Externé testovanie žiakov T5 a T9

Testovanie 9-2018 - základné informácie Testovanie 9 - výsledky TU

Riadny termín testovania je 21. marca (streda) a zúčastnia sa ho všetci žiaci 9. ročníka, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín testovania je 05. apríla 2018 (štvrtok) pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.
Špecifikácia testu z vyučovacieho jazyka pre T9 - 2018
Špecifikácia testu z matematiky pre T9 - 2018
Viac informácií o Testovaní 9-2018.

 

Testovanie 5-2017
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky sa uskutočnilo 22. novembra 2018. Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ. Informácie o výsledkoch Testovania 5-2017 sa dočítate na stránkach Núcem.
Viac informácií o Testovaní 5-2017

Testovanie 5 - výsledky TU
Tlačová správa - výsledky T5-2017
Úspešnosť žiakov podľa krajov a okresov

   

 

 

  

 

 

                           
 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore