Predmetové komisie

Predmetová komisia dejepisu, občianskej náuky, slovenského jazyka a literatúry.

Pracuje pod vedením Mgr. Miroslavy Knothovej.

Záverečná správa o činnosti PK 2017/2018
Plán práce 2018/2019

Plán hodín v knižnici

____________________________________________________________________________________

Predmetová komisia anglického jazyka, nemeckého jazyka a ruského jazyka.

Pracuje pod vedením Mgr. Martiny Kostkovej.

Plán práce 2018/2019
Vyhodnotenie činnosti 2017/2018
Projekt e-twinning

____________________________________________________________________________

Predmetová komisia matematiky, fyziky, informatiky a čítania s porozumením.

Pracuje pod vedením Mgr. Ivety Valentovej.

Vyhodnotenie činnosti PK 2017/2018
Plán práce 2018/2019

Týždeň matematiky

____________________________________________________________________________

Predmetová komisia etickej, náboženskej, telesnej a športovej výchovy.

Pracuje pod vedením PaedDr. Ľubomíra Srnku.

Plán práce 2018/2019
Vyhodnotenie činnosti 2017/2018
Lyžiarsky výcvik
Výhody športovania
Geografická olympiáda
Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

____________________________________________________________________________

Predmetová komisia biológie, geografie, chémie, techniky a environmentálnej výchovy.

Pracuje pod vedením Mgr. Blanky Šupolovej.

Plán práce 2018/2019
Vyhodnotenie činnosti 2017/2018

Krúžok - Turistický klub Relax
Exkurzie a besedy

X
X
X
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore