Aktuality

Dopravná výchova hrou

Dopravná výchova hrou

Naši štvrtáci v máji navštívili dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach. Na dopravnom ihrisku: Na zastávke stojíme,na autobus čakáme.Odvezie nás ďaleko,na turčianske dopravné ihrisko.V autobuse zábava je,skoro každý sa tu smeje.Na dopravnom ihrisku s...

Šiestaci v škole v prírode

Šiestaci v škole v prírode

    Školu v prírode absolvovali naši šiestaci tento školský rok vo Vysokých Tatrách. Zúčastnilo sa jej 38 žiakov, 3 učitelia, zdravotník a animátor. Uskutočnila sa v takmer novom rezorte Aplend Tatry Holiday vo  Veľkom Slavkove. Samozrejmosťou okrem vyučov...

Atletika bodovala

Atletika bodovala

Okresné kolo v atletike družstiev sa uskutočnilo 18. 5. 2018, v areáli Športového gymnázia v B. Bystrici. Naši žiaci mali vysoké ambície. Povzbudení predchádzajúcimi úspechmi, keď družstvo chlapcov opakovane postupovalo na krajské kolo, bojovali 10-členné ...

Pozvánka na predprvácke rodičovské stretnutie

Pozvánka na predprvácke rodičovské stretnutie

ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na predprvácke rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2018 o 16:30 hod.

Paralympiáda 2018

Paralympiáda 2018

V piatok 1.6. 2018 sa na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, uskutočnila PARALYMPIÁDA pre deti prvého stupňa, ktoré navštevujú školský klub. Aj keď predpovede počasia nám nepriali, nakoniec všetko dopadlo na výbornú a v slnkom zaliatych exteriéroch školy preb...

Hvezdáreň

Hvezdáreň

Dňa 25.mája 2018 sme v rámci ŠKD  s oddeleniami Lienkovo a Vitamínkovo absolvovali exkurziu v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Vo hviezdnej sále nás previedli dobrodružstvom slnečnej sústavy a v Ufo sále sa deti podrobn...

Paraolympiáda 2018 - POZVÁNKA

Paraolympiáda 2018 - POZVÁNKA

Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica a Školský klub detí pri ZŠ Vás pozýva na PARAOLYMPIÁDU konanú dňa 1.júna 2018 (piatok) od 13:30 do 15:30 v areáli ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Športová olympiáda Mateja Tótha

Športová olympiáda Mateja Tótha

Dňa 16. mája 2018 sme sa spolu so žiakmi 1. až 4. ročníka zúčastnili športovej olympiády, O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v hale SNP Štiavničky v B. Bystrici. Žiaci súťažili v piatich súťažných disciplínach, ako napr. v skoku z blízka, štafetovom behu, ...

Divadielko v MŠ 2018

Divadielko v MŠ 2018

V estetickej učebni 17. mája 2018 sme si pripravili spoločný program. Predstavili sa v ňom deti z Vitamínkova (II.A trieda) a Lienkova (II.B trieda). Pripravili si spoločný program pre malých žiačikov z Materskej škôlky z ul. Tulskej. Najskôr sme detičky p...

Vyhodnotenie Krajského kola chemickej olympiády

Vyhodnotenie Krajského kola chemickej olympiády

Dňa 26. apríla 2018 sa uskutočnilo Krajské kolo chemickej olympiády kategórie D na Základnej škole Sitnianska 32 v Banskej Bystrici.David Mikula, žiak IX. B triedy, opäť dokázal svoju odhodlanosť v boji s vedomosťami a zručnosťami v odbore chémia. Na celej...

Vyhodnotenie Krajského kola biologickej olympiády

Vyhodnotenie Krajského kola biologickej olympiády

Dňa 9. mája 2018 sa uskutočnilo Krajské kolo biologickej olympiády kategórie E na Základnej škole Sitnianska 32 v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci našej školy David Mikula z IX. B triedy v odbore botanika a Lenka Troiaková zo VII. B tried...

Galaxiáda

Galaxiáda

„Píše sa rok x49 y576, keď sa po bežnom školskom vyučovaní kamaráti Tim a Spike z planéty Sandy vybrali hrať na svojich GalaxyBletoch. ..“Takto sa začína interaktívna vzdelávacia hra GALAXIÁDA, vďaka ktorej si žiaci zo 4.A  a z 3.A zábavným spôsobom rozvíj...

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny

Súťaž organizuje environmentálna poradňa Studnička pod záštitou MŠ SR. Zatiaľ prebehli dve školské kolá – teoretická a praktická časť. Traja najlepší žiaci David Mikula, Jozef Ambroz a Daniela Buková postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 8. –...

Kamufláž v prírode

Kamufláž v prírode

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici zorganizovalo regionálnu výtvarnú súťaž pod názvom „Kamufláž v prírode“. Súťaž je súčasťou pripravovanej výstavy Kamufláž, ktorá bude v Tihányiovskom kaštieli otvorená pre všetkých návštevníkov od 31.5.2018.Pani uč...

Deň kreatívcov 2018

Deň kreatívcov 2018

V Komunitnom centre Fončorda je takmer každý deň výnimočný. Stretávajú sa tu skvelí šikovní ľudia, ktorí majú otvorené srdce a myseľ plnú dobrých nápadov. Inšpiráciou je sám život a podeliť sa dobrovoľnícky o zručnosti je pre nich radosťou. O tom, že talen...

The Heroes

The Heroes

Anketa Detský čin roka už takmer 20 rokov predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo seba. Niektorí z nich odvážne zachránili ľudský život, iní sa deň čo deň usilovne starajú o svojich mladších súrodencov alebo...

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Už tradične sa na našej škole koná súťaž Slávik Slovenska. Aj tento rok si 24.04. 2018 tí najlepší „triedni slávici“ zmerali svoje sily v speve ľudovej piesne. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to v I. kategórii (1. - 3. ...

Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi

Koncom apríla sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Spolu s pani sprievodkyňou si prezreli umeleckú inštaláciu v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora a spoznali autentické miesto viažuce sa k tragick...

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Bláznivá olympiáda v ŠKD

Dňa 27.4.2018 sa v rámci ŠKD medzi jednotlivými oddeleniami konala Bláznivá olympiáda. Paradajková vojna, hod pizzou, račia dráha, suchovodné pólo a mnohé ďalšie netradičné názvy boli súčasťou disciplín tejto olympiády. Deti sa dosýta vyšantili, zasmiali, ...

Ó, šťastný deň!

Ó, šťastný deň!

Rok 2018 je výnimočným medzníkom v živote jednej výnimočnej školy. O tom, že pani Moskovská je už tridsiatničkou, čvirikajú všetky vrabce na Fončorde.   „Čerešnisko“ na slávnostnej torte predstavovala akadémia, ktorá 19. apríla, či 20. apríla v repríze, z...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore