Metodické združenie

Metodické združenie 1. - 2. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Lucie Teremovej, PhD. (2.C)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Simona Hazuchová (1.A)
Mgr. Silvia Šovčíková (1.B)
Mgr. Natália Trestová (1.C)
Mgr. Anna Petrovičová (1.D)
Mgr. Dana Cabanová (2.A)
Mgr. Andrea Mařiková (2.B)

Plán MZ 1.- 2.roč. 2018-2019
Správa o činnosti MZ 1.- 4.roč. 2017-2018

 

Metodické združenie 3. - 4. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Martiny Paškovej (3.B)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Ivana Babinská (3.A)
Mgr. Marianna Náterová (3.C)
Mgr. Iveta Fábryová (4.A)
Mgr. Beata Máčajová (4.B)
Mgr. Iveta Hyriaková (4.C)

Plán MZ 3.- 4.roč. 2018-2019
Správa o činnosti MZ 1.- 4.roč. 2017-2018

pribehy s tried


Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore