Aktuality

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Už tradične sa na našej škole koná súťaž Slávik Slovenska. Aj tento rok si 24.04. 2018 tí najlepší „triedni slávici“ zmerali svoje sily v speve ľudovej piesne. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to v I. kategórii (1. - 3. ...

Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi

Koncom apríla sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Spolu s pani sprievodkyňou si prezreli umeleckú inštaláciu v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a spoznali autentické miesto viažuce sa k tragick...

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Dňa 27.4.2018 sa v rámci ŠKD medzi jednotlivými oddeleniami konala Bláznivá olympiáda. Paradajková vojna, hod pizzou, račia dráha, suchovodné pólo a mnohé ďalšie netradičné názvy boli súčasťou disciplín tejto olympiády. Deti sa dosýta vyšantili, zasmiali, ...

Ó, šťastný deň!

Ó, šťastný deň!

Rok 2018 je výnimočným medzníkom v živote jednej výnimočnej školy. O tom, že pani Moskovská je už tridsiatničkou, čvirikajú všetky vrabce na Fončorde.   „Čerešnisko“ na slávnostnej torte predstavovala akadémia, ktorá 19. apríla, či 20. apríla v repríze, z...

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Dňa 23.4.2018 škola odovzdala zhotoviteľovi stavenisko – Pavilón H (telocvičňa) k sanácii a oprave vonkajšieho povrchu obvodových stien telocvične. Žiadame všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú a prechádzajú areálom školy, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť a o...

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Dňa 11. apríla 2018 sa na CVČ Havranské uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v poznávaní rastlín a živočíchov.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 1. mieste - v odbor...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Každoročne v apríli očakávame príchod nových detí do našej školy. Tento rok ich vítali Bob a Bobek, šikovní králici z klobúka. Deti dostali čelenky so svojim menom a k tomu jednu krásnu zdravú mrkvičku. Potom už mohli dosýta prechádzať z rozprávky do rozpr...

Okresné kolo Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády

Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici. Súťažiaci riešili náročné úlohy v teoretickej a praktickej časti. Žiaci našej školy ukázali svoje vedomosti a veľmi dobre obstáli v konkurencii 29 zú...

Projektové práce z dejepisu

Projektové práce z dejepisu

Naučiť sa urobiť dobrý projekt nie je záležitosť mesiaca. Naučiť sa projekt naplánovať, zrealizovať a odprezentovať sa budú žiaci učiť postupne. Treba sa naučiť rešpektovať danosti každého jednotlivca, vedieť si presadiť svoj názor alebo naopak, vedieť ust...

Knižnica 1. ročník

Knižnica 1. ročník

V marci – Mesiaci knihy,prváčikovia nelenili,navštívili veľký dom,hádajte, kto býva v ňom? Kráľovná aj čarodejka,a tiež kniha – malá, hrubá, veľká, tenká. Dobrodružstvá tu na nich čakali,aby preukaz čitateľa získali.A ako to dopadlo nakoniec?Sú z nich PR...

Naša žiačka úspešná v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Naša žiačka úspešná v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Po víťazstvách v okresnom a krajskom kole sa našej žiačke, Lujze Kokavcovej, zo 7.C triedy podarilo úspešne reprezentovať seba aj našu školu v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 4. mieste v kvali...

Čitárik

Čitárik

V rámci „mesiaca knihy“ sa v dňoch od 12.3. – 23.3. 2018 uskutočnilo medzi jednotlivými oddeleniami ŠKD súťaže o najlepších ČITÁRIKOV. Každý rok na ňu zavítajú tí, ktorí si našli cestu k plynulému čítaniu. Z každého oddelenia boli vychovávateľkami vybrané ...

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

V mesiaci marec prebehlo vyhodnotenie okresného kola obľúbenej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Opäť ako každý rok sme zapojili našich žiakov do tejto tvorivej aktivity a získali sme niekoľko ocenení. Najúspešnejšou sa stala výtvarná práca žiačky Martin...

Jar už príde...

Jar už príde...

Jar už príde... „Morena, Morena, na ceste do mora!Zimu do doliny, teplo do dediny!“ Takéto aj iné vykrikovačky a piesne sa dnes v popoludňajších hodinách niesli ulicami Fončordy. To deti z Moskovskej Základnej školy so svojimi vychovávateľmi  vynášali vl...

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Voda, tak vzácna voda, v ktorej vznikol samotný život. Voda, ktorá sa stáva čoraz viac a viac vzácnejšou ,,surovinou“... Je nevyhnutná pre náš život, je súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel. Význam vody pre náš život sme si na našej škole pripomínali c...

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Vo štvrtok 22. marca 2018 otvorila škola svoje brány pre recitátorov z celého banskobystrického regiónu. V priestoroch školskej knižnice a dvoch učební zneli texty rôznych slovenských i zahraničných autorov. Recitátori ukázali ako vedia pracovať s tempom, ...

Celoslovenské kolo Kováčovej Bystrice

Celoslovenské kolo Kováčovej Bystrice

Dňa 21. marca 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnilo celoslovenské kolo literárnej a interpretačnej súťaže Kováčova Bystrica. Z viac ako 130 literárnych prác z celého Slovenska ocenila odborná porota aj našich žiakov. Andreja Biskupa (...

DAVID MIKULA víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

DAVID MIKULA víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

Náš žiak David Mikula ako víťaz okresného kola sa stal aj víťazom krajského 10. ročníka Dejepisnej olympiády a postúpil do celoslovenského finále. V teste z vybraného učiva a monotematickej časti získal 88 bodov z 90 možných a v teste z regionálnej históri...

Vtáčí spev

Vtáčí spev

S príchodom jari zaznel Vtáčí spev aj v školskom klube detí u prvákov. Na pôdu našej školy sme pozvali zástupcov z SOS/LifeBird  Slovensko. Naši prváci poznávali rôzne druhy vtákov nielen podľa obrázkov, ale aj podľa ich štebotu. Zistili, ako škriekajú vra...

Matematický klokan

Matematický klokan

19. marca súťažilo 67 000 žiakov z 1 453 škôl z celého Slovenska v medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Z našej školy sa do súťaže zapojilo spolu 104 žiakov - 82 žiakov z prvého a 22 žiakov z druhého stupňa. Deťom sa súťažné úlohy vždy veľmi páčili. ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore