Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Marta Melicherová  (FYZ - TEH)
Zástupkyňa RŠ pre I. st. PaedDr. Monika Abelovská  (1. - 4. ročník)
Zástupkyňa RŠ pre II. st. PaedDr. Lenka Matejková  (ANJ - OBN)

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Výchovný poradca Mgr. Michaela Jurišicová
Koordinátor ENV Mgr. Ivana Masárová (MAT - BIO)
Ing. Patrícia Mariničová PhD.(1. - 4. ročník)
Koordinátor DP Mgr. Eva Gálová (MAT - TEH)
Koordinátor IKT Mgr. Iveta Polkorábová (MAT - GEG -  INF)
Koordinátor webu Michal Abelovský
Žiacka školská rada Mgr. Lucia Ridzoňová (NEJ - DEJ)

Odborní zamestnanci školy

Špeciálny psychológ Mgr. Michaela Jurišicová

Administratívni zamestnanci školy

Samostatná referentka na úseku PaM Dana Sádovská
Tajomníčka školy Mgr. Lucia Steinerová
Ekonómka Miroslava Kupcová
Technik BOZP a PO Ing. Libor Suja, externý pracovník

Správni zamestnanci

Školník Jozef Kajan
Upratovačky Anna Acsová, Margita Cabanová, Emília Citárová, Marta Čičmancová, Zdenka Fujáková, Katarína Hajná, Stanislava Hajšelová, Marta Poldaufová

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ Katarína Hornyaková
Kuchárky Oľga Botošová, Helena Giertlová, Jana Jóbová, Silvia Machovičová, Mária Oborčoková, Justína Šteczová 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore