Oznamy

Réžia 4 € bude žiakovi zrealizovaná automaticky pri prvom objednaom obede v danom mesiaci.

Čipové karty pre všetkých žiakov sa dobíjajú len cez Internetbanking. V hotovosti sa už čipové karty nedobíjajú! Číslo účtu: SK 5575 0000 0000 4017 185 089

Výška poplatkov za stravovanie

Vyjadrenie vedenia školy k výške režijných nákladov

Prihláška na stravovanie

Školský bufet

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore