Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Dňa 08.09.2015 bolo slávnostne odovzdané do prevádzky novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť žiakom našej základnej školy v čase vyučovania i mimo neho. Slávnostným prestrihnutím zelenej stuhy boli nielen učiteľom, ale aj rodičom predstavené pavilóny školy F, G, H, CH, ktoré prešli rekonštrukciou – výmenou okien. Ihrisko otvoril člen Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica p. Daniel Karas a Ing. Ondrej Borguľa predseda predstavenstva z firmy STEFE s.r.o. Banská Bystrica. Za ich spoluprácu, pomoc a profesionálny prístup im poďakovala p. riaditeľka v mene všetkých učiteľov, žiakov, zamestnancov a rodičov školy.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore