Kontakty

Adresa školy:
Základná škola, Moskovská 2
974 04 Banská Bystrica

Telefón: +421-48-423 1834 , +421-48-413 4090 
Mobil: +421-903 657 550
Mobil: +421-903 657 551 - Kontakt pre učiteľov v prípade školskej akcie. (Napr. výlet škola v prírode)
Fax: +421-48-413 4090 

E-mail: tajomnik@zsmosbb.eu, riaditel@zsmosbb.eu

Vedenie školy:
riaditeľka školy:
Mgr. Marta Melicherová

048/423 18 34
0903/657 550

riaditel@zsmosbb.eu

zástupca RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie:
PeadDr. Lenka Matejková

048/423 18 34
0903/657 550

zastupca2@zsmosbb.eu

zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie:
PeadDr. Monika Abelovská

048/423 18 34
0903/657 550

zastupca1@zsmosbb.eu
Poradenstvo:

Výchovný poradca:
Mgr. Michaela Jurišicová

  skolsky.psycholog@zsmosbb.eu

Školský psychológ:
Mgr. Michaela Jurišicová

  skolsky.psycholog@zsmosbb.eu
Ekonomicko-technický útvar:

zástupca RŠ pre ekonomicko-technický útvar                                                     Ing. Janka Šúrová

048/413 40 90
0903/657 550

zastupca3@zsmosbb.eu
ekonóm školy:
Miroslava Kupcová

048/413 40 90
0903/657 550

ekonom@zsmosbb.eu

 

tajomník školy:
Mgr. Lucia Steinerová

048/423 18 34
0903/657 550

tajomnik@zsmosbb.eu

referent PaM školy:
Dana Sádovská

048/423 18 34
0903/657 550

referent@zsmosbb.eu
Útvar školského stravovania:

vedúca ŠJ:
p. Katarína Hornyaková

048/413 92 75
0911/365 755

jedalen@zsmosbb.eu
Ostatní:
školník: p. Jozef Kajan 048/423 18 34  
stomatológ: MUDr. Peter Čelár 048/413 66 88  

Rodičovské združenie:
E-mail: rodicia@zsmosbb.eu

048/423 18 34
0903/657 550

048/423 18 34
0903/657 550

048/423 18 34
0903/657 550


Zväčšiť mapu
Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore