ŠKD

  Metodické združenie Školský klub detí

  pracuje pod vedením Mariany Danišovej

  Členovia MZ:

  Mgr. Gabriela Anderová

  Emília Červenáková

  Mgr. Silvia Kučerová

  Mgr. Ingrid Matejková

  Mgr. Ivana Mlynár

  Viera Segečová

  Mgr. Lucia Vrzalová

   

  Výchovný program ŠKD

  Plán činnosti 2013/2014

  Vyhodnotenie činnosti 2012/2013

  Potulky prírodou - celoročný motivačný projekt

  Prezentácia Pohybom ku zdraviu

  Prezentácia Zdravie je najväčší poklad

   

  Elektronická žiacka knižka
  Externé testovanie žiakov T5 a T9
  Rozvrhy
  Stravovanie
  toplist
  Návrat hore