ŠKD

Metodické združenie Školský klub detí

pracuje pod vedením Mariany Danišovej

Členovia MZ:

Mgr. Anderová Gabriela
Ing. Mariničová Patrícia PhD.
Bc. Bušovská Jana
Mgr. Ružinská Zuzana
p. Červenáková Emília
p. Danišová Mariana
Mgr. Kavčiaková Mária
Mgr. Hogh Marek
Mgr. Uhríková Katarína
Mgr. Maľová Alena

Plán MZ ŠKD 2017 - 2018
Správa MZ ŠKD 2016 - 2017

Výchovný program ŠKD 
Na lúke bezpečne - celoročný motivačný projekt
Prezentácia - Pohybom ku zdraviu
Prezentácia - Zdravie je najväčší poklad
Celoročný motivačný projekt pre školský rok 2016/2017 - na lúke bezpečne

Školský poriadok ŠKD

Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore