Aktuality

Hádzaná 2019

Hádzaná 2019

Krajské kolo v hádzanej chlapcov aj dievčat sa opäť uskutočnilo v športovej hale v Detve. Koncom februára sa tu stretli najúspešnejšie družstvá z okresných a regionálnych kôl, aby súťažili o čo najlepšie výsledky a postup na žiacke majstrovstvá Slovenska. ...

Cvičná kuchynka 2019

Cvičná kuchynka 2019

V našej cvičnej kuchynke to zase raz rozvoniavalo, a tentokrát po nemecky. Skupina nemčinárov z ôsmej A a B si mohla svoje teoretické vedomosti z tém jedlá a nápoje, ale aj určovanie miery a množstva, ktoré nadobudli počas vyučovania, precvičiť prakticky. ...

Projekt \"In your element\" 2019

Projekt \"In your element\" 2019

Tento rok sme sa zúčastnili európskeho projektu „In your element“. Našou úlohou bolo natočiť krátke video o periodickej tabuľke, alebo o niektorom chemickom prvku z nej. Keďže sa jednalo o celoeurópsky projekt, video sme natáčali v angličtine. Dlho sme sa ...

Prírodovedné popoludnie 2019

Prírodovedné popoludnie 2019

Naša škola sa v stredu 28.2.2019, znova blysla skvelou aktivitou pre deti s názvom Prírodovedné popoludnie. Piatakov, šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov počas celého poobedia sprevádzal duch starogréckeho matematika Euklida. Vďaka nemu žiaci navští...

Karneval 2 2019

Karneval 2 2019

Bolo že to smiechu, bolo že to kriku – kedy? V piatok 8.februára 2019 v jedálni našej školy, keď prišiel šašo - ujo Dušan a spolu so Zuzkou a Ivkou z Relaxáčika  vymýšľali súťaže, tanečné a iné zábavné hry pre deti zo školského klubu. Vlastne prepáčte, neb...

Vstupenka do zázračného sveta kníh 2019

Vstupenka do zázračného sveta kníh 2019

Prváci našej školy navštívili predposledný februárový týždeň  „svet kníh“ vo  Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici.  Čakalo ich slávnostné pasovanie za čitateľov. Písmenká, ktoré sa doteraz naučili dokážu už spájať do ...

Projektové práce z dejepisu 2019

Projektové práce z dejepisu 2019

Zadanie bolo jasné: vytvorte model stredovekého hradu alebo zámku zo Slovenska. Času bolo dosť, chýbal už len nápad a realizácia. Siedmaci sa aj tento rok do toho pustili s elánom. Niekomu vyhovuje viac samostatná práca, iným sa lepšie robí v skupinách. Vý...

Lyžiarsky výcvik 2019

Lyžiarsky výcvik 2019

Lyžiarsky výcvik žiakov siedmeho ročníka sa uskutočnil, podobne  ako v predchádzajúcom roku, v LS Králiky. V termíne od 18. do 22. februára sa na výborne pripravených terénoch, za skvelých poveternostných podmienok a slnečného počasia, pod dohľadom pozorný...

Fašiangy 2019

Fašiangy 2019

V piatok 22.februára 2019 sme sa s fašiangovým sprievodom vybrali s koledou po sídlisku Fončorda. Zaspievali sme, zakoledovali, od richtárok si výslužku vypýtali a potom spolu v oddeleniach sme my – deti spolu s rodičmi, vychovávateľmi a kamarátmi z II.stu...

Predškoláci v ZŠ 2019

Predškoláci v ZŠ 2019

Vo februári sme na škole privítali budúcich prvákov z materských škôl: MŠ Družby, MŠ Jilemnického, MŠ Nová a MŠ Tulská. Žiaci predškolákom predstavili svoju triedu, predviedli svoje vedomosti, šikovnosť, tvorivosť v rôznych aktivitách. Deti pracovali v sku...

Daltonský blok 2019 - Koníky

Daltonský blok 2019 - Koníky

Štvrtkový Dalton bol venovaný koníkom. Na začiatku sme si zaspievali známu pieseň  Po nábreží koník beží. Deti sa zahrali hru. Po triede hľadali a čítali 8 informácií o koníkoch. Vety si museli zapamätať a pošepkať pani učiteľke. Zvíťazila dvojica, ktorá s...

Karneval 2019

Karneval 2019

Bolo že to smiechu, bolo že to kriku – kedy? V piatok 8.februára 2019 v jedálni našej školy, keď prišiel šašo - ujo Dušan a spolu so Zuzkou a Ivkou z Relaxáčika vymýšľali súťaže, tanečné a iné zábavné hry pre deti zo školského klubu. Vlastne prepáčte, nebo...

Čajovňa U malého princa 2019

Čajovňa U malého princa 2019

Vo februári, počas chladných dní, si žiaci 3.B otvorili čajovňu U malého princa. Každý deň pripravovali a ochutnávali rôzne bylinkové čaje. Skúšali skombinovať viaceré druhy bylín, a potom hodnotili chuť čajov. Vytvorili si plagát liečivých rastlín, ktoré ...

Valentín 2019

Valentín 2019

Na Valentína 14.2.2019 oslávili žiaci 3.B Deň lásky a priateľstva. Kvapky dažďa vymenili za srdiečka, do ktorých vpísali milé odkazy pre svojich kamarátov. Želáme si, nech „prší“ láska a porozumenie každý deň. album_673...

2% z dane

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nesto...

OZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

OZNAM - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vážení rodičia, ZŠ Moskovská 2, BB Vám oznamuje, že od 01.03.2019 je v platnosti VZN 1/2019, kde  zriaďovateľ   v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v ško...

Projekt Educate Slovakia

Projekt Educate Slovakia

Projekt Educate Slovakia opäť v našej škole Po minuloročnej skúsenosti sme sa v dňoch 4.-11. februára 2019 opäť zapojili do projektu Educate Slovakia, ktorý je zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a n...

Naše experimenty 2019

Naše experimenty 2019

Žiaci siedmeho ročníka si na hodinách chémie v rámci tematického celku Voda a vzduch pripravili jednoduché experimenty. Experimenty museli byť samozrejme s využitím vody a vzduchu a použili pri nich látky a predmety z každodenného života. Žiaci všetky krok...

Okresné kolo Biologickej olympiády 2019

Okresné kolo Biologickej olympiády 2019

Dňa 12. februára 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória C – prakticko-teoretická časť. Súťažili žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. Opäť preukázali výborné praktické zručnosti a teoretické vedomosti zo zoológie a botaniky. Lenka ...

Okresné kolo Matematickej olympiády 2019

Okresné kolo Matematickej olympiády 2019

Dňa 30. januára 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády. Súťažili žiaci piateho a deviateho ročníka v kategóriách Z5 a Z9. Žiaci našej školy sa v tvrdej konkurencii ostatných škôl nestratili a boli v obidvoch kategóriách veľmi úspešní. V k...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore