Oznamy

 

  • Čipové karty pre všetkých žiakov sa dobíjajú len cez Internetbanking. V hotovosti sa už čipové karty nedobíjajú! Číslo účtu: SK 5575 0000 0000 4017 185 089
  • Výška poplatkov za stravovanie
  • Vyhodnotenie školskej desiaty 2016-2017
  • Vyjadrenie vedenia školy k výške režijných nákladov
  • Oznámenie o platení režijných poplatkov v ŠJ
  • Prihláška na stravovanie 2017/2018 
  • Školský bufet 
Prihlask

Dobíjanie čipových kariet v hotovosti na mesiac OKTÓBER  2016

 

Bude v dňoch:   OD 26.9.2016   DO 30.9.2016

           od 7:00 hod. do 8:00hod. ,  poobede od 13:45 do 15:00hod.

 

     Žiaci, ktorí nemajú uhradenú réžiu za šk. rok  2015/2016 budú mať pozastavenú platbu, pokiaľ dlžnú sumu neuhradia u vedúcej školskej jedálni.

Čipové karty v inom termíne ako je uvedené sa v hotovosti dobíjať NEBUDÚ.

Možnosť dobiť kartu si môžete  kedykoľvek cez internetbanking

na číslo účtu : SK5575000000004017185089

 

 Hornyaková – vedúca ŠJ

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore