...

Ovocné misy 2018

Ovocné misy 2018

Žiaci 3.B žijú zdravo. Príprava ovocných mís z rôzneho druhu ovocia v školskej cvičnej kuchynke im išla výborne. Každá skupinka zapojila svoju kreativitu, šikovnosť a predviedla skvelú spoluprácu. Na záver si pochutili na svojich výtvoroch a zhodnotili sku...

Tvorivé dielničky 2018

Tvorivé dielničky 2018

Jesenné sviatky sa vždy nesú v duchu tradícií a svetielok. Záleží len na každom z nás, či ich budeme nazývať dušičkami, alebo Halloweenom – Dňom strašidiel. Deti z troch oddelení Sovičkovo (22.10.) Včeličkovo (23.10.) a Princovo (25.10) si zvolili zlatú st...

Dejepisná exkurzia Banská Bystrica 2018

Dejepisná exkurzia Banská Bystrica 2018

S našimi piatakmi sme absolvovali exkurziu do dejín nášho mesta. Stretli sme tam permoníka, ktorý nám porozprával príbehy z čias dávno minulých a ukázal nám miesta verejne známe, a predsa často nepoznané. Historické centrum nám vydalo svoje vzácne poklady ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore