Žiacky parlament

Činnosť Žiackeho parlamentu

Vznik ŽP podnietili žiaci svojimi nápadmi a návrhmi. Na ZŠ Moskovská 2 pracuje ŽP už niekoľko rokov, počas ktorých sa podieľal na príprave mnohých školských a mimoškolských akcií, tiež aktívne spolupracuje s SCVČ Relaxáčik pri príprave rôznych komunitných aktivít.
Členov výboru parlamentu tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení triednym kolektívom. Výbor Žiackeho parlamentu sa stretáva jedenkrát mesačne alebo podľa potreby.

Náplň činnosti Žiackeho parlamentu
1) koordinácia a pomoc pri športových, kultúrnych a zberových akciách
2) získavanie návrhov a podnetov z tried prostredníctvom ich zástupcov
3) pomoc pri riešení problémového správania sa žiakov
4) spolupráca s vyučujúcimi a vedením školy
5) spolupráca s SCVČ Relaxáčik a inými organizáciami pri príprave komunitných aktivít
6) príprava relácií do školského rozhlasu
7) zverejňovanie informácií a aktualít o živote v Banskej Bystrici na nástenke ŽP

Štatút Žiackeho parlamentu   

Šikanovanie netolerujeme   

Vyhodnotenie činnosti v školskom roku 2015/2016

Plán práce v školskom roku 2015/2016


Výbor ŽP

Členov výboru tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení triednym kolektívom. Výbor ŽP sa stretáva spravidla jedenkrát mesačne.

Predseda - David Mikula VIII.B

Podpredseda - Elibabeth Kálusová VIII.A

Redakčno-rozhlasová rada: Paulína Sopková VII.B, Katarína Rešovská VI.B, Ela Studená VI.B,

Ďalší členovia: Ján Cílik (V.A), Emma Kresťanková (VI.C), Lujza Kokavcová (VI.C),Sára Miklošková (VII.A), Michal Mišáni (VII.B), Jakub Zahorec (VIII.A), Adam Kubiš (IX.A), Miroslava Vigašová (IX.A), Lenka Zelinová (IX.B), Lea Adamcová (IX.B), Radovan Lupták (IX.B).

Myslíme si, že práca detí sa uberá správnym smerom, o čom svedčia dosiahnuté výsledky.

Zber papiera 2016

Biela pastelka

Hodina deťom

Európsky týždeň mobility

Vianočná výzdoba - súťaž o najkrajšiu triedu

Svetový deň vody

Príprava na Deň regiónu - zdobenie medovníkov

 

  

Výbor ŽP

 

     Členov výboru tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení triednym kolektívom. Výbor ŽP sa stretáva spravidla jedenkrát mesačne.

 

 

Predseda

Lenka Tavelová, IX.B

 

Podpredseda

 Filip Šrenkel, IX.B

 

Redakčno - rozhlasová rada 

Lukáš Chladný IX.A, Samo Žiačik VIII.B,

Matej Brtko VIII.A, Radovan Lupták a

Simona Flašková VII.C

 

Ďalší členovia

Nina Baniarová a Nina Ridzoňová, V.A, Miška Melegová a Miško Mišáni, V.B, Roderik Erthner a Jakub Zahorec, VI.A, Matúš Buffa a Peter Lopatka, VI.B, Adryana Kachalavová a Katka Matejčíková, VII.A, Lea Adamcová a Lenka Zobalová, VII.B, Denis Slašťan, VIII.B

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014
X

Čo nás čaká v školskom roku 2014/2015?

Pasovanie piatakov

Týždeň zdravej výživy
Zber papiera
Detský čin roka 2014
Deň svätého Mikuláša
Lucia a stridžie dni
Medzinárodný deň ľudských práv

Zimné popoludnia s knihou           
Deň svätého Valentína
Svetový deň vody
Deň narcisov
Deň Zeme
Medzinárodný deň mlieka
Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“
Medzinárodný deň rodiny
Medzinárodný deň detí

Netradičné športy

Galéria našich aktivít v školskom roku 2013/2014<!--[if gte mso 9]> <w:L
X
Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore