Športujme s FitKids

 

Po úspešnom prvom roku v spolupráci so ZŠ Moskovská, projekt FitKids pokračuje aj v tom nasledujúcom školskom roku.

Projekt FitKids Banská Bystrica je občianske združenie, ktoré sa venuje všeobecnej pohybovej príprave pre deti na MŠ a ZŠ konkrétne pre prvý stupeň.
Spomínaná všeobecná pohybová príprava pozostáva z prvkov atletiky, gymnastiky a džuda a to všetko formou pohybových hier. Tréningy budú prebiehať v priestoroch telocvične školy, v čase družiny.

Ochutnávka v podobe ukážkovej hodiny pre deti bude posledný septembrový týždeň v totožný termín viď nižšie.

KDE?
ZŠ Moskovská – v priestoroch telocvične v čase školského klubu detí

KEDY?
Utorok: 14:00 – 15:00 skupina 1. + 2. Ročník
Utorok: 15:00 – 16:00 skupina 1. + 2. ročník
maximálny počet detí v jednej skupine je 28

AKO?
-tréning raz týždenne 60 minút
-tréning vedený kvalifikovanými trénermi FitKids
-individuálny prístup nastavený pravidlom 7 detí = 1 tréner
-mesačný členský poplatok za dieťa 16,- EUR (v prípade dlhodobej PN dieťaťa sa členský príspevok prenáša do ďalšieho mesiaca)
-vyhodnotenie na závere každého mesiaca – odmeny pre deti ako motivácia
-mesačné tréningové reporty pre rodičov na e-mailovú adresu

Bližšie informácie z našej strany budú poskytnuté na rodičovskom združení.

Taktiež pre Vás pripravujeme na pôde ZŠ Moskovská v priestoroch telocvične skupinové tréningy súčasne pre rodičov a deti v predškolskom veku od 3 – 6 rokov.
Tréningy budú každý UTOROK o 18:00 – začíname v novembri 6.11.
Prvý tréning je pre Vás zdarma!

Taktiež nás možete sledovať na našej webovej stránke FitKids.sk alebo na sociálnych sieťach.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii na e-mailovej adrese banskabystrica@fitkids.sk

FitKids Banská Bystrica

Pridané: 4.9.2018

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore