Metodické združenie

Od 01. 09. 2015 máme nové metodické združenie.

Metodické združenie 1. - 2. ročník

Členovia MZ:

Mgr. Iveta Hyriaková, vedúca MZ (2.C)

Mgr. Simona Hazuchová (1.A)
Mgr. Beata Máčajová (2.B)
Mgr. Marianna Náterová (1.C)
Mgr. Anna Petrovičová (2.A)
Mgr. Natália Trestová (1.B)

Plán práce 2016/2017 

Vyhodnotenie činnosti MZ 2015/2016


Metodické združenie 3. - 4. ročník

Členovia MZ:

Mgr. Eva Filipová ,vedúca MZ (4.B)
PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Ivana Babinská (3.A)
Mgr. Dana Cabanová (4.C)
Mgr. Iveta Fábryová (4.A)
Mgr. Lucia Houšková (3.B)
Mgr. Mária Klocháňová (NBK)
Mgr. Martina Pašková (3.D)
PaedDr. Daniela Žiarna (3.C)

Plán práce 2016/2017

Vyhodnotenie činnosti MZ 2015/2016

Čitateľská gramotnosť a práca s textom v prírodovedných predmetoch

Čítanie s porozumením v predmetoch 1. stupňa ZŠ

príbehy z tried

pribehy s tried


Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore