Metodické združenie

Metodické združenie 1. - 4. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Beaty Máčajovej (3.B)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Dana Cabanová (1.A)
Mgr. Andrea Maříková (1.B)
Mgr. Lucia Teremová PhD. (1.C)
Mgr. Simona Hazuchová (2.A)
Mgr. Natália Trestová (2.B)
Mgr. Marianna Náterová (2.C)
Mgr. Iveta Fábryová (3.A)
Mgr. Iveta Hyriaková (3.C)
Mgr. Ivana Babinská (4.A)
Mgr. Silvia Šovčíková (4.B)
Mgr. Anna Petrovičová (4.C)
Mgr. Martina Pašková (4.D)

Plán MZ 1.-4.roč. 2017-2018
Správa o činnosti MZ 1. - 2. roč. 2016-2017
Správa o činnosti MZ 3. - 4. roč. 2016-2017
Čitateľská gramotnosť a práca s textom v prírodovedných predmetoch 
Príbehy z tried - Čítanie s porozumením v predmetoch 1. stupňa ZŠ

pribehy s tried


Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore