Fotogaléria 2015/2016

Koniec roka v ŠKD

Deti pre seniorov.

AEROBIC – DANCE

Tanečné dopoludnie.

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Výlet vo VYDROVSKOM SKANZENE

Cesty za poznaním minulosti

Oskariáda 2016

Môj dobrý ocko

Potešili sme deti z nemocnice

Výlet do Bojníc

OCENENÍ

NA PAŠI

Výlet – Špania Dolina

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2016 v RAPID šachu

Matematická siesta 2016

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ - 1.stupeň ZŠ

FINÁLE GRAND PRIX mládeže 2016

Bežecká 24-hodinovka

SEMIFINÁLE Grand Prix v šachu

Divadlo Maska

UKÁŽKA VÝCVIKU PSOV ZÁSAHOVEJ JEDNOTKY

DETI DEŤOM

Týždeň v pohybe v ŠKD

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ

Deň histórie a tradícií + MDD

Beh zdravia

Ľupčiansky čitárik

Dopravná výchova

Envirofilm stál za to!

Knižnica

Chválime sa talentami

Futbalový turnaj v ŠKD

A máme zrekonštruovanú telocvičňu

Ako sme sa ocitli v minulosti

Plavecký výcvik I.stupeň

Druháci v Tihányiovskom kaštieli

Modrý deň na prvom stupni

Naši žiaci a náučný chodník

Krajské kolo v hádzanej dievčat

Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Plavecký výcvik

Vševedko záchranár v prírode

Deň Zeme 2016

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Pravda o drogách

Predstavím ti svoju knihu

Chrobáčiky z Moskovskej

Literárne a hudobné múzeum

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Slávnostný zápis prvákov

Lyžiarsky výcvik

EURÓPA V ŠKOLE

Deň vody

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - REGIONÁLNE KOLO

Veľkí čítajú malým

Morena, Morena 2016...

Cesta vodnej kvapky

Školská akadémia „Od fašiangov po Veľkú noc“

Predškoláci v ríši rozprávok

Úspešná spolupráca s materskými školami

Zážitkové učenie v 4.A

Tvorivé dielne

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK 2016“

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

Velkonočná knižnica

Nový šat našej telocvične

Snehuliaci u druhákov

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Deň snehuliakov

Druháci na korčuliach

Valentínska pošta

Návšteva sokoliarov Biatec

Svetový deň mokradí

Fašiangy

„Preskoč Urpín“

Škola korčuľovania

Daruj hračku, urobíš radosť

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Zimná olympiáda

Zimné besiedky u prvákov

Pohár Bratislavskej šachovej akadémie

TALENT GRAND PRIX

Vianočná súťaž 2015

M-SR žiačok ZŠ vo florbale Košice 9/11.12.2015

Vianočné dekorácie

OK - Technickej olympiády

Občianska náuka trochu inak

Stop drogam

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Mikuláš - ŠKD

Košík zdravia

Šachový turnaj

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

MIKULÁŠ 2015

Deň regiónu na 1.stupni

Plavecký výcvik tretiakov

Krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov

Mladá spisovateľka, bývalá žiačka ZŠ Moskovská.

Tihányiovský kaštieľ

Literárna exkurzia Martin – Mošovce

Majstrovstvá sveta v šachu

Lučnica

Návšteva kamarátov v materských školách

Stredoeurópsky deň stromov

Pozemný hokej 2015

Mesiac úcty k starším 2015

Halloween – Deň strašidiel

Návšteva v Klube

Majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v šachu

Čistička odpadových vôd

Strašidlá u druhákov

Imatrikulácia piatakov 2015

Literárna exkurzia

Turnaj v minihádzanej

Dobrovoľníci a maratónska štafeta ZŠ Moskovská

Jesenna príroda v škole

Týždeň zdravia

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Zdravé tanieriky

Prvý školský deň 2015

Európsky deň záchrany života

Dejepisno-literárna exkurzia

Horehronské hry 2015

Policajt je „kamarát“

Geologická exkurzia

Literárno-dejepisná exkurzia

Európsky deň jazykov 2015

Aj my sme sa zapojili

ZŠ Moskovská má nový náučný chodník

Dotkni sa hviezd

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Elektronická žiacka knižka
Testovanie 5 a 9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore