Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

V marci sme si pripomenuli Deň učiteľov – oslavuje sa v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. Každoročne nezabúdame pozvať na oslavu Dňa učiteľov našich bývalých kolegov, učiteľov – dôchodcov.

Sme radi, že neodmietli naše pozvanie, lebo aj im patrí veľká vďaka za náročnú zodpovedne odvedenú prácu, ktorou prispeli k dobrému menu našej školy a dobre im aj nám padlo porozprávať sa a pospomínať na školské časy, keď sedeli za katedrami. Stretli svojich bývalých kolegov a spríjemnili rozhovory svojimi skúsenosťami a zážitkami.

My sme sa snažili potešiť ich hudbou, tancom, slovom a piesňou v podaní našich žiakov a potom sme si spoločne posedeli a porozprávali sa pri malom občerstvení.

Z poďakovaní, ktoré sme vypočuli, vieme, že akcia bola vydarená a že ju zopakujeme o rok. Potešilo nás poznanie, že uznanie učiteľom dôchodcom za ich odovzdanie sa svojej profesii počas aktívneho života je pre nich stále dôležitou motiváciou pri zaslúženom oddychu.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore