Oslávili sme 30. výročie založenia školy

Uplynulo už niečo cez tridsať rokov odkedy sa po prvýkrát otvorili brány našej školy a vstúpili do nich prví žiaci. Prišiel čas zaspomínať si na začiatky, obzrieť sa za minulými rokmi a pripomenúť si, čo všetko naša škola spolu so žiakmi, ich rodičmi, učiteľmi i nepedagogickými zamestnancami zažila.

Školský rok 2017/2018 sa nesie v duchu osláv 30. výročia školy, ktoré vyvrcholili 19. a 20. apríla. Žiaci spolu s učiteľmi a za pomoci rodičov pripravili slávnostnú akadémiu a rôznymi aktivitami a projektami si pripomuli že naša škola sa tento školský rok stala tridsiatničkou... Aj vy sa môžete stať súčasťou a nazrieť do aktivít, ktoré oslavy výročia sprevádzali...

Prečítajte si, čo o našej škole píšu iní (článok 1, článok 2).
Pozrite si naše najnovšie video.
Prečítajte si o projekte Návraty, v ktorom sa k nám vracajú bývalí žiaci.
Ó, šťastný deň!


 

Pridané: 11.4.2018

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore