Aktuality

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

V mesiaci marec prebehlo vyhodnotenie okresného kola obľúbenej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Opäť ako každý rok sme zapojili našich žiakov do tejto tvorivej aktivity a získali sme niekoľko ocenení. Najúspešnejšou sa stala výtvarná práca žiačky Martin...

Jar už príde...

Jar už príde...

Jar už príde... „Morena, Morena, na ceste do mora!Zimu do doliny, teplo do dediny!“ Takéto aj iné vykrikovačky a piesne sa dnes v popoludňajších hodinách niesli ulicami Fončordy. To deti z Moskovskej Základnej školy so svojimi vychovávateľmi  vynášali vl...

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Voda, tak vzácna voda, v ktorej vznikol samotný život. Voda, ktorá sa stáva čoraz viac a viac vzácnejšou ,,surovinou“... Je nevyhnutná pre náš život, je súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel. Význam vody pre náš život sme si na našej škole pripomínali c...

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Vo štvrtok 22. marca 2018 otvorila škola svoje brány pre recitátorov z celého banskobystrického regiónu. V priestoroch školskej knižnice a dvoch učební zneli texty rôznych slovenských i zahraničných autorov. Recitátori ukázali ako vedia pracovať s tempom, ...

Celoslovenské kolo Kováčovej Bystrice

Celoslovenské kolo Kováčovej Bystrice

Dňa 21. marca 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnilo celoslovenské kolo literárnej a interpretačnej súťaže Kováčova Bystrica. Z viac ako 130 literárnych prác z celého Slovenska ocenila odborná porota aj našich žiakov. Andreja Biskupa (...

DAVID MIKULA víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

DAVID MIKULA víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

Náš žiak David Mikula ako víťaz okresného kola sa stal aj víťazom krajského 10. ročníka Dejepisnej olympiády a postúpil do celoslovenského finále. V teste z vybraného učiva a monotematickej časti získal 88 bodov z 90 možných a v teste z regionálnej históri...

Vtáčí spev

Vtáčí spev

S príchodom jari zaznel Vtáčí spev aj v školskom klube detí u prvákov. Na pôdu našej školy sme pozvali zástupcov z SOS/LifeBird  Slovensko. Naši prváci poznávali rôzne druhy vtákov nielen podľa obrázkov, ale aj podľa ich štebotu. Zistili, ako škriekajú vra...

Matematický klokan

Matematický klokan

19. marca súťažilo 67 000 žiakov z 1 453 škôl z celého Slovenska v medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Z našej školy sa do súťaže zapojilo spolu 104 žiakov - 82 žiakov z prvého a 22 žiakov z druhého stupňa. Deťom sa súťažné úlohy vždy veľmi páčili. ...

Deň s ľudovou rozprávkou

Deň s ľudovou rozprávkou

V marci - Mesiaci knihy, navštívili žiaci 4.D mestskú knižnicu Mikuláša Kováča. Stretnutie s pani knihovníčkou bolo venované ľudovým rozprávkam. Dozvedeli sa veľa zo života Pavla Dobšinského, významného spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok. Pani knih...

Krajské kolo Biologickej olympiády

Krajské kolo Biologickej olympiády

Dňa 13. marca 2018 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 2. mieste.     Daniela Bu...

Rozprávková cesta

Rozprávková cesta

V piatok 16. marca 2018 sa v estetickej učebni stretli deti 1. až 6. oddelenia ŠKD, aby v rámci celoročného motivačného  projektu „POZNÁVAJME SPOLOČNE KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE“  predstavili svojim kamarátom rozprávku z krajiny, ktorú poznávajú celý školský r...

Do našej školy zavítal EKO ALARM

Do našej školy zavítal EKO ALARM

„Tvoreniu odpadu sa budeme snažiť predchádzať a vyprodukovaný správne vytriedime!“ To je heslo, ktorým sa dnes riadil akčný tím zložení z 18-tich žiakov našej školy. Najprv absolvovali množstvo aktivít spojených s triedením odpadu a recykláciou pod vedení...

Vzdelanie je budúcnosť

Vzdelanie je budúcnosť

Študenti UMB v Banskej Bystrici a zároveň členovia Euroatlantického centra navštívili tento týždeň našu školu s projektom Vzdelanie je budúcnosť. V rámci hodín občianskej náuky sa snažili zvýšiť povedomie žiakov o Európskej únii a o jej fungovaní. Prostred...

Občianska náuka trochu inak

Občianska náuka trochu inak

Žiaci šiesteho ročníka zažili priateľstvo trochu inak. V rámci hodín občianskej náuky si vyskúšali aktivity zamerané na rozvoj sociálnych vzťahov, rovnosti a priateľstva. Jednou z nich bol Balón priateľstva, kde si na základe svojich pocitov vytvorili vlas...

Netradičné hodiny slovenčiny

Netradičné hodiny slovenčiny

Povedzme si pravdu. Hodiny slovenského jazyka a literatúry nie sú v súčasnosti pre žiakov práve najpopulárnejšou formou trávenia ich školského času.  Práve preto sa učitelia tohto predmetu rozhodli, že ukážu žiakom, ako urobiť z nepopulárneho predmetu záži...

Úspechy našich žiakov v olympiádach

Úspechy našich žiakov v olympiádach

Víťazstvo v Geografickej olympiáde. Dávid Mikula sa stal s veľkým náskokom víťazom okresného kola kategórie žiakov 9. ročníka v 46. ročníku Geografickej olympiády a postúpil do krajského kola súťaže. Valéria Kuzminová bola úspešnou riešiteľkou v kategóri...

Nepopulárne 4. miesto

Nepopulárne 4. miesto

Krajské kolo v hádzanej žiakov aj žiačok sa skončilo pre našich chlapcov aj dievčatá smoliarsky. Zostala im nepopulárna, tzv. zemiaková medaila za konečné 4. miesta. Po úspešnom vystúpení v okresných kolách – chlapci 1. miesto, dievčatá 2. miesto, sme očak...

Dalton - Promovaní inžinieri

Dalton - Promovaní inžinieri

Ďalší zaujímavý daltonský blok sa týkal jednoduchých strojov. Ľudia ich vymysleli už dávno, ale slúžia nám dodnes. Pracovali sme v štyroch skupinách. Každá skupina mala pridelený jeden jednoduchý stroj /naklonená rovina, páka, kladka a ozubené koleso/. Vyp...

Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B

Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B

Milí priatelia školy! Prosím, hlasujte za fotografiu 8.B triedy – PANI MOSKOVSKÁ JE UŽ TRIDSIATNIČKOU - na stránke www.talentagent.sk. Okrem spoplatnených kreditov a SMS je tiež dostupná možnosť  BEZPLATNÉHO  hlasovania: 1 hlasovanie = 5 bodov. Po 5 minúta...

Vydarená predškolácka sobota 2018

Vydarená predškolácka sobota 2018

Rodičia budúcich prvákov prijali so svojimi ratolesťami pozvanie do našej školy. Mali možnosť dozvedieť sa niečo nové z prezentácií a videí o netradičných vyučovacích metódach, diskutovať s vedením školy  a školskou psychologičkou. Po následnej prehliadke ...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore