Kontakty

Adresa školy:
Základná škola, Moskovská 2
974 04 Banská Bystrica

Telefón: +421-48-423 1834 , +421-48-413 4090 
Mobil: +421-903 657 550
Mobil: +421-903 657 551 - Kontakt pre učiteľov v prípade školskej akcie, napr. výlet, škola v prírode.
Fax: +421-48-413 4090 

E-mail: riaditel@zsmosbb.eu, tajomnik@zsmosbb.eu

Vedenie školy:
Riaditeľka školy:
Mgr. Marta Melicherová

048/423 18 34
0903/657 550

riaditel@zsmosbb.eu

Zástupca RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie:
PeadDr. Lenka Matejková

048/423 18 34
0903/657 550

zastupca2@zsmosbb.eu

Zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie:
PeadDr. Monika Abelovská

048/423 18 34
0903/657 550

zastupca1@zsmosbb.eu
Poradenstvo:

Výchovný poradca:
Mgr. Michaela Palková

 

048/423 18 34
0903/657 550

skolsky.psycholog@zsmosbb.eu

Školský psychológ:
Mgr. Michaela Palková

 

048/423 18 34
0903/657 550

skolsky.psycholog@zsmosbb.eu

Koordinátor prevencie
PaedDr. Roland Kánik

 

048/423 18 34
0903/657 550

koordinator.prevencie@zsmosbb.eu
Ekonomicko-technický útvar:
Ekonóm školy:
Miroslava Kupcová

048/413 40 90
0903/657 550

ekonom@zsmosbb.eu

Tajomník školy:
Mgr. Lucia Steinerová

048/423 18 34
0903/657 550

tajomnik@zsmosbb.eu

Referent PaM školy:
Dana Sádovská

048/423 18 34
0903/657 550

referent@zsmosbb.eu
Útvar školského stravovania:

Vedúca ŠJ:
p. Katarína Hornyaková

048/413 92 75
0911/365 755

jedalen@zsmosbb.eu
Ostatní:
Školník: p. Jozef Kajan 048/423 18 34  
Stomatológ: MUDr. Peter Čelár 048/413 66 88  
Rodičovské združenie 048/423 18 34 rodicia@zsmosbb.eu

048/423 18 34
0903/657 550

048/423 18 34
0903/657 550

048/423 18 34
0903/657 550


Zväčšiť mapu
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore