2% Z DANE

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v roku 2016 svojimi 2% z dane! 
Ako boli využité finančné prostriedky z minulého roku?

•   Príspevok z 2% vo výške 3 234,06 € bol použitý na nákup 5 ks školských trojkrídlových tabúľ do kmeňových tried a techniky.

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole aj tento rok darovaním 2% z dane.

Zákon č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ako poukázať 2%?
Popis krokov pre venovanie 2% z dane.

Ak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 25. apríla 2017 na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica triednemu učiteľovi, prípadne do kancelárie riaditeľky školy.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
Do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
Do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v roku 2014 svojimi 2% z dane!   Ako boli využité finančné prostriedky z minulého roku? •    Zrekonštruovali sme školský športový areál, opravili sme oplotenie po celej jeho dĺžke. •    Vybudovali sme náučný chodník v areáli školy s informačnými tabuľami a lavičkami, vysadili sme stromčeky a vytvorili sme školský pozemok v pavilóne F.
Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore