Aktuality

Galaxiáda

Galaxiáda

„Píše sa rok x49 y576, keď sa po bežnom školskom vyučovaní kamaráti Tim a Spike z planéty Sandy vybrali hrať na svojich GalaxyBletoch. ..“Takto sa začína interaktívna vzdelávacia hra GALAXIÁDA, vďaka ktorej si žiaci zo 4.A  a z 3.A zábavným spôsobom rozvíj...

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny

Súťaž organizuje environmentálna poradňa Studnička pod záštitou MŠ SR. Zatiaľ prebehli dve školské kolá – teoretická a praktická časť. Traja najlepší žiaci David Mikula, Jozef Ambroz a Daniela Buková postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 8. –...

Kamufláž v prírode

Kamufláž v prírode

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici zorganizovalo regionálnu výtvarnú súťaž pod názvom „Kamufláž v prírode“. Súťaž je súčasťou pripravovanej výstavy Kamufláž, ktorá bude v Tihányiovskom kaštieli otvorená pre všetkých návštevníkov od 31.5.2018.Pani uč...

Deň kreatívcov 2018

Deň kreatívcov 2018

V Komunitnom centre Fončorda je takmer každý deň výnimočný. Stretávajú sa tu skvelí šikovní ľudia, ktorí majú otvorené srdce a myseľ plnú dobrých nápadov. Inšpiráciou je sám život a podeliť sa dobrovoľnícky o zručnosti je pre nich radosťou. O tom, že talen...

The Heroes

The Heroes

Anketa Detský čin roka už takmer 20 rokov predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo...

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Už tradične sa na našej škole koná súťaž Slávik Slovenska. Aj tento rok si 24.04. 2018 tí najlepší „triedni slávici“ zmerali svoje sily v speve ľudovej piesne. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to v I. kategórii (1. - 3. ...

Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi

Koncom apríla sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Spolu s pani sprievodkyňou si prezreli umeleckú inštaláciu v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a spoznali autentické miesto viažuce sa k tragick...

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Dňa 27.4.2018 sa v rámci ŠKD medzi jednotlivými oddeleniami konala Bláznivá olympiáda. Paradajková vojna, hod pizzou, račia dráha, suchovodné pólo a mnohé ďalšie netradičné názvy boli súčasťou disciplín tejto olympiády. Deti sa dosýta vyšantili, zasmiali, ...

Ó, šťastný deň!

Ó, šťastný deň!

Rok 2018 je výnimočným medzníkom v živote jednej výnimočnej školy. O tom, že pani Moskovská je už tridsiatničkou, čvirikajú všetky vrabce na Fončorde.   „Čerešnisko“ na slávnostnej torte predstavovala akadémia, ktorá 19. apríla, či 20. apríla v repríze, z...

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Dňa 23.4.2018 škola odovzdala zhotoviteľovi stavenisko – Pavilón H (telocvičňa) k sanácii a oprave vonkajšieho povrchu obvodových stien telocvične. Žiadame všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú a prechádzajú areálom školy, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť a o...

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Dňa 11. apríla 2018 sa na CVČ Havranské uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v poznávaní rastlín a živočíchov.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 1. mieste - v odbor...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Každoročne v apríli očakávame príchod nových detí do našej školy. Tento rok ich vítali Bob a Bobek, šikovní králici z klobúka. Deti dostali čelenky so svojim menom a k tomu jednu krásnu zdravú mrkvičku. Potom už mohli dosýta prechádzať z rozprávky do rozpr...

Okresné kolo Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády

Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici. Súťažiaci riešili náročné úlohy v teoretickej a praktickej časti. Žiaci našej školy ukázali svoje vedomosti a veľmi dobre obstáli v konkurencii 29 zú...

Projektové práce z dejepisu

Projektové práce z dejepisu

Naučiť sa urobiť dobrý projekt nie je záležitosť mesiaca. Naučiť sa projekt naplánovať, zrealizovať a odprezentovať sa budú žiaci učiť postupne. Treba sa naučiť rešpektovať danosti každého jednotlivca, vedieť si presadiť svoj názor alebo naopak, vedieť ust...

Knižnica 1. ročník

Knižnica 1. ročník

V marci – Mesiaci knihy,prváčikovia nelenili,navštívili veľký dom,hádajte, kto býva v ňom? Kráľovná aj čarodejka,a tiež kniha – malá, hrubá, veľká, tenká. Dobrodružstvá tu na nich čakali,aby preukaz čitateľa získali.A ako to dopadlo nakoniec?Sú z nich PR...

Naša žiačka úspešná v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Naša žiačka úspešná v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Po víťazstvách v okresnom a krajskom kole sa našej žiačke, Lujze Kokavcovej, zo 7.C triedy podarilo úspešne reprezentovať seba aj našu školu v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 4. mieste v kvali...

Čitárik

Čitárik

V rámci „mesiaca knihy“ sa v dňoch od 12.3. – 23.3. 2018 uskutočnilo medzi jednotlivými oddeleniami ŠKD súťaže o najlepších ČITÁRIKOV. Každý rok na ňu zavítajú tí, ktorí si našli cestu k plynulému čítaniu. Z každého oddelenia boli vychovávateľkami vybrané ...

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

V mesiaci marec prebehlo vyhodnotenie okresného kola obľúbenej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Opäť ako každý rok sme zapojili našich žiakov do tejto tvorivej aktivity a získali sme niekoľko ocenení. Najúspešnejšou sa stala výtvarná práca žiačky Martin...

Jar už príde...

Jar už príde...

Jar už príde... „Morena, Morena, na ceste do mora!Zimu do doliny, teplo do dediny!“ Takéto aj iné vykrikovačky a piesne sa dnes v popoludňajších hodinách niesli ulicami Fončordy. To deti z Moskovskej Základnej školy so svojimi vychovávateľmi  vynášali vl...

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Voda, tak vzácna voda, v ktorej vznikol samotný život. Voda, ktorá sa stáva čoraz viac a viac vzácnejšou ,,surovinou“... Je nevyhnutná pre náš život, je súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel. Význam vody pre náš život sme si na našej škole pripomínali c...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore