Aktuality

Dalton 2020 - Ostrov pirátov

Dalton 2020 - Ostrov pirátov

Dnešný blok bol venovaný obávaným moreplavcom, ktorí prepadávali a rabovali lode. Deti pracovali v skupinách. Každá skupina mala svojho kapitána a ďalších členov posádky. Deti vypracovali pracovné listy zo slovenčiny a matematiky. Priniesli si knižky o pir...

Gymnázium J. G. Tajovského  - Deň otvorených dverí

Gymnázium J. G. Tajovského - Deň otvorených dverí

Dňa 11. februára 2020 sa v čase od 8.00 hod. uskutoční na Gymnázium J. G. Tajovského  v Banskej Bystrici deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium v študijnom odbore 7902 J gymnázium a štúdium v triede s profiláciou na prírodo...

Denný IT tábor pre žiakov 5. - 9. ročníka

Denný IT tábor pre žiakov 5. - 9. ročníka

Tento školský rok sme sa zapojili do národného projektu IT akadémia. V rámci neho ponúkame pre žiakov 5. - 9. ročníka bezplatný IT tábor, ktorý organizuje CVTI SR- Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica počas jarných prázdnin (24-28.2.2020). Počas den...

Janko Hraško v ŠKD 2020

Janko Hraško v ŠKD 2020

V stredu a štvrtok 15. a 16. januára 2020 nás v ŠKD navštívil Janko Hraško z Divadla pod balkónom v Banskej Bystrici. Najskôr bol ako všetci „Hraškovia“ a jeho halušky ockovi pod zubami škrípali, ale potom stretol princeznú Lauru, rozmaznanú a neporiadnu. ...

Vtáčie kŕmidlá 2020

Vtáčie kŕmidlá 2020

Starostlivosť o zver v zimnom období je veľmi dôležitá. Vtáky, ktoré nie sú sťahovavé nemajú počas zimy pravidelný prístup k potrave. So žiakmi sme preto vytvorili z odpadových a prírodných materiálov kŕmidlá. Tie sme rozmiestnili v školskom areáli na náuč...

Tvorivé dielne v ÚĽUVe 2020

Tvorivé dielne v ÚĽUVe 2020

Hronka a Bystrík – motivačné postavičky celoročného motivačného projektu ŠKD  „MEDENÁ  BYSTRICA“ nám na január poslali novú úlohu – zoznámiť sa s tradičnými ľudovými remeslami na Slovensku. A kde sú takéto remeslá a remeselníci ?  V ÚĽUVe v Banskej Bystric...

Venček našich deviatakov

Venček našich deviatakov

Už je to za nami. V sobotu 11.1.2020 sa konal 1. ročník venčeka deviatakov. Naši žiaci nás neskutočne prekvapili a pripravili nám krásny tanečný zážitok. Niektorých sme v oblekoch takmer nespoznali. A tancovali jednoducho prekrásne. Zábava počas celého več...

Dejiny peňazí - beseda 2020

Dejiny peňazí - beseda 2020

Viete, kedy vzniklo slovo platiť, čo využívali ľudia namiesto peňazí  a že plátno a dobytok boli v minulosti vzácnejšie ako dnes?  Viete, že prvé mince neboli  guľaté a vážili niekoľko desiatok kilogramov? Naši piataci to už vedia.  Dozvedeli  sa to  na za...

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 3

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 3

Začiatkom nového roka zorganizovala 4.B tretie stretnutie zo série besied s rodičmi na tému „Moja cesta k vysnívanému povolaniu“. Privítali medzi sebou mamičku – zdravotnú sestru pôsobiacu v psychiatrickej ambulancii. Porozprávala im, aká bola jej cesta k...

Šaliansky Maťko 2020 - vyhodnotenie

Šaliansky Maťko 2020 - vyhodnotenie

\"Tento chlapec, to je on, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ho tak volajú, a šaliansky preto, že sa narodil v Šali.\" Už sa pomaly stáva tradíciou, že december v našej škole patrí súťaži v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa Cíge...

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 2019-2

Moja cesta k vysnívanému povolaniu 2019-2

Posledný deň pred vianočnými prázdninami zorganizovala 4.B druhé stretnutie zo série besied s rodičmi na tému „Moja cesta k vysnívanému povolaniu“. Privítali medzi sebou mamičku - riaditeľku materskej školy. Porozprávala im, aká bola jej cesta k vytúženém...

Učíme sa hrou 2020

Učíme sa hrou 2020

Slovenčina – brrrrr. Aj takéto sú reakcie žiakov. Tak sa im to snažíme spríjemniť a zaradiť do vyučovania aj iné formy, ktoré by žiakov zaujali a zároveň si ani nevšimli, že sa prostredníctvom nich učia. Takýmito aktivitami sme končili aj uplynulý kalendár...

Dejepisná olympiáda 2019

Dejepisná olympiáda 2019

V decembri žiaci druhého stupňa dokázali vrámci dejepisnej olympiády svoje vedomosti z histórie. Úlohy riešili v dvoch častiach, v monotematickej a v otázkach z regionálnej histórie. Najúspešnejší žiaci budú reprezentovať našu školu v okresnom kole dejepis...

Exkurzia - Hvezdáreň 2019

Exkurzia - Hvezdáreň 2019

Vzdelávame sa netradične. Geografická exkurzia pre žiakov 5.ročníka, ktorá sa uskutočnila 17.12. 2019 v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari n/Hronom, prepojila ich doterajšie teoretické vedomosti s praktickými ukážkami a profesionálnym výkladom odborníkov...

Vianočné tvorivé dielne 2019

Vianočné tvorivé dielne 2019

Tretiaci si spríjemnili predvianočné obdobie tvorivými dielňami. Už niekoľko dní dopredu sa na túto činnosť tešili  a s očakávaním sa medzi sebou rozprávali ako budú vyrábať vianočné dekorácie. Tešili sa aj na to, že ich budú vyrábať spolu so svojimi rodič...

Vianočná tržnica 2019

Vianočná tržnica 2019

Vo štvrtok 19.decembra 2019 sme privítali v našej škole zákazníkov: rodičov, starých rodičov, deti, učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov školy, ktorí prišli finančne podporiť predčasne narodené detičky kúpou vianočných pozdravov, ozdôb, perníč...

V reštaurácii 2019

V reštaurácii 2019

So šiestakmi sme sa vybrali do anglickej reštaurácie, kde si objednávali rôzne dobroty. Koláče, torty, kurča s ryžou, či hamburgery s hranolkami. Pýtate sa ako je to možné? Na hodine anglického jazyka, si žiaci vyskúšali správanie sa v reštaurácii. Ako si ...

Po stopách symbolov Vianoc 2019

Po stopách symbolov Vianoc 2019

Bádatelia z 3.B sa v rámci triedneho motivačného projektu tentokrát vybrali do krajiny Sviatkova - po stopách symbolov Vianoc… To, že symboly môžeme počas príchodu Vianoc nájsť naozaj všade naokolo, sa presvedčili napríklad aj s matematikou deda Lesoňa. In...

Vianočná besiedka 2019

Vianočná besiedka 2019

Žiaci 2.A triedy (Vitamínkovo) si pripravili krásny vianočný program pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a pozvaných hostí. Uskutnočnil sa 17. decembra v Estetickej učebni a následne pokračovalo malé predsviatočné občerstvenie v našej triede. Na tent...

Medzinárodný projekt so Španielskom 2019

Medzinárodný projekt so Španielskom 2019

Žiaci 3.C s vyučujúcou ANJ p.uč. Abelovskou vytvorili projekt so španielskou ZŠ z mesta Dilar a poslali sme si navzájom balíky. Témou projektu boli Vianočné pozdravy, tradície a sladkosti. Žiaci vyrobili vianočné pozdravy a opísali slovenské tradície, samo...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore