Aktuality

Staň sa DOBROVOĽNÍKOM

Staň sa DOBROVOĽNÍKOM

Na najväčšej bežeckej sérií na SlovenskuVychutnaj si športový zážitok z PRVÉHO RADUMáme pre teba jedinečné zážitky, neopakovateľnú atmosféru, na každom podujatížrebovanie o hodnotné ceny pre dobrovoľníkov, občerstvenie, pitnýrežima veľa iného záleží od cha...

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Mesto Banská Bystrica pri príležitosti Dňa učiteľov udelilo ocenenia pedagógom za ich prácu, mimoriadne zásluhy a vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V zrekonštruovaných priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici si dňa 31.0...

Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach

Blahoželáme Filipovi Bukovému, žiakovi 9.A triedy, ktorý reprezentoval našu školu v okresnom kole astronomickej súťaže \"Čo vieš o hviezdach?\" v kategórii ZŠ, 7. - 9. ročník dňa 15.4.2016 a získal prvé miesto. Držíme mu palce v krajskom kole, ktoré sa usk...

Pravda o drogách

Pravda o drogách

Dňa 13. apríla sa na našej škole uskutočnila beseda na tému DROGY. Prednášajúci, pán Vrábeľ, žiakom vysvetlil následky užívania drog a žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory k téme. Po ukončení besedy sme dostali brožúrky so zaujímavým obsahom, zameraným...

Výsledky volieb do rady školy

Výsledky volieb do rady školy

Výsledky volieb pedagogických, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov do Rady školy ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Chrobáčiky z Moskovskej

Chrobáčiky z Moskovskej

Pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovala Základná škola Moskovská pre svojich žiakov ochutnávku minerálnych vôd zo slovenských prameňov. Okrem iných nám vodu poskytla aj firma Lucka, tvoj vodný anjel. Konkrétne išlo o vodu z edície „Chrobáčik“, šp...

Deň narcisov

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal už jej 20. ročník. Našu školu, ako aj ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla, zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj od...

Oznam pre rodičov - Voľby do rady školy

Oznam pre rodičov - Voľby do rady školy

Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, že dňa 18.04.2016 o 17:00 hod. sa uskutočnia v kmeňových triedach žiakov voľby do rady školy. Riaditeľka školy vyzýva rodičov na podávanie návrhov na kandidátov za rodičov žiakov ZŠ...

Projekt e-Twinning

Projekt e-Twinning

Milí učitelia, žiaci a rodičia. Naša škola sa v roku 2016 zapojila do zaujímavého projektu s názvom „A year in our school lives“ (Rok v živote našej školy). Počas celého kalendárneho roku budú mať naše žiačky a žiaci možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímav...

Enviro oznam pre rodičov a žiakov

Enviro oznam pre rodičov a žiakov

Našej škole sa podarilo získať zbernú nádobu na celoročný zber alkalických batérií. Batérie môžete odovzdávať priebežne svojim triednym učiteľom, ktorí ich budú vkladať do tejto zbernej nádobky. Každou batériou nevyhodenou do komunálneho odpadu, ale recy...

Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum

Žiaci piateho ročníka sa 6. apríla zúčastnili literárnej exkurzie do Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Počas troch hodín sa vystriedali vo viacerých salónoch, v ktorých mali možnosť vyskúšať si odprednášané na vlastnej koži. Bábkarský salón...

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

V marci sme si pripomenuli Deň učiteľov – oslavuje sa v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov. Každoročne nezabúdame pozvať na oslavu Dňa učiteľov našich bývalých kolegov,...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Rodičia, ktorí sa rozhodli zapísať svojich „predškolákov“ na našu školu, prišli do Ríše rozprávok. Deti si mohli zatancovať  s obrovskou veveričkou a zajacom, hrali sa s písmenkami, číslami, farbami. Stretli sa tiež s Jankom Hraškom, s ktorým triedili hráš...

Predstavím ti svoju knihu

Predstavím ti svoju knihu

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“  Už tradične si mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha je najväčší priateľ človeka a veľ...

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Žiaci siedmeho ročníka sa v dňoch 14 – 18. 3. 2016 zúčastnili zdokonaľovacieho pobytového lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom centre Králiky. Ubytovaní boli v horskom penzióne Horec pár desiatok metrov od zjazdovky. Lyžiari boli rozdelení do troch skupín podľ...

Okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl

Okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl

Dňa 17. 3. 2016 sa uskutočnilo v športovej hale v Slovenskej Ľupči okresné kolo v hádzanej žiačok základných škôl a OG pre školský rok 2015/16. Zúčastnili sa ho žiačky zo ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky, ZŠ Moskovská a domácej ZŠ zo Slovenskej Ľupče. Súťaže ...

EURÓPA V ŠKOLE

EURÓPA V ŠKOLE

Európa v škole  - medzinárodný projekt spojený s výtvarnou a literárnou súťažou – vstúpila v tomto školskom roku už do svojho 62. ročníka. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Tak ako každoročne sa žiaci n...

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

Dňa 8.3.2016 sa konalo okresné kolo pytagoriády na ZŠ Radvanská, BB. V kategórii P4 žiakov 4. ročníka sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov z 20 základných škôl.  1. miesto získal Dominik Pecháček zo 4.A Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnilo v C...

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ.

Krajské kolo vo volejbale žiakov ZŠ.

Dňa 22. 3. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo volejbale, v športovej hale v Detve, za účasti chlapcov zo ZŠ Revúca, ZŠ Banská Belá, ZŠ Hriňová, ZŠ Poltár, ZŠ Spojová a  našich žiakov. V základnej skupine sme prehrali prvý zápas s neskor...

Okresné kolo v hádzanej

Okresné kolo v hádzanej

Dňa 16. 3. 2016 sa uskutočnilo v športovej hale v Slovenskej Ľupči, okresné kolo v hádzanej žiakov, za účasti chlapcov zo ZŠ Golianova, ZŠ Moskovská a domácej ZŠ zo Slovenskej Ľupče. Súťaže sa nezúčastnili dopredu prihlásené družstvá ZŠ Pieninská a ZŠ Sitn...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore