Drogová prevencia

Čo robiť, ked príde dieta pod vplyvom drogy?

Plán KDP 2016-2017

Plán KDP 2017-2018

Výchovný koncert - Čo o mne vieš? (kyberšikana)

Analýza vstupného dotazníka

Projekt - "Prevencia - spoľahlivá cesta k zdraviu"

Záverečná správa KDP 2015/2016

Výchovný koncert - "Trinásta komnata"

Svetový deň boja proti HIV/AIDSV preventívnom programe našej školy sa riadime Vnútornou smernicou, ktorej obsah korešponduje s Národným programom boja proti drogám

Naše aktivity:
-    Výchovný koncert s protidrogovou tematikou s účinkujúcimi členov skupiny AYA 
-    Anonymný dotazník o aktuálnom stave šikanovania žiakov ako základný krok primárnej prevencie
-    Beseda pre žiakov 7.ročníka o zvládaní agresívnych prejavov v správaní žiakov a obrana pred šikanou
-    „ Ako si udržať zdravé telo“? / žiaci formou  spolupráce vytvorili plagáty a výkresy o svojich predstavách, ako si chrániť  zdravie-    Zážitkové učenie – simulátory škodlivosti opitosti a fajčenia, v spolupráci s mestskou políciou; projekt „Váž si svoje zdravie, váž si sám seba“
   

-    Svetový deň boja proti AIDS- 1.12.- prezentácia pre žiakov 8.a 9.roč. na hod. ETV

                                           
-    Kto je môj priateľ?  - ako vzdorovať negatívnym rovesníckym skupinám, význam priateľstva

 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore