Aktuality

Deň s ľudovou rozprávkou

Deň s ľudovou rozprávkou

V marci - Mesiaci knihy, navštívili žiaci 4.D mestskú knižnicu Mikuláša Kováča. Stretnutie s pani knihovníčkou bolo venované ľudovým rozprávkam. Dozvedeli sa veľa zo života Pavla Dobšinského, významného spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok. Pani knih...

Krajské kolo Biologickej olympiády

Krajské kolo Biologickej olympiády

Dňa 13. marca 2018 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 2. mieste.     Daniela Bu...

Rozprávková cesta

Rozprávková cesta

V piatok 16. marca 2018 sa v estetickej učebni stretli deti 1. až 6. oddelenia ŠKD, aby v rámci celoročného motivačného  projektu „POZNÁVAJME SPOLOČNE KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE“  predstavili svojim kamarátom rozprávku z krajiny, ktorú poznávajú celý školský r...

Do našej školy zavítal EKO ALARM

Do našej školy zavítal EKO ALARM

„Tvoreniu odpadu sa budeme snažiť predchádzať a vyprodukovaný správne vytriedime!“ To je heslo, ktorým sa dnes riadil akčný tím zložení z 18-tich žiakov našej školy. Najprv absolvovali množstvo aktivít spojených s triedením odpadu a recykláciou pod vedení...

Vzdelanie je budúcnosť

Vzdelanie je budúcnosť

Študenti UMB v Banskej Bystrici a zároveň členovia Euroatlantického centra navštívili tento týždeň našu školu s projektom Vzdelanie je budúcnosť. V rámci hodín občianskej náuky sa snažili zvýšiť povedomie žiakov o Európskej únii a o jej fungovaní. Prostred...

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka trochu inak

Žiaci šiesteho ročníka zažili priateľstvo trochu inak. V rámci hodín občianskej náuky si vyskúšali aktivity zamerané na rozvoj sociálnych vzťahov, rovnosti a priateľstva. Jednou z nich bol Balón priateľstva, kde si na základe svojich pocitov vytvorili vlas...

Netradičné hodiny slovenčiny

Netradičné hodiny slovenčiny

Povedzme si pravdu. Hodiny slovenského jazyka a literatúry nie sú v súčasnosti pre žiakov práve najpopulárnejšou formou trávenia ich školského času.  Práve preto sa učitelia tohto predmetu rozhodli, že ukážu žiakom, ako urobiť z nepopulárneho predmetu záži...

Úspechy našich žiakov v olympiádach

Úspechy našich žiakov v olympiádach

Víťazstvo v Geografickej olympiáde. Dávid Mikula sa stal s veľkým náskokom víťazom okresného kola kategórie žiakov 9. ročníka v 46. ročníku Geografickej olympiády a postúpil do krajského kola súťaže. Valéria Kuzminová bola úspešnou riešiteľkou v kategóri...

Nepopulárne 4. miesto

Nepopulárne 4. miesto

Krajské kolo v hádzanej žiakov aj žiačok sa skončilo pre našich chlapcov aj dievčatá smoliarsky. Zostala im nepopulárna, tzv. zemiaková medaila za konečné 4. miesta. Po úspešnom vystúpení v okresných kolách – chlapci 1. miesto, dievčatá 2. miesto, sme očak...

Dalton - Promovaní inžinieri

Dalton - Promovaní inžinieri

Ďalší zaujímavý daltonský blok sa týkal jednoduchých strojov. Ľudia ich vymysleli už dávno, ale slúžia nám dodnes. Pracovali sme v štyroch skupinách. Každá skupina mala pridelený jeden jednoduchý stroj /naklonená rovina, páka, kladka a ozubené koleso/. Vyp...

Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B

Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B

Milí priatelia školy! Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B triedy – PANI MOSKOVSKÁ JE UŽ TRIDSIATNIČKOU - na stránke www.talentagent.sk. Okrem spoplatnených kreditov a SMS je tiež dostupná možnosť  BEZPLATNÉHO  hlasovania: 1 hlasovanie = 5 bodov. Po 5 minúta...

Vydarená predškolácka sobota 2018

Vydarená predškolácka sobota 2018

Rodičia budúcich prvákov prijali so svojimi ratolesťami pozvanie do našej školy. Mali možnosť dozvedieť sa niečo nové z prezentácií a videí o netradičných vyučovacích metódach, diskutovať s vedením školy  a školskou psychologičkou. Po následnej prehliadke ...

Projekt Educate Slovakia 2018

Projekt Educate Slovakia 2018

Uplynulý týždeň (12.2.-16.2.) sa naša škola a žiaci 6.B, 8.B, 9.A a 9.B zapojili do projektu organizácie AIESEC s názvom Educate Slovakia. Počas vzdelávacieho projektu žiaci každý deň strávili hodinu s dvojicou medzinárodných študentov z Indonézie a Malajz...

Venujte nám 2%

Venujte nám 2%

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy, aj vy môžete podporiť Základnú školu Moskovská.Stačí ak vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, ktorým poukážete 2% zo zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu.  ...

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Recitátori zo všetkých škôl banskobystrického okresu sa stretli 13. februára  2018 v ZŠ na Radvanskej ulici, aby ukázali, ako vedia využiť svoj rečnícky talent na prednes poézie i prózy. V troch kategóriách nás reprezentovalo šesť žiakov: S. Sirotiaková (4...

1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14.2.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša žiačka, Lujza Kokavcová zo 7.C triedy, bola úspešná a umiestnila sa na 1. mieste. Zabezpečila si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci. Lujze gratulujem...

Deň otvorených dverí pre rodičov

Deň otvorených dverí pre rodičov

Jeden februárový deň bol pre našich žiakov vzácny a výnimočný. Na vyučovacie hodiny ich prišli povzbudiť ich maminky a ockovia. Boli zvedaví, ako taká vyučovacia hodina prebieha v súčasnosti. Mohli vidieť zaujímavé metódy a formy práce so žiakmi, ktoré si ...

Školské kolo Chemickej olympiády

Školské kolo Chemickej olympiády

Dňa 9. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Chemickej olympiády kategórie D. Mladí chemici riešili teoretické úlohy zamerané na chemické názvoslovie, chemické výpočty a zlúčeniny kyslíka. Úspešní boli dvaja riešitelia – žiaci deviateho...

Okresné kolo Biologickej olympiády

Okresné kolo Biologickej olympiády

Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnilo na CVČ Havranské 9 v Banskej Bystrici okresné kolo Biologickej olympiády, kategória C. Žiaci našej školy opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti.

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

Žiaci 7. ročníka našej školy absolvovali v dňoch 5. – 9. 2. 2018 lyžiarsky/snowboardový výcvik v LS Králiky. Žiaci boli rozdelený do jednotlivých družstiev, podľa ich individuálnych  schopností. Pod vedením inštruktorov zlepšovali svoje pohybové schopnost...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore