Novinky

Uplynulo už niečo cez tridsať rokov odkedy sa po prvýkrát otvorili brány našej školy a vstúpili do nich prví žiaci. Prišiel čas zaspomínať si na začiatky, obzrieť sa za minulými rokmi a pripomenúť si, čo všetko naša škola spolu so žiakmi, ich rodičmi, učiteľmi i nepedagogickými zamestnancami zažila.

Školský rok 2017/2018 sa nesie v duchu príprav na oslavu 30. výročia školy, ktorá vyvrcholí 19. a 20. apríla. Žiaci spolu s učiteľmi a za pomoci rodičov pripravujú slávnostnú akadémiu a rôznymi aktivitami a projektami si pripomínajú, že naša škola sa tento školský rok stala tridsiatničkou... Aj vy sa môžete stať súčasťou a nazrieť do príprav osláv, ktoré onedlho vyvrcholia...

Pripomeňte si spolu s nami pestrú históriu ZŠ, Moskovská 2.
Prečítajte si, čo o našej škole píšu iní (článok 1, článok 2).
Pozrite si naše najnovšie video.
Prečítajte si o projekte Návraty, v ktorom sa k nám vracajú bývalí žiaci.

 

Pridané: 11.4.2018

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore