Mesiac úcty k starším 2015

Vo štvrtok 5.Novembra 2015 sa v estetickej učebni uskutočnilo vystúpenie pre seniorov z Denného centra POHODA a starých rodičov našich detí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Celým programom sprevádzali Eli, Lenka, Roderik a Marko zo 7.A triedy. Každý starký aj stará mama dostali od detí na pamiatku jesenný pozdrav, v programe sa im predstavili deti z oddelení Školského klubu od prvákov až po štvrtákov a tanečnice z krúžku AEROBIC-DANCE. Darovali starým rodičom kytičku uvitú z básní, piesní a tancov, na tvárach vyčarovali úsmev a niekedy aj slzu dojatia. Pani vedúca z Denného centra POHODA na záver deťom poďakovala, obdarovala ich sladkosťami a vyjadrila presvedčenie, že o rok sa stretneme zas, na čo sa aj my všetci tešíme.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore