Vydarená predškolácka sobota

Vydarená predškolácka sobota

Rodičia budúcich prvákov prijali so svojimi ratolesťami pozvanie do našej školy. Mali možnosť dozvedieť sa niečo nové z prezentácií a videí o netradičných vyučovacích metódach, diskutovať s vedením školy  a školskou psychologičkou. Po následnej prehliadke odborných učební, prváckych tried a učebne Stará škola, rodičia prejavili spokojnosť a ocenili vynovené priestory školy a detskú tvorbu na nástenkách.
Pre deti boli pripravené rôzne aktivity: skladačky, výtvarná činnosť, stolové hry a moderný tanec. Vo veľkej telocvični si mohli dosýta zacvičiť s trénermi z FitKids, ktorí aj budúci školský rok budú viesť úspešné tréningy na rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti pre žiakov aj rodičov  v popoludňajších hodinách.
Všetci zúčastnení boli pozvaní na Slávnostný zápis prvákov, ktorý sa bude konať 10. apríla 2018.

viď foto

Pridané: 3.3.2018

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore