Aktuality

Tvorivé Vianoce

Tvorivé Vianoce

S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáme, že prichádzajú Vianoce. Práve v predvianočnom období sa niekoľko oddelení zo školského klubu detí Slniečkovo rozhodlo navštíviť Archív Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde boli ...

Vianočné pozdravy - poslovia lásky

Vianočné pozdravy - poslovia lásky

Predvianočný čas je časom, kedy sa ľudské srdcia otvárajú viac ako inokedy. Sú plné lásky, pochopenia, ochoty pomáhať a počúvať volanie o pomoc. Ale ako? Ako môžeme pomáhať my deti? Spôsobov je určite niekoľko. Uvedomili sme si, že máme dar. Šikovné, zdr...

Vianočné pozdravy pre SENIUM

Vianočné pozdravy pre SENIUM

V utorok 20. decembra 2016 sme sa ako každý rok vybrali za seniormi do DD SENIUM na ulici Jilemnického.  Obyvateľov domova sme prišli potešiť a pozdraviť programom, ktorý si deti nacvičili v škole:  pesničkami, tančekmi, básňami sa predstavili deti z 1.A t...

MSR v šachu - celoslovenské kolo

MSR v šachu - celoslovenské kolo

Dňa 15.12.2016 sa v Topoľčanoch, v sále kultúrneho domu konali školské MSR v šachu – Celoslovenské kolo. Tento rok sa zapojilo cez 2500 školákov z niekoľkých stoviek slovenských škôl. Do finále chlapcov sa prebojoval aj žiak našej školy Filip Haring zo 7....

Školské kolo geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády

Žiaci majúci radi zaujímavé úlohy o planéte Zem, jednotlivých svetadieloch, oceánoch a krajinách sveta, riešili  14. 12. 2016, v rámci jednotlivých ročníkov úlohy z teoretickej a praktickej časti školského kola geografickej olympiády. Zišiel sa ich rekordn...

Burza hračiek

Burza hračiek

V tomto predvianočnom čase keď si ľudia viac ako inokedy uvedomujú potrebu pomáhať si, sme sa aj my rozhodli potešiť tých, ktorí to potrebujú. V dňoch od 14.11. do 14.12. prebiehal v našej škole zber hračiek, ktoré sa 15.decembra predávali rodičom a deťom ...

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Aké slovenské zvyky patria k predvianočnému času? O Stridžích dňoch a o tom, aké tradície sa s nimi spájajú, Vám poradia žiaci našej školy. Prváci sú odborníci na Katarínu, druháci zase na Ondreja, tretiaci na Barboru a štvrtáci na Luciu. Dokázali Vám to n...

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V termíne od 2.12.2016 do 9.12.2016 absolvovali žiaci 5. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Plavecký výcvik sa uskutočnil na mestskej plavárni Štiavničky. Cieľom plaveckého výcviku bolo, aby žiaci zvládli základné plavecké zručnosti a aby si vytvorili ...

Šaliansky Maťko 2016

Šaliansky Maťko 2016

V dňoch 2.12.2016 a 8.12.2016 sa na našej škole uskutočnili školské kolá v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. Tridsaťdva žiakov súťažilo v troch rôznych kategóriách a obsadili nasledovné miesta: I. kategória – žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ ...

Vianočné dekorovanie 2016

Vianočné dekorovanie 2016

Vianoce prichádzajú každý rok so železnou pravidelnosťou, ale vždy môžu priniesť aj niečo nové. Nielen darčeky pod stromčekom, ale aj zaujímavé možnosti naaranžovania správnej atmosféry.  Tento rok žiaci šiesteho ročníka súťažili vo výrobe vianočných deko...

Kolaudácia športových priestorov školy

Kolaudácia športových priestorov školy

Slávnostná kolaudácia športových priestorov školy a turnaje o pohár riaditeľky školy. V piatok, 9.12.2016 sa žiaci, učitelia našej školy a pozvaní hostia zišli pri príležitosti slávnostnej kolaudácie športových priestorov základnej školy. Slávnostnému od...

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016

Na Mikuláša – v utorok, 6. decembra, čakali všetci klubáci v jedálni školy ... či príde. Najprv prišli len soby – Ivka a Lucka a anlelici,  ale potom prišiel aj ON, MIKULÁŠ  a všetkým deťom dal za ich vystúpenia, pesničky, tančeky, básničky a scénky sladkú...

Tancujeme s materskou školou...

Tancujeme s materskou školou...

Koncom novembra a začiatkom decembra dievčatá s TANEČNÍČKA  so svojou vedúcou p. Danišovou navštívili Materské školy v našom okolí : 24.11.MŠ na ul. Tulskej, 29.11.MŠ na ul. Družby, 2.12.MŠ na ul. Novej a 6.12.MŠ na ul. Jilemnického. Prváčky predstavili de...

Piataci čítali v knižnici po anglicky

Piataci čítali v knižnici po anglicky

Keby v utorok 22.11.2016 išiel niekto po chodbe popri knižnici, pravdepodobne by ani netušil,že je plná detí. Skupina piatakov totiž v tichosti listovala v slovníkoch. Žiaci 5.C čítali známerozprávkové príbehy, tentokrát ale v novom šate – po anglicky. Čer...

e-Twinning

e-Twinning

Komunikovať s niekým, kto žije v inej krajine je vždy zaujímavé. Preto sa žiaci šiesteho a deviateho ročníka opäť s chuťou podujali vytvoriť a napísať pozdravy rovesníkom zo školy v Taliansku. Táto výmenná pošta sa deje v rámci projektu e-Twinning. Našou ...

Úspešní Bobríci na 1. stupni

Úspešní Bobríci na 1. stupni

11. novembra 2016 sa zapojila naša škola do informatickej súťaže iBobor. Táto súťaž prebieha aj v ostatných európskych krajinách. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Symbolom súťaže je usilovný...

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu

Dňa 29.11.2016 sa na CVČ Havranské v Banskej Bystrici, konali Majstrovstvá Banskobystrického kraja žiakov ZŠ v šachu. V turnaji hranom na 7.kôl sa stretlo 20 najlepších žiakov z kraja.Celkovým víťazom turnaja a Majstrom kraja sa stal žiak 7.B triedy ZŠ Mos...

Okresné kolo vo volejbale

Okresné kolo vo volejbale

Dňa 29. 11. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch  telocviční ZŠ Spojová okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Zúčastnilo sa ho 6 ZŠ Banskobystrického okresu. ZŠ Spojová, Radvanská, Ďumbierska, Gaštanová, Moskovská a ZŠ Brusno. Chlapci ukázali vyššiu kvalitu hr...

Česko-slovenský projekt

Česko-slovenský projekt

Aj žiaci 2.stupňa sa zapojili do medzinárodného projektu  a vytvorili záložky do kníh, ktoré si vymenia so svojou partnerskou školou v zahraničí.  Tento projekt sa uskutočňuje každoročne v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc s cieľom podporovať ...

Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

V deň testovania piatakov sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili návštevy dvoch centier zameraných na vzdelávanie a kultúru detí. Ich prvé kroky viedli do Ústredia ľudovej umeleckej výroby, kde sa žiaci dozvedeli informácie z oblasti výroby drotárskych a hli...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore