Predmetové komisie

Predmetová komisia dejepisu, občianskej , slovenského jazyka a literatúry, a výtvarnej a hudobnej výchovy.

pracuje pod vedením Mgr. Alice Fortiakovej

Plán práce 2017/2018

Vyhodnotenie činnosti 2016/2017

Literárno - dejepisná exkurzia

ČESKO-SLOVENSKÝ PROJEKT

Literárna múza

Predmetová komisia anglického jazyka, nemeckého jazyka a ruského jazyka.

pracuje pod vedením Mgr. Martiny Kostkovej

Plán práce 2017/2018

Vyhodnotenie činnosti 2015/2016 

Projekt e-twinning

Projekt e-twinning

Predmetová komisia matematiky, informatiky a čítania s porozumením.

pracuje pod vedením Mgr. Ivety Polkorábovej

Plán práce 2017/2018

Vyhodnotenie činnosti 2016/2017

Úspechy žiakov 2015/2016

Predmetová komisia  geografie,  etickej, náboženskej, telesnej a športovej výchovy a pohybovej prípravy.

pracuje pod vedením PaedDr. Ľubomíra Srnku

Plán práce 2017/2018

Vyhodnotenie činnosti 2016/2017

Lyžiarsky výcvik

Výhody športovania

Geografická olympiáda

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

Predmetová komisia biológie, fyziky, chémie, sveta práce, techniky a environmentálnej výchovy.

pracuje pod vedením Mgr. Ivety Valentovej

Plán práce 2017/2018

Vyhodnotenie činnosti 2016/2017

Krúžok - Turistický klub Relax

Exkurzie

Olympiády a súťaže 2017/2018

X
X
X
Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore