Aktuálne informácie

                                                                PLATBY ZA ŠKD

 

V školskom roku 2017/2018 budú pravidelné mesačné poplatky za pobyt dieťaťa v Školskom klube detí hradené len prostredníctvom internet bankingu alebo priamo vkladom v banke. Zákonný zástupca dieťaťa vždy do 11-steho dňa v mesiaci odvedie platbu 10.- EUR na účet

                                             Sk 71 7500 0000 0040 1718 4801

Variabilný symbol /VS/ vám oznámime začiatkom septembra 2017, po prihlásení všetkých detí do ŠKD. Do poznámky napíšete mesiac a rok, za ktorý platbu uhrádzate, napr.: poplatok ŠKD 09/2017. Pokiaľ chcete zaplatiť poplatok za ŠKD za viac mesiacov naraz – v tom prípade z dôvodu ročného zúčtovania v ZŠ je možné platiť: 09. – 12. 2017 v sume 40.- € a 01. – 06. 2018 v sume 60.- €. Ak zaplatíte za viac mesiacov naraz a vaše dieťa niektorý mesiac ŠKD navštevovať nebude ani 1 deň /zdravotné dôvody, liečenie..../, suma bude presunutá na ďalší mesiac, alebo vrátená v mesiaci jún na váš účet.

 

 

Od septembra 2017 budú mať deti čipovú kartu na obedy u seba. Platba za obedy v Školskej jedálni bude realizovaná len cez internet banking alebo priamo vkladom v banke na účet číslo

                                            Sk 55 7500 0000 0040 1718 5089

Bližšie informácie a výška poplatkov za obed v ŠJ budú uverejnené v mesiaci august 2017 na webovej stránke školy a na vstupných dverách ZŠ.

Pridané: 8.6.2017

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore