Exkurzie

Čistička odpadových vôd Rakytovce

Posledný októbrový týždeň sa žiaci VI.A a VI.B triedy zúčastnili exkurzie na Čističku odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici. Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili so mechanicko-biologickým čistením odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd má obrovský význam pre zachovanie čistoty našich vodných tokov a udržiavanie aktívneho vodného života v nich. Na čističke žiaci prežili veľmi intenzívny zmyslový zážitok, vďaka ktorému si uvedomili význam ochrany prírody a každodennej starostlivosti o životné prostredie.

 

 

Geologická exkurzia - Banská Štiavnica

 

Dňa 5.10.2017 sa žiaci 8.ročníka zúčastnili geologickej exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili prírodné múzeum, mineralogické múzeum, lokalitu Glanzenberg a botanickú záhradu.

 

 

Beseda na tému včelárstvo

Dňa 18. 10. 2017 sa zo žiakov šiesteho ročníka stali malí včelári. Ing. Arch. Stanislav Hika deťom priblížil život včiel, ich spoločenstvo, starostlivosť o včielky a včelie produkty. Žiaci si vyskúšali včelárske oblečenie, preskúmali plásty , ochutnali rôzne druhy medu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ale aj informácií, ktoré využijú v každodennom živote.

 

Exkurzia ČOV Rakytovce

Žiaci 6. A a 6. C posledný októbrový piatok 27. 10. 2017 navštívili Čističku odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici. Interaktívnou formou vyučovania žiaci spoznali spôsob čistenia vody, ktorá odchádza kanalizačnými zariadeniami zo všetkých súkromných a verejných objektov v našom meste a jeho okolí. Odpadová voda sa čistí mechanicko-biologickým spôsobom. Vizuálne porovnali čistotu prichádzajúcej vody z kanalizácie a vody, ktorá je po čistení odvádzaná do rieky Hron. A súčasne uvedomili, že čistenie odpadových vôd je jedným z dôležitých faktorov ochrany našich slovenských riek.

Takisto sa oboznámili s bezodpadovým hospodárením, pretože vznikajúci bioplyn a kal sa ďalej využívajú na získanie elektrickej energie pre stroje a zariadenia, ktoré pracujú na čističke.

Napriek nepriaznivému počasiu mali žiaci šiesteho ročníka veľmi intenzívny zážitok, ktorý si budú pamätať určite veľmi dlho.

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore