Aktuality

Mikuláš 2016

Mikuláš 2016

Na Mikuláša – v utorok, 6. decembra, čakali všetci klubáci v jedálni školy ... či príde. Najprv prišli len soby – Ivka a Lucka a anlelici,  ale potom prišiel aj ON, MIKULÁŠ  a všetkým deťom dal za ich vystúpenia, pesničky, tančeky, básničky a scénky sladkú...

Tancujeme s materskou školou...

Tancujeme s materskou školou...

Koncom novembra a začiatkom decembra dievčatá s TANEČNÍČKA  so svojou vedúcou p. Danišovou navštívili Materské školy v našom okolí : 24.11.MŠ na ul. Tulskej, 29.11.MŠ na ul. Družby, 2.12.MŠ na ul. Novej a 6.12.MŠ na ul. Jilemnického. Prváčky predstavili de...

Piataci čítali v knižnici po anglicky

Piataci čítali v knižnici po anglicky

Keby v utorok 22.11.2016 išiel niekto po chodbe popri knižnici, pravdepodobne by ani netušil,že je plná detí. Skupina piatakov totiž v tichosti listovala v slovníkoch. Žiaci 5.C čítali známerozprávkové príbehy, tentokrát ale v novom šate – po anglicky. Čer...

e-Twinning

e-Twinning

Komunikovať s niekým, kto žije v inej krajine je vždy zaujímavé. Preto sa žiaci šiesteho a deviateho ročníka opäť s chuťou podujali vytvoriť a napísať pozdravy rovesníkom zo školy v Taliansku. Táto výmenná pošta sa deje v rámci projektu e-Twinning. Našou ...

Úspešní Bobríci na 1. stupni

Úspešní Bobríci na 1. stupni

11. novembra 2016 sa zapojila naša škola do informatickej súťaže iBobor. Táto súťaž prebieha aj v ostatných európskych krajinách. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Symbolom súťaže je usilovný...

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu

Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu

Dňa 29.11.2016 sa na CVČ Havranské v Banskej Bystrici, konali Majstrovstvá Banskobystrického kraja žiakov ZŠ v šachu. V turnaji hranom na 7.kôl sa stretlo 20 najlepších žiakov z kraja.Celkovým víťazom turnaja a Majstrom kraja sa stal žiak 7.B triedy ZŠ Mos...

Okresné kolo vo volejbale

Okresné kolo vo volejbale

Dňa 29. 11. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch  telocviční ZŠ Spojová okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Zúčastnilo sa ho 6 ZŠ Banskobystrického okresu. ZŠ Spojová, Radvanská, Ďumbierska, Gaštanová, Moskovská a ZŠ Brusno. Chlapci ukázali vyššiu kvalitu hr...

Česko-slovenský projekt

Česko-slovenský projekt

Aj žiaci 2.stupňa sa zapojili do medzinárodného projektu  a vytvorili záložky do kníh, ktoré si vymenia so svojou partnerskou školou v zahraničí.  Tento projekt sa uskutočňuje každoročne v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc s cieľom podporovať ...

Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

Návšteva ÚĽUVu a Matejovho domu

V deň testovania piatakov sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili návštevy dvoch centier zameraných na vzdelávanie a kultúru detí. Ich prvé kroky viedli do Ústredia ľudovej umeleckej výroby, kde sa žiaci dozvedeli informácie z oblasti výroby drotárskych a hli...

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Školské majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ, v ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica. Turnaja sa zúčastnili žiaci Hugo Mandák, Noemi Jabrocká, Filip Haring, Samuel Kučera, Jakub Škarvada, Juraj šimko a Martin Halaj. V celko...

Jesenné nástenky

Jesenné nástenky

Na našej škole sa snažíme, aby priestory v nej boli vždy esteticky vyzdobené. Dokazujú to aj nástenky, ktoré boli túto jeseň znova krásne. Sú to výtvarné práce žiakov, ale aj kreatívne nápady pedagógov.  album_346...

Zemiakové hody

Zemiakové hody

Zemiakové kreatívne tvorenie bolo lákadlom pre našich 52 žiakov navštevujúcich ŠKD. 11.11.2016 nás neodradil ani novebrový studený dážď. O 14.00h  sme vošli do CVČ Havranské na komunitné \"FONČORĎÁCKE ZEMIAKOVÉ HODY\". Deti si v priestoroch kreatívnych die...

Na hodinách KAJ strašilo...

Na hodinách KAJ strašilo...

S jesenným obdobím sa spája mnoho zvykov a tradícií, na „dušičky“ je u nás zvykom pripomenúť si tých, ktorí už nie sú medzi nami zapálením sviečky, návštevou cintorínov... Deťom sa však tento čas skôr spája s témou čarodejníc, duchov a strašidiel. Je to ša...

Šarkaniáda v ŠKD

Šarkaniáda v ŠKD

V piatok 4.11. 2016 sa pred  školou stretli prváci z našej školy v školskom klube detí, aby si vyskúšali let svojich krásnych výtvorov – šarkanov. Vetrík občas pofukoval a občas aj nie, tak sme našim šarkanom behom pomohli ... pozrite sa sami album_336...

Jesenné svietniky a masky

Jesenné svietniky a masky

Jesenné sviatky sa vždy nesú v duchu tradícií a svetielok. Záleží na každom z nás, či ich bude nazývať dušičkami alebo helloweenom. Aby sme sa neorientovali jednostranne zvolili sme strednú zlatú cestu a v spolupráci s múzeom SNP, v blízkosti školy, sme ab...

Vystúpenie pre seniorov

Vystúpenie pre seniorov

Vo štvrtok 3.novembra sa v estetickej učebni uskutočnilo vystúpenie pre členov DC POHODA a starých rodičov detí nášho školského klubu.  130 detí z oddelení Vitamínkovo, Zvedavkovo, Mudrákovo, Sovičkovo a Hľadajkovo so svojimi vychovávateľkami pripravili pr...

Tekvicové hody v ŠKD

Tekvicové hody v ŠKD

V týždni pred Sviatkom všetkých svätých sme v spolupráci s Centrom voľného času Relaxáčik uskutočnili v oddeleniach ŠKD vyrezávanie tekvíc – svetlonosov, ktorých bohatú tradíciu máme aj u nás na Slovensku. Vo vestibule čarovné tekvicové hlavy svietili od u...

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy

V rámci podpory čítania a nadväzovania priateľských kontaktov medzi školami sa aj naša škola zapojila do 7. ročníka československého projektu „ Záložka do knihy spája školy.“ Žiaci štvrtého ročníka vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na tému „ Čítam, čí...

Čítajme si spolu

Čítajme si spolu

Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Tento rok sa doň zapojila aj naša škola. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka si spoločne čítali rozprávky z diel...

Deň strašidiel

Deň strašidiel

To ste nepočuli ešte, čo sa stalo v našom meste, v našej škole! Prvým zazvonením školského zvončeka sa udiali záhadné veci. Naši malí prváci a druháci sa minulý štvrtok 27.10. 2016 zmenili na magické bytosti a strašidlá. Čítať, písať sa učili ježibaby a t...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore