OZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vážení rodičia,

ZŠ Moskovská 2, BB Vám oznamuje, že od 01.03.2019 je v platnosti VZN 1/2019, kde  zriaďovateľ   v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

-    zákonný zástupca žiaka ZŠ prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti ZŠ paušálne čiastkou 8 € mesačne.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné nastaviť zmeny aj v stravovacom systéme a na základe tejto skutočnosti bude možné si objednať obedy na marec 2019, t.j. na 1.3.2019 (piatok) až 28.2.2019 po 09:30 hod., po uzavretí mesiaca február 2019, príp. do 01.03.2019 do 08:00 hod. Prosíme Vás, nezabudnite si dobiť kredit, poplatok za réžiu sa stiahne pri prvom dobití obedu na mesiac marec.

Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                          Mgr. Marta Melicherová, riaditeľka školy

Publikované: 21. 2. 2019 | prečítané: 74x
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore