Aktuality

Najlepší čitárik

Najlepší čitárik

Dňa 6.marca 2015 deti v ŠKD Slniečkovo súťažili o „najlepšieho čitárika“. Je to súťaž medzi deťmi jednotlivých ročníkov o najlepšie čítajúce dieťa. Porotou boli pani vychovávateľky, ale aj deti. Svojimi hlasmi určili poradie súťažiacich. Medzi prvákmi zvíť...

Stretnutie s lektorkou z USA

Stretnutie s lektorkou z USA

V mesiaci február sme mali na našej škole zaujímavú návštevu. Do   vyučovania anglického jazyka sa aktívne zapojila mladá lektorka z USA, Ryan A.Coffman. Absolvovala niekoľko „pasívnych“ hodín, na ktorých pozorovala, akým štýlom sa na našej škole vyučuje. ...

Recyklácia starých telefónov

Recyklácia starých telefónov

V mesiacoch január - február sa uskutočnil zber starých a nefunkčných mobilnich telefónov a príslušenstva. Najúspešnejšia tireda bola 3.C a najviac starých mobilných telefónov priniesla žiačka - Radka Jakubová, ktorá bola odmenená sladkosťami a diplomom. V...

exkurzia vo Výskumnom ústave

exkurzia vo Výskumnom ústave

Žiaci 7.A a 7.C triedy sa zúčastnili 24.2.2015 a 25.2.2015 exkurzie vo Výskumnom ústave trávnych porastov a horského poľnohospodárstva. Počas exkurzie mali možnosť pozrieť si laboratóriá výskumného ústavu a tiež si vypočuli dve prezentácie o ohrození a dru...

Krajské kolo v basketbale

Krajské kolo v basketbale

Dňa 24. 02. 2015 sa uskutočnilo vo Zvolene krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ. Zúčastnili sa ho najúspešnejšie družstvá – víťazi regionálnych kôl. V A skupine sa stretli chlapci zo ZŠ Spojová – B. Bystrica, ZŠ Pionierska – Brezno a ZŠ Moskovská.

Finančná gramotnosť v praxi

Finančná gramotnosť v praxi

Dve naše deviatačky Sophia Červenáková a Silvia Oravcová sa pokúsili o uplatnenie poznatkov z oblasti financií v praxi. Každá si v rámci mimoškolského vzdelávania KomPrax (Kompetencie pre prax – organizuje Iuventa, Slovenský inštitút mládeže) pripravila tzv. malý projekt.

Deň svätého Valentína

Deň svätého Valentína

11. februára 2015 – Žiaci našej školy mohli pri príležitosti Dňa sv. Valentína využiť špeciálnu valentínsku poštu. Valentínkou mohli pozdraviť kamarátov alebo sa poďakovať, ospravedlniť, prípadne vyznať lásku.

2% z dane

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,   pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! do ...30. apríla 2015!  Zákon č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organ...

Konečne  zima ...

Konečne zima ...

Konečne prišla zima! Nasnežilo, nafúkalo, primrzlo a my sme sa mohli vyhrať v snehu, guľovať sa, klzákovať. Stavali sme snehuliakov, hrady, iglu, robili sme anjelov. V piatok 6. februára 2015 sa deti predviedli „spanilou jazdou “ na netradičných šúchadlách...

Prázdniny na ľade

Prázdniny na ľade

  ...

Prednes poézie a prózy

Prednes poézie a prózy

V dňoch 3. a 4. februára 2015 prebehlo na ZŠ Moskovská školské kolo v prednese poézie a prózy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v 3 kategóriách. Súťaže sa na 1. stupni zúčastnilo 35 žiakov, na druhom stupni 20 žiakov. Predviedli skvelé výkony, a veru...

12. - 13.02.2015 - Riaditeľské voľno

12. - 13.02.2015 - Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom, že dňa11.02.2015 (streda) bude z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov školy skrátené vyučovanie do 12:35 hod., v tento deň prevádzka ŠKD bude do 16:00 hod. V dňoch 12. – 13.02.2015 poskytuje riaditeľka školy voľno ...

Čítanie povestí v klube dôchodcov

Čítanie povestí v klube dôchodcov

Streda 28.1.2015 – Zimné poobedia sú pre dôchodcov väčšinou veľmi dlhé, počasie neumožňuje prechádzky ani akcií sa nedeje toľko ako v iných ročných obdobiach

Ďalší úspech chlapcov ZŠ Moskovská.

Ďalší úspech chlapcov ZŠ Moskovská.

  Žiaci našej školy sa opäť prebojovali na majstrovstvá kraja žiakov ZŠ vo volejbale. V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 3. 2. 2015 zvíťazili vo finálovom stretnutí, po vyrovnanom a tesnom priebehu, nad ZŠ Spojová 3 : 1 na sety a budú opakovane súperiť...

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 26. – 30. 1. 2015 sa zúčastnilo 36 žiakov 7. ročníka lyžiarskeho výcviku v LS Králiky. Žiaci využili možnosť výberu medzi zjazdovým lyžovaním a snowbordom.

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 20. 1. 2015 sa v Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Naši žiaci nás úspešne reprezentovali.

Okresné kolo Biologickej olympiády

Okresné kolo Biologickej olympiády

Blahoželáme žiakom IX.A triedy Valentíne Sedilekovej za prvé miesto a Lukášovi Chladnému za výborné druhé miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategória C, prakticko-teoretická časť a Matejovi Brtkovi , žiakovi VIII.A triedy za prvé miesto v projek...

PIKOFYZ

PIKOFYZ

Filip Šrenkel, žiak 9.B triedy, sa stal úspešným riešiteľom 17. ročníka celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky pre žiakov ZŠ a OG. Zo 45. riešiteľov kategórie 9 skončil na peknom 20. mieste. Má ukončenú zimnú časť a momentálne pracuje na 1. sér...

Okresné kolo matematickej olympiády

Okresné kolo matematickej olympiády

Dňa 21. januára sa na ZŠ JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov z ôsmich základných škôl

Zápis Prvákov

Zápis Prvákov

Hurá deti, správa letí, na hrad prišlo veľa detí! Princezné ich vítali, piesne s nimi spievali. Včeličky potrápili ich múdre hlavičky, so Šmolkami cvičili ručičky i nožičky.Ferdo Mravec bol tam tiež, logické úlohy riešil s deťmi hneď. V septembri sa opäť h...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore