Aktuality

Moskovský čitárik

Moskovský čitárik

Čítanie je osvojovanie si sveta okolo nás i v nás. Je to zmocňovanie sa neznámeho a nepoznaného.  Cieľom súťaže v čítaní u žiakov prvého stupňa je podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe a čítaniu. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnu...

MDD ZŠ Moskovská

MDD ZŠ Moskovská

Športovým aktivitám sa venuje nielen MESTO ŠPORTU, ale tradične aj ZŠ Moskovská. O úspechoch svedčia víťazstvá v mnohých športových súťažiach. Preto aj MDD sa 30.05.2017 niesol v duchu „Šport nám, my športu“. Žiaci I. a II. stupňa sa v peknom počasí venov...

TRETIACI V ROZPRÁVKOVEJ ŠKOLE V PRÍRODE

TRETIACI V ROZPRÁVKOVEJ ŠKOLE V PRÍRODE

V škole v prírode bolo veľmi dobre. Mali sme tam  úžasných animátorov a super luxusné izby. Bola tam veľká zábava. Chodili sme na všelijaké výlety. Napríklad sme navštívili vyhliadkovú vežu, ktorá mala asi 50 schodov. Boli sme aj na prechádzke rozprávkovým...

Deň kreativcov

Deň kreativcov

V piatok, 26.05.2017 sa deti z troch oddelení ŠKD zúčastnili „Dňa kreatívcov“ v Komunitnom centre na Havranskom 9 v Banskej Bystrici. Vyskúšali si farbenie tričiek, vyrábali z tetrapakových obalov ekologické peňaženky, pochutnali si na sladkostiach bezlepk...

Prírodovedné popoludnie

Prírodovedné popoludnie

24.5.2017 žiaci deviateho ročníka v spolupráci s vyučujúcimi pripravili pre mladších spolužiakov II. stupňa zábavné popoludnie. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov v súťaži \"Dobré vedieť\". Správne odpovede im deviataci náz...

Športom k olympizmu

Športom k olympizmu

Mladšie žiačky a žiaci zo ZŠ Moskovská a ZŠ Spojová si zmerali svoje sily dňa 24.mája 2017 na Detskej športovej olympiáde. Najlepšie športové výkony podali v atletických disciplínach, vybíjanej a vo futbale. Motivovať a povzbudiť ich prišli naši významní ...

Návšteva v nemocnici

Návšteva v nemocnici

V utorok 16. mája 2017 sa 6 žiačok našej ZŠ zúčastnilo prezentácie zo Dňa regiónu v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Navštívili choré deti na detskom oddelení v ZŠ a predviedli im ukážky zo svojich prác o tradíciách našich predkov: štvrtáčk...

Súťaž liečivé rastliny

Súťaž liečivé rastliny

17 žiakov II. stupňa našej ZŠ sa zúčastnilo celoslovenskej súťaže \"Liečivé rastliny\", ktorú vyhlásila mimovládna organizácia Studnička. Úspešných sme mali 10 žiakov, jeden z nich, David Mikula postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Slov...

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Dňa 29.3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. E. V sekcii botanika sa zúčastnil David Mikula z VIII.A (2. miesto) a Daniela Buková zo VII.A (3.miesto). David Mikula postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 3.5.2017, kde sa um...

Školský literárny kvíz   MÚDROSTI BÁJOK

Školský literárny kvíz MÚDROSTI BÁJOK

Tento školský rok sprevádzalo motto : Rok čitateľskej gramotnosti.   Preto sme na  hodinách slovenského jazyka  literatúry vo zvýšenej miere venovali pozornosť knihám a následne rôznym možnostiam práce s nimi.  Rozhodli sme sa aj zasúťažiť si.  Témou sa st...

Výtvarná súťaž   TAJOMSTVÁ HMYZIEHO SVETA

Výtvarná súťaž TAJOMSTVÁ HMYZIEHO SVETA

Na hodine výtvarnej výchovy sme sa  zapojili do výtvarnej súťaže týkajúcej sa prírody  a živočíchov v nej. Jej cieľom bolo výtvarnými prostriedkami zachytiť svet hmyzu ako druhovo bohatú skupinu živočíchov, ktorá má v ekosystéme svoju nezastupiteľnú úlohu....

Na Moskovskej ožil májový chodník lásky

Na Moskovskej ožil májový chodník lásky

V máji – vie to mladá cháska – v celom svete kvitne láska. Aj na ZŠ Moskovská zakvitla láska v podobe úcty a hrdosti k tradíciám našich predkov. Pedagógovia a žiaci tejto školy sa od začiatku školského roka pripravovali na dôležitý deň, ktorý vyvrcholil 2...

ZŠ Moskovská má MAJSTRA SLOVENSKA v šachu

ZŠ Moskovská má MAJSTRA SLOVENSKA v šachu

Dňa 22.-  28.4.2017  sa v Kongresovom centre  Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši, konali majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu. Stretli sa tu najlepší mládežníci,  271 mladých šachistov zo všetkých regiónov Slovenska  bojovalo v 11. kategór...

Deň Zeme netradične

Deň Zeme netradične

Žiaci Základnej školy na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici vedia, že životné prostredie, v ktorom žijeme je naším veľkým bohatstvom. Tento rok sa rozhodli pripomenúť si Deň Zeme zaujímavým spôsobom, a to pokusom vytvoriť rekord z recyklovaných roliek toa...

Staviame my máje

Staviame my máje

Vo štvrtok, dňa 27.04.2017 vyvrcholí náš celoročný projekt zameraný na zachovanie regionálnej kultúry. Tento rok sú to zvyky a tradície spojené so stavaním mája. V dopoludňajších hodinách žiaci na pripravených stanovištiach budú prezentovať svoje práce, vý...

Podarí sa nám ďalší zápis do Slovenskej knihy rekordov?

Podarí sa nám ďalší zápis do Slovenskej knihy rekordov?

Žiaci, učitelia a pani vychovávateľky našej školy už niekoľko týždňov, či dokonca mesiacov pracujú na zaujímavom environmentálnom projekte. Cieľom projektu je zdôrazniť krehkosť našej planéty a zvýšiť u žiakov povedomie o dôležitosti správnej separácii odp...

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Spevácka súťaž Slávik Slovenska už tradične prebieha na našej škole v apríli. Aj tento rok si tí najlepší speváci triednych kôl súťaže  zmerali svoje hlasy v školskom kole v dvoch kategóriách 1.-3. ročník a 4.- 6. ročník a bolo ich 28.Dve najlepšie speváč...

Príprava na Deň regiónu - zdobenie medovníkov

Príprava na Deň regiónu - zdobenie medovníkov

Ani sme sa nenazdali a už k nám zavítal apríl. Koncom mesiaca prebehne v priestoroch základnej školy, Moskovská, Deň regiónu. Hudobnými, tanečnými vystúpeniami, prezentáciou zvykov, tradícii a tvorivými aktivitami našich žiakov s tematikou jari a májovej l...

Veľkonočné tvorivé dielne v knižnici Mikuláša Kováča

Veľkonočné tvorivé dielne v knižnici Mikuláša Kováča

Žiaci 3.A a 4.A sa v stredu 5. apríla zúčastnili na tvorivých dielňach v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Boli tam pre nich pripravené ukážky remesiel, ktoré sú už tradične späté s Veľkou nocou. Žiaci si mohli vyskúšať zdobenie sviečok serví...

Slávnostný zápis prvákov - V krajine zázrakov

Slávnostný zápis prvákov - V krajine zázrakov

V utorok 4.apríla 2017 sa konal v Základnej škole Moskovská 2 v Banskej  Bystrici Slávnostný zápis prvákov - V krajine zázrakov. Budúcich prvákov a ich rodičov pri vstupe privítala Mamka myška s malými myškami. Prvýkrát sa spoznali už na Dni otvorených dv...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore