Vzdelávacie poukazy 2018/2019

Milí rodičia,

žiakom našej školy bol dňa 6.9.2018 odovzdaný vzdelávací poukaz.

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Vzdelávací poukaz predstavuje príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Pridané: 6.9.2018

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore