Aktuality

Pohár Bratislavskej šachovej akadémie putoval do Banskej Bystrice

Pohár Bratislavskej šachovej akadémie putoval do Banskej Bystrice

Šiesteho januára zasadlo za šachovnice 39 detí v Dúbravke - Bratislava, aby si zmerali sily a zabojovali okrem pekných cien aj o body do celoslovenskej súťaže GPX. Popri hlavnom turnaji zápasilo aj 18 hráčov v sprievodnom OPENe, v ktorom suverénne kraľoval...

TALENT GRAND PRIX

TALENT GRAND PRIX

Novoročný šachový turnaj Dňa 19.12.2015 sa uskutočnilo 3. kolo v  šachu GPX mládeže v CVČ Liptovský Mikuláš v budove CVČ. Na tomto turnaji reprezentoval (ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica) Dominik Pecháček (4. A), kde v konkurencii 55 hráčov obsadil pekné 4...

Zrkadlo duše

Zrkadlo duše

Žiaci našej školy sa v novembri 2015 zapojili do fotografickej súťaže s názvom “Zrkadlo duše” , realizovanej environmentálnou organizáciou Strom života. V porovnaní s minulým rokom bola účasť zapojených škôl v rámci Slovenska omnoho väčšia. Napriek tomu sm...

Čestné uznanie

Čestné uznanie

Čestné uznanie pre ZŠ Moskovská Naša škola získala čestné uznanie za zapojenie sa do súťaží, výziev, aktivít a projektov, ktoré vyhlásil Slovenský olympijský výbor počas roka 2015....

Vianočná súťaž

Vianočná súťaž

Milí žiaci, určite ste zaregistrovali, že počas adventu prebiehala na našej škole súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Celý december ste mali možnosť skrášľovať prostredie, v ktorom dennodenne študujete a vdýchnuť tak vašim triedam toho správneho vianočné...

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

„Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé, koľko hrdinov poznajú, ako prin...

Vianočný eTwinning projekt

Vianočný eTwinning projekt

V predvianočnom čase sa naši žiaci a žiačky počas hodín anglického jazyka zapojili do medzinárodného projektu eTwinning s názvom „Christmas cards sent by traditional mail“ („Vianočné pohľadnice posielané tradičnou poštou“). Spoločne na hodinách vyrábali kr...

M-SR žiačok ZŠ vo florbale Košice 9/11.12.2015

M-SR žiačok ZŠ vo florbale Košice 9/11.12.2015

V dňoch 9.12.2015 – 11.12.2015 sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov/žiačok základných škôl vo florbale. Na záverečný turnaj o zisk titulu majstra Slovenska sa dostalo osem najlepších družstiev zo Slovenska, ktoré si účasť na tomto turna...

Vianočné dekorácie

Vianočné dekorácie

Predmety - technická výchova a svet práce – sú pre žiakov piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka plné nápadov a práce. Keďže sa blížia Vianoce, rozhodli sme sa ich spríjemniť rôznymi dekoráciami a ozdobami. A aby sme si to nenechali len pre seba, vystavili sme...

OK - Technickej olympiády

OK - Technickej olympiády

Dňa 2. 12. 2015 sa dvaja žiaci - Martin Ťažký 9.A a Matúš Bačík 8.A – zúčastnili OK Technickej olympiády. V 1. časti museli riešiť úlohy, ktoré preverili ich vedomosti a v 2. časti zhotovili výrobok – svietnik. Darilo sa im v oboch častiach veľmi dobre, a ...

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Žiaci ôsmych ročníkov navštívili na hodinách technickej výchovy Úrad priemyselného vlastníctva SR. Zamestnanci úradu im pripravili prednášku o duševnom vlastníctve, porozprávali sa o podaní žiadosti, ak by chcel niekto patent na výrobok, značku a pod. Tiež...

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka trochu inak

15.12.2015 V rámci vyučovania občianskej náuky v šiestom ročníku sa žiaci a žiačky 6. A triedy zúčastnili mestského zastupiteľstva a na krátku chvíľu mali možnosť zasadnúť do poslaneckých lavíc našej mestskej samosprávy. Bola to skvelá príležitosť upevniť ...

Stop drogam

Stop drogam

Skutočnosť, že droga sa stala realitou dnešnej súčasnosti, si všetci uvedomujeme  a kladieme  väčší dôraz na prevenciu. V mesiaci november, počas týždňa proti drogám bola v rámci preventívnych aktivít vyhlásená celoškolská súťaž o najkrajší plagát s témou ...

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Dňa 4.12.2015 nás počas hodiny občianskej náuky navštívil poslanec mestského zastupiteľstva pán Daniel Karas. Porozprával nám o práci a povinnostiach poslancov mestskej samosprávy. Zároveň žiaci a žiačky 6.A triedy prezentovali svoje vedomosti a projekty o...

Mikuláš

Mikuláš

V piatok – 4. decembra 2015 sa všetky deti ŠKD SLNIEČKOVO stretli pekne vyobliekaní, niektorí v bielom, iní v červenom, žltom.....a čakali, či príde, alebo nepríde – a predsa prišiel a priviedol si so sebou aj pomocníkov – anjelikov. Toľko darčekov od det...

Košík zdravia

Košík zdravia

V piatok 11.12.2015 deti zo školského klubu Slniečkovo plnili ďalšiu úlohu od Zdravulienky a Naturáčika. Piatkové popoludnie sme si spríjemnili zábavným súťažením v našich oddeleniach. Okrem zdravého pohybu sme dokázali, že vieme súťažiť a plniť disciplíny...

Šachový turnaj

Šachový turnaj

V stredu 9. decembra 2015 sme ofiiciálne ukončili jesenný šachový turnaj medzi žiakmi našej školy a odovzdali sme ceny víťazom. Žiaci súťažili v niekoľkých kolách, pričom do vyššieho kola postupoval víťaz z každej partie. Celkovým víťazom sa nakoniec stal ...

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

Dňa 1. 12. 2015 sme sa zúčastnili na vyhodnotení súťaže Ochranárik , ktorej usporiadateľom je už tradične Okresný úrad , odbor CO v Banskej Bystrici. Cieľom a poslaním tejto súťaže je skvalitniť osvetu civilnej ochrany, IZS a čísla tiesňového volania 112. ...

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj

V stredu 2. decembra 2015 sa žiaci ZŠ Moskovská zúčastnili stolnotenisového turnaja. Usporiadateľom turnaja bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 12 tímov a súperi si merali sily počas troch nasledujúcich dní. V našom hernom dni sm...

HODINA DEŤOM

HODINA DEŤOM

V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do celonárodnej verejnej zbierky Hodina deťom 2015, slúžiacej na podporu projektov a neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou v rôznych oblastiach. Finančná zbierka sa...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore