Aktuality

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Oznam o začatí stavebných prác na ZŠ Moskovská 2, BB

Dňa 23.4.2018 škola odovzdala zhotoviteľovi stavenisko – Pavilón H (telocvičňa) k sanácii a oprave vonkajšieho povrchu obvodových stien telocvične. Žiadame všetky osoby, ktoré sa zdržiavajú a prechádzajú areálom školy, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť a o...

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória E

Dňa 11. apríla 2018 sa na CVČ Havranské uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v poznávaní rastlín a živočíchov.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 1. mieste - v odbor...

Slávnostný zápis prvákov

Slávnostný zápis prvákov

Každoročne v apríli očakávame príchod nových detí do našej školy. Tento rok ich vítali Bob a Bobek, šikovní králici z klobúka. Deti dostali čelenky so svojim menom a k tomu jednu krásnu zdravú mrkvičku. Potom už mohli dosýta prechádzať z rozprávky do rozpr...

Okresné kolo Chemickej olympiády

Okresné kolo Chemickej olympiády

Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici. Súťažiaci riešili náročné úlohy v teoretickej a praktickej časti. Žiaci našej školy ukázali svoje vedomosti a veľmi dobre obstáli v konkurencii 29 zú...

Projektové práce z dejepisu

Projektové práce z dejepisu

Naučiť sa urobiť dobrý projekt nie je záležitosť mesiaca. Naučiť sa projekt naplánovať, zrealizovať a odprezentovať sa budú žiaci učiť postupne. Treba sa naučiť rešpektovať danosti každého jednotlivca, vedieť si presadiť svoj názor alebo naopak, vedieť ust...

Knižnica 1. ročník

Knižnica 1. ročník

V marci – Mesiaci knihy,prváčikovia nelenili,navštívili veľký dom,hádajte, kto býva v ňom? Kráľovná aj čarodejka,a tiež kniha – malá, hrubá, veľká, tenká. Dobrodružstvá tu na nich čakali,aby preukaz čitateľa získali.A ako to dopadlo nakoniec?Sú z nich PR...

Naša žiačka úspešná v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Naša žiačka úspešná v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

Po víťazstvách v okresnom a krajskom kole sa našej žiačke, Lujze Kokavcovej, zo 7.C triedy podarilo úspešne reprezentovať seba aj našu školu v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 4. mieste v kvali...

Čitárik

Čitárik

V rámci „mesiaca knihy“ sa v dňoch od 12.3. – 23.3. 2018 uskutočnilo medzi jednotlivými oddeleniami ŠKD súťaže o najlepších ČITÁRIKOV. Každý rok na ňu zavítajú tí, ktorí si našli cestu k plynulému čítaniu. Z každého oddelenia boli vychovávateľkami vybrané ...

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí

V mesiaci marec prebehlo vyhodnotenie okresného kola obľúbenej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Opäť ako každý rok sme zapojili našich žiakov do tejto tvorivej aktivity a získali sme niekoľko ocenení. Najúspešnejšou sa stala výtvarná práca žiačky Martin...

Jar už príde...

Jar už príde...

Jar už príde... „Morena, Morena, na ceste do mora!Zimu do doliny, teplo do dediny!“ Takéto aj iné vykrikovačky a piesne sa dnes v popoludňajších hodinách niesli ulicami Fončordy. To deti z Moskovskej Základnej školy so svojimi vychovávateľmi  vynášali vl...

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Voda, tak vzácna voda, v ktorej vznikol samotný život. Voda, ktorá sa stáva čoraz viac a viac vzácnejšou ,,surovinou“... Je nevyhnutná pre náš život, je súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel. Význam vody pre náš život sme si na našej škole pripomínali c...

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína

Vo štvrtok 22. marca 2018 otvorila škola svoje brány pre recitátorov z celého banskobystrického regiónu. V priestoroch školskej knižnice a dvoch učební zneli texty rôznych slovenských i zahraničných autorov. Recitátori ukázali ako vedia pracovať s tempom, ...

Celoslovenské kolo Kováčovej Bystrice

Celoslovenské kolo Kováčovej Bystrice

Dňa 21. marca 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice uskutočnilo celoslovenské kolo literárnej a interpretačnej súťaže Kováčova Bystrica. Z viac ako 130 literárnych prác z celého Slovenska ocenila odborná porota aj našich žiakov. Andreja Biskupa (...

DAVID MIKULA víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

DAVID MIKULA víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády

Náš žiak David Mikula ako víťaz okresného kola sa stal aj víťazom krajského 10. ročníka Dejepisnej olympiády a postúpil do celoslovenského finále. V teste z vybraného učiva a monotematickej časti získal 88 bodov z 90 možných a v teste z regionálnej históri...

Vtáčí spev

Vtáčí spev

S príchodom jari zaznel Vtáčí spev aj v školskom klube detí u prvákov. Na pôdu našej školy sme pozvali zástupcov z SOS/LifeBird  Slovensko. Naši prváci poznávali rôzne druhy vtákov nielen podľa obrázkov, ale aj podľa ich štebotu. Zistili, ako škriekajú vra...

Matematický klokan

Matematický klokan

19. marca súťažilo 67 000 žiakov z 1 453 škôl z celého Slovenska v medzinárodnej matematickej súťaži Klokan. Z našej školy sa do súťaže zapojilo spolu 104 žiakov - 82 žiakov z prvého a 22 žiakov z druhého stupňa. Deťom sa súťažné úlohy vždy veľmi páčili. ...

Deň s ľudovou rozprávkou

Deň s ľudovou rozprávkou

V marci - Mesiaci knihy, navštívili žiaci 4.D mestskú knižnicu Mikuláša Kováča. Stretnutie s pani knihovníčkou bolo venované ľudovým rozprávkam. Dozvedeli sa veľa zo života Pavla Dobšinského, významného spisovateľa a zberateľa ľudových rozprávok. Pani knih...

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 vznikla zamestná...

Krajské kolo Biologickej olympiády

Krajské kolo Biologickej olympiády

Dňa 13. marca 2018 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády. Žiaci opäť preukázali výborné zručnosti a vedomosti v teoreticko-praktickej časti.      David Mikula, žiak IX.B triedy, sa umiestnil na výbornom 2. mieste.     Daniela Bu...

Rozprávková cesta

Rozprávková cesta

V piatok 16. marca 2018 sa v estetickej učebni stretli deti 1. až 6. oddelenia ŠKD, aby v rámci celoročného motivačného  projektu „POZNÁVAJME SPOLOČNE KRAJINY EURÓPSKEJ ÚNIE“  predstavili svojim kamarátom rozprávku z krajiny, ktorú poznávajú celý školský r...

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
toplist
Návrat hore