Triedy

Školský rok 2017/2018

 

PaedDr. Monika Abelovská

1.-4. roč.  
I.A

Mgr. Dana Cabanová

1.-4. roč. Rozvrh
I.B

Mgr. Andrea Maříková

1.-4. roč. Rozvrh
I.C

Mgr. Lucia Teremová, PhD.

1.-4. roč. Rozvrh
II.A

Mgr. Simona Hazuchová

1.-4. roč. Rozvrh
II.B Mgr. Natália Trestová 1.-4. roč. Rozvrh
II.C Mgr. Marianna Náterová 1.-4. roč. Rozvrh
III.A Mgr. Iveta Fábryová 1.-4. roč. Rozvrh
III.B Mgr. Beata Máčajová 1.-4. roč. Rozvrh
III.C Mgr. Iveta Hyriaková 1.-4. roč. Rozvrh
IV.A Mgr. Ivana Babinská 1.-4. roč. Rozvrh
IV.B Mgr. Silvia Šovčíková 1.-4. roč. Rozvrh
IV.C Mgr. Anna Petrovičová 1.-4. roč. Rozvrh
IV.D Mgr. Martina Pašková 1.-4. roč. Rozvrh
V.A Mgr. Iveta Valentová MAT-BIO Rozvrh
V.B Mgr. Miroslava Knothová SJL-DEJ Rozvrh
V.C Mgr. Lucia Vrzalová SJL-VYV Rozvrh
VI.A Mgr. Ivana Masárová MAT-BIO Rozvrh
VI.B Mgr. Ján Bušovský GEG-DEJ Rozvrh
VI.C PaedDr. Ľubomír Srnka GEG-TSV Rozvrh
VII.A Mgr. Iveta Polkorábová MAT-GEG-INF Rozvrh
VII.B Mgr. Júlia Kapriová ANJ-VYV Rozvrh
VII.C Mgr. Lenka Vargová SJL-OBN Rozvrh
VIII.A Mgr. Darina Miškovičová RUJ-HUV-ETV Rozvrh
VIII.B Mgr. Eva Snopková SJL-ANJ Rozvrh
IX.A Mgr. Zlatica Uramová FYZ-THD Rozvrh
IX.B Mgr. Blanka Šupolová MAT-CHE Rozvrh
  Mgr. Alica Fortiaková SJL-VYV  
  Mgr. Eva Gálová MAT-THD  
  Mgr. Jana Majerčíková MAT-INF  
  PaedDr. Lenka Matejková ANJ-OBN  
  Mgr. Marta Melicherová FYZ-THD  
  PaedDr. Roland Kánik TSV-ETV  
  Mgr. Martina Kostková NAJ-NEJ  
  Mgr. Lucia Ridzoňová NEJ-DEJ  

 

 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore