Metodické združenie

Metodické združenie 1. - 4. ročník

Členovia MZ:

Mgr. Beata Máčajová, vedúca MZ (3.B)

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)

Mgr. Dana Cabanová (1.A)

Mgr. Andrea Maříková (1.B)

Mgr. Lucia Teremová PhD. (1.C)

Mgr. Simona Hazuchová (2.A)

Mgr. Natália Trestová (2.B)

Mgr. Marianna Náterová (2.C)

Mgr. Iveta Fábryová (3.A)

Mgr. Iveta Hyriaková (3.C)

Mgr. Ivana Babinská (4.A)

Mgr. Silvia Šovčíková (4.B)

Mgr. Anna Petrovičová (4.C)

Mgr. Martina Pašková (4.D)

Plán MZ 1.-4.roč. 2017-2018 

Správa o činnosti MZ 1. - 2. roč. 2016-2017

Správa o činnosti MZ 3. - 4. roč. 2016-2017

Čitateľská gramotnosť a práca s textom v prírodovedných predmetoch 

Čítanie s porozumením v predmetoch 1. stupňa ZŠ

Príbehy z tried

pribehy s tried


Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore