Triedne fotografie

Školský rok 2015/2016 

1. ročník        I.A 

  Mgr. Anna Petrovičová 

 
  I.B

  Mgr. Zuzana Dobríková

  I.C

  Mgr. Dagmar Sedileková

  I.D

  Mgr. Iveta Hyriaková

2. ročník   II.A  

  Mgr. Ivana Babinská

  II.B

  Mgr. Lucia Houšková

  II.C

  Mgr. Simona Hazuchová

  II.D

  Mgr. Natália Trestová

3. ročník   III.A

  Mgr. Iveta Fábryová

  III.B

  Mgr. Iveta Kičinová

  III.C

  Mgr. Dana Cabanová

4.ročník   IV.A

  Mgr. Martina Pašková

  IV.B

  Mgr. Beata Máčajová

  IV.C

  Mgr. Eva Filipová

5. ročník   V.A

 Mgr. Iveta Polkorábová

  V.B

 Mgr. Júlia Kapriová

  V.C  Mgr. Lenka Vargová
6. ročník   VI.A

 Mgr. Lenka Matejková

  VI.B

 Mgr. Peter Kurčík

7. ročník   VII.A

  Mgr. Zlatica Uramová

  VII.B

  Mgr. Blanka Šupolová

8. ročník   VIII.A

  Mgr. Katarína Riečanová

  VIII.B

  Mgr. Iveta Valentová

  VIII.C   Mgr. Darina Miškovičová
9. ročník   IX.A

  PaedDr. Ľubomír Srnka

  IX.B

  Mgr. Elena Roháčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Školský rok 2014/2015 

1. ročník        I.A 

  Mgr. Iveta Babinská 

 
  I.B

  Mgr. Lucia Houšková

 
  I.C

  Mgr. Simona Hazuchová

 
  I.D

  Mgr. Natália Trestová

 
2. ročník   II.A  

  Mgr. Iveta Fabryová

 
  II.B

  Mgr. Silvia Kučerová

 
  II.C

  Mgr. Lucia Vavricová

 
3. ročník   III.A

  Mgr. Martina Pašková

 
  III.B

  Mgr. Beata Máčajová

 
  III.C

  Mgr. Eva Filipová

 
4.ročník   IV.A

  Mgr. Iveta Kičinová

 
  IV.B

  PaedDr. Monika Abelovská

 
  IV.C

  Mgr. Dagmar Sedileková

 
5. ročník   V.A

 Mgr. Zuzana Kellnerová

 
  V.B

  Mgr. Peter Kurčík

 
6. ročník   VI.A

  Mgr. Anna Riečanová

 
  VI.B

  Mgr. Blanka Šupolová

 
7. ročník   VII.A

  Mgr. Katarína Riečanová

 
  VII.B

  Mgr. Iveta Valentová

 
  VII.C

  Mgr. Darina Miškovičová

 
8. ročník   VIII.A

  PaedDr. Ľubomír Srnka

 
  VIII.B

  Mgr. Elena Roháčová

 
9. ročník   IX.A

  Mgr. Júlia Kapriová

 
  IX.B

  Mgr. Iveta Polkorábová

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Školský rok 2013/2014

1.A   2.A  3.A  4.A  5.A  6.A  7.A  8.A  9.A

1.B   2.B  3.B  4.B  5.B  6.B  7.B  8.B  9.B

1.C   2.C  3.C                 6.C  7.C  

                3.D

Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore